Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

6 tips om een échte positivo te worden

Door positieve emoties gaat je productiviteit met sprongen omhoog. 6 tips om positiever te denken en handelen. 

Bewuster aan de slag met het persoonlijk welbevinden kan natuurlijk effect hebben op je eigen gevoel van welzijn. Daarnaast blijkt dat zodra mensen zich goed voelen ze ook een betere bijdrage aan hun werk leveren. In plaats van het bestrijden van ziekteverzuim zouden bedrijven en organisaties doelgericht aandacht moeten besteden aan het versterken van het welzijn van hun medewerkers. Uiteindelijk betaalt het zich terug in productiviteit en creativiteit.

Negatieve emoties

We leven veelal bewuster ten tijde van tegenslag dan wanneer alles zo’n beetje zijn gangetje, of zelfs goed gaat. Doordat we vaken gebukt gaan onder tegenslag, is er veel meer onderzoek gedaan naar het effect van negatieve emoties zoals verdriet en boosheid. Blijkbaar is plezier en hechte verbondenheid minder onderzoekswaardig. Mensen die lijden zijn veelal gericht op het verminderen van de negatieve beleving. Ook het wetenschappelijk onderzoek en de begeleiding richt zich op het verminderen van dat lijden. Allemaal logisch, want langdurige blootstelling aan negatieve emoties heeft verstrekkende fysiologische consequenties. Zo ontstaan niet alleen klachten van depressieve aard, maar kunnen zelfs ernstige lichamelijke gebreken zich manifesteren. Problemen die uiteenlopen van verminderde weerstand tot zelfs hartproblemen.

Effect van positieve emoties

De onderzoeken naar de effecten van negatieve emoties zijn talrijk en krijgen al vele decennia de volle aandacht van onderzoekers. Logisch, want het is goed om te weten welke effecten negatieve emoties precies hebben en op welke wijze deze negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen, of te behandelen zijn. Wat niet wegneemt dat het ook heel interessant zou kunnen zijn om te weten wat de effecten van positieve emoties zijn. Dergelijke onderzoeken zijn er lang niet geweest, maar sinds de opkomst van de positieve psychologie, is er over het effect van positieve emoties meer en meer bekend geworden.

De voordelen van positieve emoties

Zo bleek uit een onderzoek van Frederickson en Branigan dat mensen in een positieve gemoedstoestand veel beter in staat zijn conceptueel te denken, dan mensen in een neutrale of negatieve gemoedstoestand. Uit een ander onderzoek bleek dat mensen die zich in een positieve gemoedstoestand bevinden zich veel actiever opstellen. Zij willen dingen doen, aan de slag gaan, iets voor elkaar krijgen. Tenslotte blijken positieve emoties bij te dragen op onze gerichtheid op anderen. Positieve emoties maken dat we minder zelfgericht zijn en ons eerder behulpzamer opstellen. Achteraf bezien misschien niet zulke heel verrassende onderzoek resultaten, maar wel feitelijk vastgesteld. En vervolgens ook nog eens heel goed te benutten.

Positieve emoties en optimisme

De afgelopen vijftien jaar is er aardig wat onderzoek gedaan, waarmee iets valt te zeggen over het lange termijn effect van positieve emoties. Er blijken duidelijk positieve correlaties te bestaan tussen positieve emoties en optimisme, veerkracht en het open staan voor veranderingen. Ook de zelfacceptatie en creativiteit worden versterkt door positieve emoties, waardoor de prestaties en het probleemoplossend vermogen toenemen. Voor bedrijven en organisaties lijkt het bijgevolg van groot belang als zij in staat zouden zijn om de positieve emoties bij hun werknemers te versterken.

6 manieren om positieve emoties te versterken

In de bijna twee decennia dat er binnen het kader van de positieve psychologie onderzoek wordt gedaan, zijn er diverse soorten interventies bedacht om positieve emoties te activeren en daarmee de levens- en werklust van medewerkers te versterken. Al die interventies grijpen op een of andere wijze aan op een van de onderstaande aspecten die verbonden zijn met psychologische welbevinden:

#1 Zelfacceptatie

Zelfacceptatie impliceert een positieve houding ten opzichte van jezelf, eerlijk zijn over het verloop van je leven en oprecht zijn over zowel positieve als minder eerbare eigenschappen.

#2 Doelgerichtheid

Doelgerichtheid heeft nauwelijks iets van doen met doelen die van al hun betekenis zijn ontdaan. Doelen geformuleerd volgens de regels van het SMART anagram, worden veelal bloedeloos. Ze kloppen, maar inspireren nauwelijks. Het doelgericht zijn zorgt voor persoonlijke betekenis en dragen bij het gevoel van zinvolheid.

#3 Persoonlijke groei

Persoonlijke groei is ervaren dat er voortdurend ruimte is om de eigen mogelijkheden te realiseren. Blijvend een open houding hebben ten aanzien van veranderingen en zo eigen mogelijkheden oprekken.

#4 Omgevingsbeheersing

Het gevoel hebben dat je de omgevingseisen goed het hoofd kan bieden en mogelijkheden slim weten te benutten.

#5 Positieve relaties

Tenslotte is het van belang te merken dat je ergens bij hoort. Er bestaat een vertrouwen dat als je om hulp vraagt, die ook krijgt. Anderzijds worden positieve relaties ook getekend door het durven aanbieden van hulp aan anderen.

#6 Investeren met rendement

Als bedrijven en organisaties te laat in actie komen, kunnen de mentale klachten het ziekteverzuimpercentage opdrijven. Zodra ze doelgericht investeren in het versterken van het medewerkerswelzijn, dan zou dat de productiviteit en het innovatief vermogen ten goede komen. Je moet wel durven om over de waan van de dag heen te kijken.

Meer over Brein in bedrijf:

Foto boven: Flickr.com