Winkelmand

No products in the cart.

Profiel van de nieuwe HR-professional

Profiel van de nieuwe HR-professional
Je leest nu: Profiel van de nieuwe HR-professional

Het HR-vak snakt naar vernieuwing. Nieuwe professionals kunnen daarvoor zorgen. Ingrediënten voor succes? Er zijn vier kernwaarden, stelt Podium-auteur Arjan Hamberg.
 

Functioneringsgesprek, waarderingsgesprek of appraisal: allemaal verschillende namen voor hetzelfde gesprek. Maar wat is er echt anders aan het gesprek zelf? Wat is het vernieuwende? Of is het oude wijn in nieuwe zakken? En hoe zit dat met de rest van het HR-instrumentarium? 

Het HR-vak snakt naar innovatie en professionalisering. Nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen zijn nodig, onder andere omdat de arbeidsmarkt krimpt, het opleidingsniveau daalt en kennis sneller veroudert. Deze problemen zetten onze welvaart onder druk. De verbanden tussen mens en werk en tussen werken en leren veranderen hierdoor fundamenteel, waarbij “samenwerking, ontwikkeling en innovatie” het nieuwe credo lijkt.

Wat betekent dit voor de professionals die van mensen en werken hun vak hebben gemaakt? Hoe ziet innovatie en professionalisering van HR eruit?

4 kernwaarden van innovatief HR. Ofwel het profiel van de nieuwe HR-professional:

1. Leiderschap

De huidige managers worden uitgedaagd om hun leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. De HR-professionals moeten daar een belangrijke rol in spelen maar moeten ook zelf leiderschap gaan tonen. Dat is nodig om marktontwikkelingen te kunnen vertalen naar de samenwerking binnen organisatie. Leiderschap speelt bovendien een cruciale rol bij ontwikkeling van talenten en de samenwerking.

2. Samenhang

Het HR-vakgebied is al decennia een breed vakgebied. HR-professionals zijn dus gewend om in systemen te denken en zijn zich bewust van onderlinge afhankelijkheden. Die breedte lijkt soms tegenstrijdig: directe actiegerichtheid en langetermijnfocus, operationeel en strategisch, buitenkant en binnenkant. In de organisaties van nu is een integrale benadering nodig waarin je in staat bent om op het juiste moment de juiste rol te spelen. De HR-professional die dit begrijpt, plaatst de juiste interventie op het juiste moment.

3. Integriteit

HR-professionals begeven zich op het snijvlak van mens en werk, persoonlijk en professioneel. Dan is integriteit een belangrijk onderwerp. De belangrijkste lessen die ik zelf leerde in het begin van mijn loopbaan als HR-professional lagen op dat vlak. Door de flexibilisering van arbeidsverhoudingen en trends als Het Nieuwe Werken is het belang van integriteit alleen maar toegenomen. Om organisaties te kunnen adviseren over integriteit en professionalisering moet je jezelf bewust zijn van je rol en je impact. Professionalisering van het HR-vak kan daarom niet zonder aandacht voor integriteit.

4. Waardeschepping

Tot midden jaren ’90 was personeelszaken een kostenpost en waren personeelsfunctionarissen potverteerders. Inmiddels is het vakgebied bevrijd van het oude adagium en kunnen HR-professionals waardescheppend handelen. Niet langer staan de instrumenten en de taken centraal, maar de samenwerking met collega’s voor de klant. Daarbij werkt HR vanuit de vraag: wat kan ik voor je doen zodat jij de klant beter kan helpen? Of zelfs: hoe schep ik als HR-professional waarde voor de klanten van ons bedrijf? Kennis, en vooral de ontsluiting van kennis, speelt een steeds belangrijkere rol bij het beantwoorden den deze vragen. Vandaar de (terechte) toename van de aandacht voor HRD.  

Profiel van HR

Deze vier trefwoorden kun je dus zien als het profiel of de merkwaarden van de nieuwe HR-professional. Moderne bedrijven en moderne professionals zitten immers niet te wachten op “ouderwetse” HR professionals. Het moderne bedrijf is een community van afnemers en leveranciers in wisselende samenstellingen en verzameld rondom merkwaarden. 

In deze setting gaat het niet om bijvoorbeeld een cyclus van beoordelingsgesprekken in september en functioneringsgesprekken (of appraisals) in mei. Ook van oktober tot april en van juni tot augustus stelt de klant vragen waar de organisatie een antwoord op wil (moet) geven. 

Daarom is het belangrijk interventies te ontwikkelen die je kunt inzetten als er een vraag is. Dan draagt HR bij aan het waardescheppende proces van de organisatie. Daarbij kijk je naar de samenhang met andere processen en disciplines en ga je integer en professioneel te werk. Het vraag vervolgens moed en leiderschap om het standaardformulier voor het functioneringsgesprek links te laten liggen en de verbinding tussen mens en werk echt innovatief in te vullen. Zo vervangen innovatieve HR-professionals standaard massaproductie door nauwkeurige interventies waarin mensen gezien worden. 
 

Over de auteur: Arjan Hamberg is strategisch adviseur HR(D) van Lumax Producties

Over het Podium: Ook uw visie geven op ontwikkelingen binnen uw vakgebied? Plaats een artikel op MT Podium. Log in op mt.nl/profiel en voeg onder 'activiteiten' uw artikel toe. Interessante bijdragen worden meegenomen in de nieuwsbrief en op home geplaatst. MT Magazine publiceert bovendien periodiek 'Het beste van MT Podium'.