Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW): zo compenseert de overheid je omzetdaling

Een van de ingrepen waarmee de overheid ondernemers die worden geraakt door de coronacrisis ondersteunt is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). De nieuwe regeling vergoedt tot 90 procent van de loonkosten. 

Je leest nu: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW): zo compenseert de overheid je omzetdaling

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) vervangt de regeling voor Werktijdverkorting. Die regeling voor ‘deeltijd-ww’ werd vanwege het extreem hoge aantal aanvragen (78.000 bedrijven) gesloten en vervangen door een nieuwe regeling waarbij wordt gekeken naar de daling in omzet. Inzet van de nieuwe regeling is dat meer ondernemers sneler kunnen worden geholpen. 

Het kabinet zet met de NOW-regeling in op het behoud van werkgelegenheid bij de werkgever. In plaats van de ww te verlengen, wordt ww voorkomen of wellicht uitgesteld. 

Update dinsdag 31 maart, 11:02 uur: het kabinet het net alle voorwaarden van de regeling gepubliceerd. Ondernemers kunnen vanaf maandag 6 april met hun aanvraag terecht bij een nieuw UWV-loket. Een paar nieuwe details: het UWV maakt als voorschot 80% van de aangevraagde tegemoetkoming over, achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke omzetdaling is geweest. Daarvoor moeten de 3 maanden van 2020 worden vergeleken met de jaaromzet over 2019 gedeeld door 4, op basis van een accountantsverklaring. Als de omzetdaling meevalt, vordert het UWV het teveel betaalde terug.

Update maandag 6 april, 09:00 uur: het noodloket bij de UVW is geopend. Het aanvragen gaat via dit formulier.

Loonkosten

De NOW-regeling komt werkgevers (ook zij die hun zaak inmiddels hebben gesloten) substantieel tegemoet in de loonkosten. Het UWV keert de voorschotten uit en daarmee kunnen werkgevers werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.

De NOW-regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart en geldt voor een periode van drie maanden. De regeling kan eenmalig verlengd worden met nog eens drie maanden.

De voorwaarden

  • De aanvrager verwacht ten minste 20 procent omzetverlies;
  • De aanvrager mag gedurende periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt werknemers niet ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen;
  • Een werkgever betaalt het loon van betrokkenen werknemers 100 procent door.

Tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90 procent van de loonsom (loonsom is de totale loonkosten inclusief 33 procent werkgeverslasten gedeeld door het aantal werknemers).

  • Indien 100 procent van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90 procent van de loonsom van een werkgever;
  • Valt 50 procent van de omzet weg, dan bedraagt de tegemoetkoming 45 procent van de loonsom van een werkgever;
  • Als 25 procent van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5 procent van de loonsom van de werkgever.

Op basis van jouw aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80 procent van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf stelt de uitkeringsinstantie vast wat de werkelijke daling in de omzet is geweest en zal er een verrekening plaatsvinden. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Bespaartips
Budgetvoorlichter Nibud brengt vanwege de coronacrisis een speciale online editie van de Nibud Geldkrant uit. Daarin staan praktische tips en adviezen voor mensen die als gevolg van de corona-uitbraak met een (sterke) daling van hun inkomen te maken krijgen.

Ook voor uitzendkrachten en payrollers

De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten van werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft (uitzendkrachten en payrollers). Voor uitzendkrachten moet het uitzendbureau de aanvraag indienen.

De NOW-regeling geldt ook voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in  dienst heeft. 

Aanvraag indienen kan nog niet

Op dit moment kunnen aanvargen nog niet ingediend worden. “Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen”, schrijft de overheid. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Op dat moment wordt er een speciaal loket geopend bij het UWV.

De overheid wil dat de NOW snelle, niet-bureaucratische procedure wordt, maar ook “dat werkgevers zich ook meteen goed aan de regels houden. Het kabinet kijkt met het UWV en andere betrokken partijen hoe het misbruik zo goed mogelijk kan tegengaan.”

Netto/bruto

Of het bij het berekenen van de loonsom gaat om nettoloon, brutoloon of brutoloon plus werkgeversbijdrage, is nog niet bekend. De berekening van de subsidie, de definitie van loonsom en de wijze van bevoorschotting wordt nog uitgewerkt.

De periode waarover bedrijven tegemoetkoming kunnen krijgen, hangt niet af van het moment dat de regeling wordt opengesteld; alle omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.