Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Hoe Boskalis duurzamer werd

Hoe Boskalis duurzamer werd
Je leest nu: Hoe Boskalis duurzamer werd

Boskalis is met toeleveranciers gaan praten over duurzaamheid. Het resultaat: een duurzamere verwerking van afgedankt materiaal.

Wie aan het afval van een baggerbedrijf denkt, denkt aan vervuild slib of zand. Maar de machine-onderdelen en baggerleidingen van Boskalis slijten door het gebruik en moeten regelmatig vervangen worden. Dat levert een hoop afval op.

Verbeterpunten

In 2011 organiseerde Boskalis een serie bijeenkomsten over duurzaamheid voor zijn toeleveranciers onder de naam 'Meet the buyer'. 'Het doel was om te kijken wat zij zelf doen, hoe ze tegen Boskalis aankijken en eventuele verbeterpunten te vinden', legt een woordvoerder van Boskalis uit. Uit deze bijeenkomsten kwam een aantal ideeën naar voren die werden omgezet in pilotprojecten. Twee daarvan hadden betrekking op het verwerken van afgedankt materiaal. Met Gieterij Van Voorden werd afgesproken dat zij het ijzer uit versleten onderdelen van de schepen zouden recyclen. Op jaarbasis wordt nu circa 200 ton ijzer en staal hergebruikt.

Rubber en staal

Een ander project ging over de baggerleidingen. Deze werden altijd op locatie verwerkt. Hierdoor had Boskalis weinig zicht op hoe er werd omgegaan met de leidingen waar onder meer herbruikbaar rubber en staal in zit. Met recyclingbedrijf Beelen werd daarom een plan gemaakt voor verwerking in Nederland. 'Wij zijn met hun om tafel gaan zitten met de vraag 'hoe kunnen we die baggerleidingen van de werken weer terugkrijgen naar jullie en wat gaan jullie ermee doen om het op milieuvriendelijke wijze te verwerken?'', aldus de woordvoerder.

Ladder van Lansink

Bij een duurzame verwerking van afval wordt gewerkt volgens de zogenaamde Ladder van Lansink. Dit systeem, eind jaren zeventig bedacht door CDA-politicus en scheikundige Ad Lansink, onderscheidt zes vormen van afvalverwerking. Het voorkomen dat afval ontstaat is de meest milieuvriendelijke optie, het storten van afval de meest vervuilende. De gedachte is dat de afvalverwerker altijd bij elk type afval kiest voor de meest milieuvriendelijk optie. In het geval van de baggerleidingen betekent dit dat het rubber wordt hergebruikt en het staal wordt omgesmolten. Materiaal dat geen tweede leven kan krijgen, onder meer isolatiemateriaal, wordt verbrand, maar de warmte die daarbij vrijkomt wordt gebruikt voor energie-opwekking. Beelen en Boskalis hebben afgesproken dat er geen afval gestort zal worden.

Gedragscode voor toeleveranciers

Boskalis werkt sinds 2011 met een gedragscode voor zijn toeleveranciers. Daar staan eisen in met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Toeleveranciers moeten zich onder meer inzetten voor het voorkomen van vervuiling en het zuinig omgaan met water en energie. Beelen geldt in de Nederlandse recyclingbusiness als een voorloper op het gebied van mvo. Volgens Peter Jongmans, directeur van Beelen Rotterdam, heeft dit geholpen om de opdracht van Boskalis binnen te halen. 'We staan met ons mvo-jaarverslag als hoogste nieuwe binnenkomer in de MVO transparantiebenchmark 2012 en Beelen heeft als eerste recyclingbedrijf in Nederland niveau 5 op de CO2-prestatieladder gehaald. Wanneer je als eerste gecertificeerd bent, levert dit ook een competitief voordeel op. Dit speelt vooral bij bedrijven die ook voorop lopen met mvo-ondernemen en de grote voordelen van duurzaam ondernemen op de langere termijn ook zien.'

Opbrengst weegt op tegen de kosten

Het transporteren van versleten onderdelen en baggerleidingen naar Nederland en ze daarna hier verwerken is natuurlijk duurder dan ze op locatie te laten slopen. Maar de opbrengst van het restmateriaal weegt volgens Boskalis op tegen deze kosten. Bovendien weet het bedrijf nu zeker dat zijn oude baggerleidingen op een zo duurzaam mogelijke manier worden verwerkt.

Meer over duurzaamheid?