Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Wees klaar voor nieuw pensioenstelsel

In samenwerking met Aegon Cappital - Op 10 mei werd bekend dat de pensioenhervormingen maximaal een jaar worden uitgesteld. “Let op: dit is geen afstel, want het pensioenstelsel is echt aan hervorming toe”, zegt Marianne de Boer, CEO van Aegon Cappital.

“Ik zou werkgevers willen adviseren op tijd met het nieuwe stelsel aan de slag te gaan. Er moeten veel ingrijpende keuzes gemaakt worden. En daarin moet je je OR goed betrekken. Op aegoncappital.nl/ pensioenakkoord bieden we hiervoor een stappenplan.”

De belangrijkste wijziging in het Pensioenakkoord is dat er geen pensioenregelingen meer mogen zijn op basis van een uitkeringsovereenkomst. “Meer medewerkers hebben straks een eigen pensioenpot”, zegt De Boer. “Ook komen er meer pensioenkeuzes. Goede begeleiding is daarbij heel belangrijk. Om ervoor te zorgen dat medewerkers zich in hun pensioen verdiepen, hebben we Aegon Cappital@Work ontwikkeld. Hiermee geven we presentaties, maar bieden we ook een pensioenbarista en een pensioenpubquiz. Daarnaast willen we dat werknemers inzicht krijgen in hun totale financiële plaatje. Voor nu én later. Daarvoor hebben we Finsnap ontwikkeld.”

Als premiepensioeninstelling (PPI) kan Aegon Cappital bij het ingaan van het nieuwe stelsel bogen op een ruime ervaring. De Boer: “We zijn een pensioenuitvoerder, net zoals een verzekeraar of een pensioenfonds. Werkgevers die niet onder een verplichtstelling vallen kunnen klant worden. Bij een PPI vormt de voor pensioen beschikbare premie het uitgangspunt voor de pensioenopbouw. Deze pensioenpremies worden belegd. Alles met één duidelijk doel: een zo goed mogelijk rendement tegen zo laag mogelijke kosten.”