Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Groen geld: de 6 subsidies en regelingen van 2014

Groen geld: de 6 subsidies en regelingen van 2014
Je leest nu: Groen geld: de 6 subsidies en regelingen van 2014

Er zijn dit jaar miljarden beschikbaar voor duurzame subsidies en fiscale regelingen. Wat is er en wat verandert er?

Voor elk type onderneming zijn subsidies beschikbaar voor het vergroenen van de bedrijfsvoering of duurzame innovatie. De belangrijkste regelingen, hun omvang en veranderingen in 2014 op een rij:

Subsidie opwekking duurzame energie: verdubbeling

De snelle groeier in subsidieland is op dit moment de SDE+ regeling voor de stimulering van duurzame energieopwekking. Het budget was in 2012 nog 1,7 miljard euro. In 2014 is dat het dubbele: 3,4 miljard euro zit er dit jaar in de pot. Oorspronkelijk was de regeling gericht op de technologieën die op de meest kosteneffectieve manier duurzame energie opwekken. Door de snelle groei komen nu ook minder kostenefficiënte vormen van energieopwekking in aanmerking. (Hier aanvragen)

Beperking aftrekpost investeringen energiebesparing

Bedrijven die investeringen doen om hun energiegebruik te beperken, kunnen ook in 2014 gebruik maken van energieinvesteringsaftrek (EIA). Het gaat om een breed pallet van duurzame technologieen: van warmtepompen en zonnecollectoren tot zuinige verlichting. De ondergrens voor de investering is in 2014 verhoogd van 450 naar 2300 euro. Het budget dat overheid in 2014 heeft gereserveerd voor de regeling is 111 miljoen euro. Dit was in 2013 nog 151 miljoen euro. (Hier aanvragen)

Milieuinvesteringsaftrek: minder aftrek voor zuinige auto’s

De milieuinvesteringsaftrek (MIA) is ook een aftrekpost voor milieuvriendelijke technologie. De lijst met producten die in aanmerking komen voor deze regeling is langer dan die van de EIA. Het gaat van software die helpt bij het beperken van uitstoot tot milieuvriendelijke grasmaaiers en graafmachines. Het budget voor deze regeling is verlaagd van 101 naar 93 miljoen euro. Een van de grootste veranderingen is de beperking van de aftrekpost voor elektrische auto’s en hybrides. (Hier aanvragen)

Fisaal gunstig afschrijven op milieuvriendelijke technologie

Voor de meeste producten die onder de milieuinvesteringsaftrek vallen, kan ook gebruik worden gemaakt van de VAMIL. Deze regeling laat bedrijven kiezen in welk jaar ze het grootste deel van de afschrijving op een investering pakken. Zo kunnen ze de winst en hun belastingdruk verlagen. De begroting voor de VAMIL gaat omhoog naar 38 miljoen euro, tegen 24 miljoen euro vorig jaar. (Hier aanvragen)

Meer korting op loonheffing onderzoekers

De overheid heeft ook fiscale regelingen speciaal voor speur en ontwikkelingswerk (S&O), de Nederlandse term voor R&D. In 2012 maakten 22.220 bedrijven hier gebruik van. Welk deel van de projecten gericht is op verduurzaming is niet bekend, maar op basis van de cases die de overheid publiceert lijkt het erop dat het aandeel duurzame projecten aanzienlijk is. Bedrijven die werknemers in dienst hebben die S&O-werk doen, krijgen een korting op de loonheffing die ze moeten betalen, de WBSO-regeling. Over de eerste 250.000 euro bedraagt de korting 35 procent. Deze bovengrens is dit jaar verhoogd, het percentage verlaagd. In 2013 was het 38 procent over 200.000 euro. (Hier aanvragen)

Meer kosten aftrekken voor duurzame innovatiemiddelen

Daarnaast is er een extra aftrekpost voor uitgaven die nodig zijn voor het innovatieproject. Ook deze regeling is verruimd. In plaats van 54 procent van de kosten mogen bedrijven 60 procent van de kosten aftrekken van de winst. Het budget is tegelijkertijd flink verlaagd van 375 naar 302 miljoen euro. Dit komt doordat er in 2013 minder gebruik werd gemaakt van de regeling dan verwacht.

Zes regelingen, 7 procent groei

Voor deze zes regelingen is dit jaar in totaal 4,7 miljard euro beschikbaar. Dat is 7 procent meer dan in 2013. En dat is naast de green deals en de provinciale en gemeentelijke regelingen die er nog zijn voor duurzame innovatie en energiebesparing. De bezuinigingsdrift van Rutte II gaat dus voorbij aan het vergroenende bedrijfsleven.

Meer over duurzaamheid?