Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

De 7 principes voor plezier op het werk

De 7 principes voor plezier op het werk
Je leest nu: De 7 principes voor plezier op het werk

Plezier op het werk verhoogt de resultaten en verlaagt het verzuim. Hoe zorg je voor plezier op de werkvloer? Podiumauteur Edwin Boom beschrijft de 7 basisprincipes voor plezier op de werkvloer.

 

Het gezegde ‘een dag niet gelachen is een dag niet geleefd’ geldt niet alleen voor het dagelijks leven, maar ook voor de werkvloer. Plezier op het werk zorgt namelijk voor betere resultaten en een vermindering van arbeidsverzuim. Adviesbureau Kouwenhoven Consultancy heeft naar aanleiding van gesprekken met meer dan duizend medewerkers uit verschillende branches zeven basisprincipes geformuleerd die van invloed zijn op plezier in een werkomgeving. De principes zijn tot stand gekomen door aan werknemers te vragen waar zij plezier aan beleven tijdens het werk.

7 basisaspecten van werkplezier

  1. Hogere zingeving: iets kunnen betekenen voor anderen
  2. Waardering en vertrouwen: ruimte om te handelen en waardering krijgen
  3. Collegialiteit: werkrelaties, groepsgevoel
  4. Goede prestaties: resultaten bereiken
  5. Fysiek welbevinden: voldoende inkomen, gezond en veilig voelen
  6. Groei: individuele talenten ontwikkelen of anderen coachen en ondersteunen
  7. Werken met hart en ziel: authenticiteit

De invulling van de zeven aspecten verschilt per organisatie. Een farmaceutisch bedrijf zal bijvoorbeeld meer gericht zijn op het bereiken van resultaten en een ontwikkelingsorganisatie vindt werken met hart en ziel belangrijker. Niet alleen organisaties, ook werknemers beoordelen de aspecten op een andere manier. De ene werknemer krijgt plezier van een nauwe omgang met zijn collega’s, terwijl een andere collega dit minder belangrijk vindt en juist een kick krijgt van goede resultaten.

Bevorderen van werkplezier

Voor een manager is het van belang om te weten hoe zijn medewerkers de zeven aspecten beoordelen en of dat overeenkomt met de wensen van de organisatie. Als een medewerker veel waarde hecht aan zijn persoonlijke ontwikkeling en hij of zij werkt voor een bedrijf dat hier weinig tot geen aandacht aan wil besteden, dan zit diegene misschien niet op de goede plek. Uiteindelijk zal zo’n persoon beter functioneren in een gelijkgestemde organisatie. Voor de organisatie loont het bevorderen van werkplezier; zowel in het binden en boeien van medewerkers, als in het zijn van een aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt. Het is een manier om resultaten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek te verdiepen en te verbeteren.

Om een plezierige werksfeer te creëren, kan een eerste stap zijn om de zeven aspecten vanuit het perspectief van de organisatie te beoordelen. Op deze manier worden de wensen en eisen van het management van een organisatie inzichtelijk. Een volgende stap is alle medewerkers de verschillende aspecten te laten evalueren. Als er een groot gat bestaat tussen de scores van het management en de scores van het personeel blijkt al gauw waarop actie ondernomen moet worden.

Een belangrijke voorwaarde is dat de medewerkers niet enkel een wensenlijstje opstellen aan de hand van de principes. Om het werkplezier daadwerkelijk te kunnen verhogen is het van belang dat de werknemers zelf aan de slag gaan met een concreet actieplan. Daarnaast moeten de opgestelde acties in lijn liggen en bij moeten dragen aan de doelstellingen van de organisatie. Het management kan aangeven bij welke acties zij denken dat ondersteuning nodig is. Vervolgens kan een manager een coachende rol vervullen bij het uitvoeren van de acties. Voor een breed gedragen resultaat is het namelijk belangrijk dat medewerkers zelf aan de slag gaan. Met als resultaat een organisatie waarin met plezier wordt gewerkt.

Eerdere bijdragen:

Over de auteur:
Dit Podium-artikel is geschreven door Edwin Boom, directeur van trainingsadviesbureau Moovs.

Over het Podium: 
Ook uw visie geven op ontwikkelingen binnen uw vakgebied? Plaats een artikel op MT Podium. Log in op mt.nl/profiel en voeg onder 'activiteiten' uw artikel toe. Interessante bijdragen worden meegenomen in de nieuwsbrief en op home geplaatst.          MT Magazine publiceert bovendien periodiek 'Het beste van MT Podium'.