Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Waarom een BKR-registratie niet per se nadelig is voor jou als ondernemer

Meer dan 8,5 miljoen Nederlanders staan geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Dat hoeft niet nadelig te zijn en kan zelfs positief werken op het verkrijgen van financiering voor je bedrijf, legt Sprout-expert Bert Wams uit.

Van die 8,5 miljoen bij het BKR geregistreerde mensen staat ca. 91% als goede betaler geregistreerd. Ca. 9% staat met een betalingsachterstand geregistreerd. Betaal je altijd op tijd, dan blijft je registratie positief. Uitsluitend registraties, waarop een achterstand is ontstaan, worden negatief geregistreerd.

Wijzigingen

Per 1 december 2016 is de kredietinformatie gewijzigd. Alle kredieten van meer dan 250 euro en die je langer dan 1 maand gebruikt, worden geregistreerd. Dit geldt voor alle overeenkomsten, daarvoor was er een bovengrens van 175.000 euro. Deze werkwijze sluit aan bij de Wet financieel toezicht (Wft).

Een andere wijziging is dat per 1 februari 2017 het moeilijker is geworden voor kredietverleners om registraties op verzoek van consumenten te schrappen. Onterechte registraties worden alleen nog na een grote hoeveelheid documentatie en expliciet akkoord van het BKR aangepast. Een andere optie is aanpassing via de rechter of de BKR-geschillencommissie, die tegen betaling klachten behandelt.

Telefoonabonnementen worden niet geregistreerd. Alleen als je een toestel van meer dan 250,- op afbetaling koopt, wordt dat aangemeld bij BKR. Dit gaat per 1 mei 2017 in. 

Wat wordt geregistreerd

De meest soorten leningen worden geregistreerd zoals persoonlijke leningen, uitgestelde betalingen, operationele lease, financiële lease en restschulden na vrijwillige verkoop van een woning.

Een andere groep bestaat uit winkelpassen, credit cards, doorlopende kredieten en de mogelijkheid rood te staan op een betaalrekening. Denk daarnaast aan een zakelijke krediet, een hypotheek, een verzendhuiskrediet, schuldenregelingen en operational autolease of private lease..

Een lening van je familie of vrienden en kennissen wordt niet geregistreerd. Tip is om de afspraken daarover voor jezelf en de financier helder op papier te zetten.

Afhankelijk van het soort lening of krediet, kan de periode, waarna een negatieve registratie plaatsvindt, anders zijn. Je krijgt dus tijd om een betalingsprobleem op te lossen voordat een negatieve registratie plaatsvindt.

Wie kan het zien

Allen jijzelf, een bewindvoerder en organisaties, die bij de BKR zijn aangesloten, kunnen je gegevens inzien. Aangesloten organisaties zijn kredietverstrekkers zoals onder meer banken, leasemaatschappijen en hypotheekverstrekkers, maar bijvoorbeeld ook gemeenten. 

Hoe werkt het positief

Als uit het overzicht blijkt, dat je altijd netjes op tijd hebt betaald, is dit een positief signaal voor een financier.

Hoe werkt het negatief

Als uit het overzicht blijkt dat er een negatieve registratie is, kan dit een negatief signaal zijn voor een financier. Er zijn verschillende gradaties in negatieve registratie. Deze worden coderingen genoemd. Mogelijk dat je met een toelichting over de achtergrond de twijfel bij een financier kan weghalen. Andere mogelijkheid is dat verschillende financiers verschillend omgaan met de negatieve registraties. De ene financier kan strenger zijn dan de andere.

Bij de aanvraag van een BBZ (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen)-krediet bij een gemeente kijkt men anders naar een negatieve  BKR-registratie dan bij de een bank. Op de website van Microkrediet- en MKB-kredietverstrekker Qredits staat dat een melding bij het Bureau Kredietregistratie niet altijd een probleem is.

5 tips tot slot

Vraag zelf je eigen registratie op, voordat je een financiering aanvraagt. Dan heb je zelf inzicht in de actuele stand van zaken.

Mocht iets niet kloppen in de registratie, neem dan contact op met je kredietverstrekker. Een kredietverstrekker geeft de informatie door aan het BKR in Tiel.

Voorkomen van een negatieve registratie kan door op tijd te betalen. Als je niet op tijd betaalt, krijg je herinneringen en aanmaningen van je kredietverstrekker. Als je dan betaalt, gaat het nog goed en voorkom je een negatieve registratie. Voordat de kredietverstrekker een Achterstandsmelding bij de BKR doet, waarschuwt hij door middel van een vooraankondiging.

Uitleg

Mochten er negatieve coderingen vermeld staan, dan kan je al beter vanuit jezelf richting financier daarover communiceren en een uitleg geven over de achtergrond, dan dat je financier erachter komt en je het niet hebt genoemd. 

Houdt er rekening mee dat een negatieve registratie tot vijf jaar terug zichtbaar blijft.

Meer informatie vind je op de website van het Bureau Krediet Registratie.