Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Als uw huisbank in de problemen komt

Je leest nu: Als uw huisbank in de problemen komt

Vooralsnog heeft de eurocrisis vooral geleid tot zorgen over buitenlandse banken. Het is echter niet ondenkbaar dat een grote Nederlandse bank in de problemen komt als de crisis verder escaleert. Vijf vragen over de huisbank die elke zakelijke gebruiker zich moet stellen.

 

1. Vallen tegoeden onder het garantiestelsel?

Kleine bedrijven vallen net als consumenten onder het depositogarantiestelsel. Ze krijgen hun tegoeden tot 100.000 euro terug. De onderneming mag niet te groot zijn. Hoofdregel is dat het bedrijf een zogenoemde verkorte balans mag publiceren. In grote lijnen geldt dit voor bedrijven die een jaaromzet van minder dan 8,8 miljoen euro hebben en minder dan 4,4 miljoen euro aan activa. Bovendien mag het aantal werknemers niet meer dan 50 zijn. De kans is aanwezig dat het onderscheid tussen grote en kleine bedrijven volgend jaar vervalt. Voor kleine ondernemers die voor hun eenmanszaak bij dezelfde bank zitten als voor hun privé-bankzaken geldt dat de tegoeden van het bedrijf worden opgeteld bij de privétegoeden. Van dit bedrag wordt maximaal 100.000 euro vergoed.

2. Wat is het alternatief voor zakelijk sparen?

Net als voor de vermogende consument, geldt voor een bedrijf dat het zijn tegoeden kan beleggen in plaats van op een spaarrekening laten staan. Dit kan bijvoorbeeld in als veilig beschouwde staatsobligaties van Nederland of Duitsland, of natuurlijk in aandelen. De ondernemer loopt dan geen risico op het omvallen van de bank. In het algemeen geldt natuurlijk: spreiden is het beste. Dus een deel in spaargeld en een deel (gespreid) beleggen.
Een andere oplossing is om te voorkomen dat te veel geld bij de verkeerde bank staat is door inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen. Betaal facturen en salarissen zodra er geld binnenkomt. Dit kost natuurlijk wel rente-inkomsten.

3. Kan ik vertrouwen hebben in mijn bank?

De ene bank is stabieler dan de andere, maar geen enkele bank is immuun voor besmetting. Als de eurocrisis escaleert en een nieuwe bankencrisis veroorzaakt is het heel goed denkbaar dat een grote Nederlandse bank de afgrond wordt ingesleept. In 2008 bleken de Nederlandse banken ook niet immuun. Wat begon met een crisis op de Amerikaanse huizenmarkt leidde in Nederland tot een nationalisatie en bankensteun.
Voor wat het waard is in deze tijden: Het Bankvakblad Global Finance onderzocht recent de 500 grootste banken ter wereldwijd op veiligheid. Drie Nederlandse banken haalden de top tien. Naast de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank, haalde de Rabobank de top.

4. Wat doet de eurocrisis met de kredietverlening?

Een gevolg van de financiële crisis is dat de banken zeer terughoudend zijn geworden met kredietverstrekking. Kleine en middelgrote bedrijven klagen al enkele jaren steen en been over de banken. Ze zouden niet willen financieren, bestaande financiering intrekken, of de voorwaarden veranderen. Het CBS stelde recent dat Nederlandse ondernemers inderdaad lastiger krediet krijgen dan entrepreneurs elders in Europa. De banken zelf zeggen dat zij helemaal niet zo moeilijk zijn geworden maar dat ze zorgvuldig te werk moeten gaan bij de kredietverstrekking. Als de eurocrisis escaleert en leidt tot een recessie, zal dit banken zeker niet soepeler maken met het verstrekken van leningen.

5. Maken andere ondernemers zich zorgen?

De Ondernemerskredietdesk van website www.mkbservicedesk.nl heeft sinds de start in 2009 van meer dan 1700 ondernemers vragen en klachten gekregen. Die gingen echter vooral over de moeilijke beschikbaarheid van krediet. Met de angst voor een failliete bank valt volgens Willem Overbosch, de uitgever van de website, wel mee. De ervaring leert echter dat een instabiele bank wel degelijk een bron van zorg is voor bedrijven. In 2008 bracht een uitstroom van tegoeden Fortis aan de rand van de afgrond. Het waren ook zakelijke klanten die hun geld bij de bank weghaalden.

Lees ook: