Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Het bedrijfsleven verduurzaamt harder dan ooit

Het bedrijfsleven verduurzaamt harder dan ooit
Je leest nu: Het bedrijfsleven verduurzaamt harder dan ooit

Het Nederlandse bedrijfsleven wordt steeds duurzamer. Welke stappen zijn gezet in 2013 en wat brengt 2014?

We kijken voor deze inventarisatie naar de stand van verduurzaming op vier terreinen: de supply chain, de verslaglegging, mobiliteit en governance. Per onderdeel benoemen we een belangrijke ontwikkeling van 2013 en waar de ruimte voor verbetering zit die bedrijven in 2014 kunnen realiseren.

#1. De supply chain

Het bedrijfsleven verduurzaamt harder dan ooit

In 2013: Steeds meer bedrijven letten op duurzaamheid in de keten

Steeds meer bedrijven nemen supply chain management op in hun mvo-beleid. Het bedrijf dat volgens de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling de meeste progressie heeft geboekt is Boskalis. De baggeraar en dienstverlener aan de offshore olieindustrie, voert regelmatig scans uit van de duurzame prestaties van toeleveranciers. De uitkomsten hiervan zijn voor Boskalis ook reden om toeleveranciers aan te zetten tot gedragsverandering, aldus de VBDO.

In 2014: Verder de keten in kijken

Een verbeterpunt zit bij de indirecte toeleveranciers. Volgens de VBDO is het beleid en de controle vaak nog beperkt tot de directe toeleveranciers. Bedrijven hebben nog relatief weinig oog voor wat er verderop in de keten gebeurt. Daar zou nog winst zijn te boeken.

#2. Het jaarverslag

Het bedrijfsleven verduurzaamt harder dan ooit

In 2013: Duurzaamheid in het jaarverslag is de norm geworden

Volgens accounting- en advieskantoor KPMG is het opnemen van duurzaamheidsaspecten in het jaarverslag in korte tijd de norm geworden. Uit een wereldwijd onderzoek onder 4.100 grotere ondernemingen blijkt dat iets meer dan de helft van deze bedrijven dit doet. Dat was in 2011 nog maar een vijfde: een stijging van meer dan 100 procent in twee jaar dus.

In 2014: Een bedrag hangen aan de risico’s

Wat nog niet gebeurt is dat bedrijven uitrekenen hoe groot het risico is dat ze lopen door grondstoffenschaarste en klimaatverandering. Slechts 1 op de 20 jaarverslagen bevat kwantitatieve informatie op dit vlak. Volgens Yvo de Boer, de duurzaamheidsspecialist van KPMG en voormalig secretaris-generaal van het klimaatbureau van de VN, zijn olie- en gasbedrijven het verst met het uitrekenen van de financiële risico’s op het gebied van duurzaamheid en mvo. Maar goed, die bedrijven hebben er dan dus ook behoorlijk veel mee te maken. Maar ook voor andere bedrijven ligt hier dus nog werk te doen.

#3. Mobiliteit

Het bedrijfsleven verduurzaamt harder dan ooit

In 2013: Einde aan onbeperkt gebruik leaseauto

Het idee dat de leaseauto onbeperkt privé kan worden gebruikt en het niet uitmaakt hoe je ermee rijdt, is in 2013 verder onder vuur komen te liggen. Met onder meer de invoering van een mobiliteitsbudget leggen werkgevers het leasegebruik aan banden. Netwerkbedrijf Alliander legt medewerkers bijvoorbeeld een maximum aantal kilometers per jaar op. Kostenbesparing en verduurzaming gaan hier hand in hand.

In 2014: Aanpassen aan de nieuwe fiscale werkelijkheid

Zuinige auto’s hebben in Nederland in vergelijking met het buitenland een grote vlucht genomen. Dit is voor een groot deel te danken aan de gunstige fiscale behandeling van zuinige auto’s de afgelopen jaren. Deze behandeling loopt wel op z’n eind. De bijtelling voor plug-in hybrides zoals de Opel Ampera gaat bijvoorbeeld omhoog van 0 naar 7 procent. Voor leasemaatschappijen en werkgevers ligt hier een uitdaging om de groei van het zuinige wagenpark op stoom te houden.

#4. Governance

Het bedrijfsleven verduurzaamt harder dan ooit

In 2013: Bij kwart bedrijven gaat top over duurzaamheid

Volgens KPMG is bij een kwart van de grote bedrijven duurzaamheid tegenwoordig een bestuursverantwoordelijkheid. Daarmee wint duurzaamheid langzaam aan belang en krijgt het beleid een steviger fundament en komt het meer in de haarvaten van de organisatie terecht.

In 2014: Koppeling leggen tussen beloning en duurzaamheid

Dat duurzaamheid de verantwoordelijkheid van het bestuur wordt, betekent vaak nog niet dat bestuurders er ook op worden afgerekend. Volgens KPMG heeft nog maar 1 op de 10 grote bedrijven een directe link gelegd tussen beloning en duurzame prestaties. Volgens De Boer van KPMG is dit een gemiste kans, omdat van duurzaamheidscriteria als beloningsvoorwaarde een belangrijke signaalwerking kan uitgaan richting medewerkers en aandeelhouders.

Grote beeld: AkzoNobel deelde goedkoop verf uit om de sloppenwijken van Brazilië kleur te geven

Meer lezen?