Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Imtech: spin in het groene web

Imtech: spin in het groene web
Je leest nu: Imtech: spin in het groene web

Technisch dienstverlener Imtech heeft zich in tien jaar opgewerkt tot een van de belangrijkste spelers op het gebied van duurzame technologie in Europa. Greentech is lucratieve business voor Imtech, dat al sinds 1993 onafgebroken groeit als kool. Maak kennis met de man die duurzaam tot item maakt binnen het bedrijf: Bert Ubachs.

Begin februari was het de Imtech-goednieuwsshow: 14 en 11 procent groei voor respectievelijk omzet en winst in het crisisjaar 2011. Sinds het ontstaan van het bedrijf in 1993, heeft het technologiebolwerk gemiddeld een jaarlijkse omzetgroei laten zien van 14 procent, bij een winstgroei van 22 procent; op de lange termijn ongekend. De helft hiervan bereikte Imtech door autonome groei en de andere helft door de overname van bedrijven, die op hun beurt de bestaande business weer laten groeien.

Imtech staat bekend als een overnamemachine, maar een ander fundament onder die fenomenale groei is het vroegtijdige besluit van het bedrijf om zich toe te leggen op groene technologie. Imtech heeft in Europa leidende posities op het gebied van duurzame renovatie van gebouwen, green buildings, milieuvriendelijke energiecentrales, waterzuivering en energiewinning uit afval, terwijl het al die technologieën samen inzet voor integrale, duurzame gebiedsontwikkeling. Greentech maakt nu zo'n 30 procent uit van de jaaromzet van het bedrijf, wat neerkomt op 1,7 miljard euro.

Early adopted proven energy

Imtech: spin in het groene webInitiator van dat groene succes is de Limburger Bert Ubachs – tegenwoordig commercial director energy solutions bij Imtech Nederland. In 2001 was hij nog directeur bij het maintenance-bedrijf van Imtech, dat zich bezighield met het technisch onderhoud van alles wat behoort tot 'de gebouwde omgeving'. “In dat onderhoud zagen wij marktkansen”, aldus Ubachs. “We bedachten een totaalaanpak waarmee we door het samenbrengen van meerdere disciplines die we in huis hadden, in staat zouden zijn om gebouwen niet alleen te onderhouden, maar ook energiezuiniger te maken. We noemden het parachute-maintenance en we konden er de kosten van onze klanten mee omlaag krijgen.”

Het was de tijd – ruim tien jaar geleden – dat de CO2-uitstoot van een auto nog geen verkoopargument  was en Al Gore nog gewoon de ex-vicepresident van de VS. Ubachs liep met zijn nieuwe aanpak naar de raad van bestuur voor toestemming om ermee aan de slag te gaan. Maar die kreeg hij niet zomaar. “Alles wat wij bij de klant toepassen, moet proven technology zijn, en dit was early adopted proven technology.” Onder een streng controleregime mocht Ubachs met zijn energiebesparende onderhoud aan de slag – het begin van een groene successtory.

Meerdere proeftuinen

Van onderhoud kwam rond 2005 de stap naar gebiedsontwikkeling, waarbij Imtech met steeds meer andere marktpartijen ging samenwerken om integrale duurzame oplossingen te realiseren. Ubachs: “In 2006 hebben we met 25 partijen het green office 2015-concept gelanceerd. Daarmee kunnen we complete stadsdelen duurzaam inrichten, inclusief energievoorziening.” De kennis van dat laatste haalde Imtech uit Duitsland, waar het ondertussen ROM had overgenomen, uitvinder van de warmtekrachtkoppeling. “Het feit dat we die kennis in huis kregen, leidde tot een volgende boost in groene technologie-opdrachten.”

Imtech heeft meerdere proeftuinen opgezet in Nederland, waar het – vaak in samenwerking met andere partijen – zijn duurzame concepten stap voor stap probeert te realiseren.

  • In Limburg wordt gebouwd aan twee duurzame energiecentrales in Maastricht en Venlo (DCEL) die straks met gebruik van de twee grootste zonne-installaties van Nederland, wind en biomassa zo'n 50.000 huishoudens van duurzame elektriciteit moet gaan voorzien.
  • Op Schiphol is Imtech betrokken bij 'The Grounds', waarmee het bedrijf Schiphol helpt de duurzaamste luchthaven van Europa te worden door de duurzame technische systemen te ontwerpen en bouwen die mogelijk moeten maken dat Schiphol in 2020 20 procent van haar energie zelf duurzaam opwekt.
  • Met de Stichting Busvervoer en ING is Imtech bezig ervoor te zorgen dat tegen 2025 alle OV-bussen in ons land elektrisch rijden.
  • Samen met onder anderen Kema en IBM wordt in het Smart Energie Collectief geëxperimenteerd met enkele proeftuinen die straks moeten leiden tot een elektriciteitsnetwerk dat de snelgroeiende stroom aan decentraal opgewekte energie goed kan verwerken.

Geen duurzaam overheidsbeleid

En zo is Imtech een grote spin in het duurzame web geworden. In Nederland, maar ook in Europa. Ubachs vindt het prachtig. Niet zozeer uit idealistische motieven – “kom op, we zijn een bedrijf” – maar vanwege de technologie. “Wij hebben de kennis en kunde om het uiterste van de techniek te vergen en in mijn ogen is het heel simpel: als je goede technieken toepast, is duurzaamheid een gevolg.”

Wat dat betreft heeft hij nog wel een appeltje te schillen met de Nederlandse overheid. “Wij zouden als Imtech veel harder kunnen gaan in Nederland, maar het subsidiebeleid is hier al jaren onbetrouwbaar, dus is onze Raad van Bestuur erg lastig als het op investeren aankomt. Het gaat om enorme, langjarige investeringen en als een overheid dan plotseling de subsidiekraan dicht draait, is dat een grote strop.”

Ook de huidige SDE-regeling voor duurzame projecten is in zijn ogen een hoop ellende. “Een pot met geld waar geen beleid achter zit. Een week na opening is er al op over-ingeschreven door partijen die allemaal hetzelfde doen: windparken realiseren. Dat zet geen zoden aan de dijk en het leidt niet tot technologische ontwikkeling.”

“We hebben in dit land de windtechnologie al laten glippen en in de zonne-energie spelen we ook geen rol meer. We hebben nog altijd een duurzame specialiteit: energie uit biomassavergisting. Dat kunnen ze nergens zoals hier. Maar wat doet de overheid? Miljarden uitgeven aan de import van houtpellets, afkomstig van Canadese bomen, en die meestoken in kolencentrales. Realiseer je wat dat betekent: dan hak je een boom om, versnippert hem tot kleine stukjes en gooit die in een bak brandende steenkool. Dat heeft toch helemaal niets met technologie te maken?”