Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Last call: wie maken de Nederlandse bedrijven écht inclusiever?

MT/Sprout begint iets nieuws: de Inclusive 30, de lijst met mensen die echt het verschil maken op weg naar een inclusiever bedrijfsleven. [update: de aanmelding is gesloten]

Je leest nu: Last call: wie maken de Nederlandse bedrijven écht inclusiever?

De deadline voor aanmelding is verstreken

Als het over diversiteit en inclusie gaat, zijn goede intenties een mooi begin, maar maken daden pas het verschil. Wie zijn de mensen die over de daadkracht, kennis en visie beschikken die BV Nederland aantoonbaar diverser maar vooral inclusiever maken?

MT/Sprout is naar ze op zoek, en brengt ze samen in zijn Inclusive 30: het nieuwe podium voor inclusieve doeners, leiders en denkers die aantoonbaar impact maken. Die anderen inspireren om hun voorbeeld te volgen, zodat Nederlandse bedrijven inclusiever worden.

Wie maakt echt meters?

Waarom een lijst? Diversiteit en inclusiviteit versterken de slagkracht en de kwaliteit van Nederland, dat is al vaak genoeg bewezen. Het beter benutten van (schaars) talent, besluitvorming die is afgestemd op de belangen van alle stakeholders, nieuwe marktkansen door inspelen op behoeften van onderbelichte doelgroepen: nut en noodzaak van D&I zijn zonneklaar. En natuurlijk staan ze op de agenda van elke leider. Maar: wie maakt er echt meters mee? 

Leiders, rolmodellen, ondernemers

Die mensen zoeken we, en geven we graag een podium. Zij dragen bij aan inclusiviteit door als rolmodel te dienen en zelf diversiteit en inclusiviteit actief uit te dragen. Door binnen bedrijven concrete projecten op te pakken, of door als leider de transitie op de strategische agenda te verankeren. Ondernemers die het goede voorbeeld geven of met hun (tech)producten of diensten het Nederlandse bedrijfsleven pluriform succes brengen, horen wat ons betreft ook op de lijst. En ook de denkers, schrijvers en bestuurders die ‘vanaf de zijlijn’ de BV Nederland in beweging krijgen.

Criteria

MT/Sprout laat zich bij het samenstellen van de Inclusive 30 adviseren door D&I-experts, recruiters en andere bronnen uit ons netwerk. Toch willen we geen kandidaten missen voor onze longlist. Daarom vragen we ook jou input, met de vertrouwde vraag: ben jij/ken jij…? De criteria voor toelating tot de Inclusive 30 zijn natuurlijk niet mathematisch. We zoeken boven alles personen die al dan niet als leider van hun bedrijf, ten minste aantoonbaar verschil hebben gemaakt in de bevordering van inclusiviteit in het Nederlandse bedrijfsleven.

Laat ons hieronder weten wie absoluut op de lijst moeten: