Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

De 7 grootste businesstrends voor 2014

De 7 grootste businesstrends voor 2014
Je leest nu: De 7 grootste businesstrends voor 2014

4.000 'coolhunters' van Science of the Time onderzochten wat 2014 gaat brengen. Zij kwamen tot deze 7 trends voor bedrijven.

Veel creativiteit , veel data-analyse en veel maatschappelijke verantwoordelijkheid: vraag Carl Rohde wat de toekomst voor bedrijven in petto heeft, en die woorden zullen ongetwijfeld vallen. De Nederlander, onder meer hoogleraar in Shanghai, leidt Science of the time, een van ‘s werelds grootste netwerken van (academische) toekomstverkenners, trendwatchers en 'Coolhunters': zo'n 4.000 mensen die overal ter wereld op zoek gaan naar wat cool is en daar gedetailleerd en gestructureerd verslag van doen. Zo ontstaat een goed inzicht in wat wereldwijd hot is en wat not. En dat leidde tot de volgende 7 businesstrends voor 2014, met commentaar van Rohde zelf, en zijn (boeken)tips en illustraties van de trend.

1. DE WERELDWIJDE KERNAMBITIES: CREATIEF EN INNOVATIEF

Steden, landen, continenten, maar ook bedrijven, merken en iedereen die werkt: ze concurreren allemaal harder met elkaar dan we ons konden voorstellen in een wereld die nog niet via glasvezel iedereen met iedereen verbond.

Competitie is geglobaliseerd en die trend intensiveert. In de online verbonden wereld liggen Brussel, Boston en Bangalore naast elkaar. Net als Amsterdam, Shanghai en Sao Paulo. De wereld is nu echt plat geworden. Toekomstvraag bij uitstek: hoe kunnen we nog succesvol zijn op het competitieve speelveld van een platte wereld?
Oplossing 1: Extreem hard werken, lange uren draaien voor een laag uurloon.
Oplossing 2: Superieur de toon aangeven in creativiteit en innovatie. Overal realiseert men zich dat de tweede optie beter is. Overal hoopt men dat een nieuwe Steve Jobs aan de slag gaat (of al is gegaan) in een garage in de buurt. Het besef dat we daaraan moeten werken groeit wereldwijd.

Beste Boek: The World is Flat door Thomas Friedman.
Quote:
'Wat de Chinese leiders werkelijk willen is dat de volgende generatie ondergoed en vliegtuig-vleugels niet alleen gemaakt wordt in China, maar er ook wordt vormgegeven en zelfs: bedacht. Van ‘Made in China’ naar ‘Designed in China’ naar ‘Dreamed up in China.’

Beste beeld: Designed in China, Made in Italy.

De 7 grootste businesstrends voor 2014

2. GEMECHANISEERDE INTELLIGENTIE GAAT WINNEN

Of we het nu kunstmatige intelligentie noemen, of slimme software, of Big Data of robotica of simpelweg Alomtegenwoordige Smartphones: een kaleidoscoop van gemechaniseerde intelligentie wordt op ons losgelaten.

Het gaat onze toekomst beheersen. Toekomstvraag bij uitstek: Hoe moet je je binnen de opkomende dynamiek van de gemechaniseerde intelligentie nog succesvol positioneren? Voel je je op je gemak in de buurt van gemechaniseerde intelligentie? Voegen je competenties iets toe aan de waaier van intelligente machines? (Mooi!) Of ben je tegen ze aan het concurreren (Niet best!) Zijn computers Chinezen en Indiërs aan het helpen om tegen jou te concurreren? Of helpt gemechaniseerde intelligentie jou juist om hen creatief en innovatief het hoofd te laten buigen?

Beste boek:
Average is Over door Tyler Cowen.
Quote:
‘Als jij en je bekwaamheden de computer aanvullen, zullen je loon en je arbeidsperspectieven tot grote hoogte stijgen. Is dat niet het geval, dan kun je maar beter alsnog aansluiting zoeken. In het tijdperk van de gemechaniseerde intelligentie gaan er meer mensen hard buiten de boot vallen, terwijl een aanmerkelijk kleinere meerderheid juist erg rijk wordt.’

Beste beeld:
Foxconn, bekend als de Apple-fabriek, gaat het aantal robots de komende drie jaar verhonderdvoudigen.

De 7 grootste businesstrends voor 2014

3. DE CULTUUR VAN HET WANTROUWEN ZET DOOR

We zijn de 'Cultuur van het Wantrouwen' binnengetreden. Iedereen, van de onderkant van de samenleving, via de middenmassa’s tot en met de superrijken, het wantrouwen en het cynisme groeit overal, vooral tegen instituties en tegen grootschaligheid.

In het Westen is het begonnen met het wangedrag van de grote banken. In grote delen van Azië, Zuid-Amerika en Noord-Afrika kotsten daarna de middenklassen boos de sociale media vol over de omringende corruptie. Voeg hieraan toe hoe ongerust velen zijn over de vervuilde lucht die ze moeten inademen (New Delhi, Mexico Stad, Bejing) of over zonnestralen die zonder ozonlaag vooral schadelijk zijn (Australië) en de Cultuur van het Wantrouwen doet onomkeerbaar zijn intrede. Tenzij de problemen worden aangepakt: en of we dat geloven… Volgende ‘doelwit’ van de Cultuur van het Wantrouwen: het virtueel-industriële Facebook/Google/Amazon-Complex, dat ons veel geeft maar ook veel afneemt en vooral: ons ontransparant domineert.

Beste boek:
The Precariat, the New Dangerous Class door Guy Standing.
Quote:
‘De collectieve boosheid heeft veel te maken met het feit dat veel wegen om een zinvol en welvarend leven te leiden, voor velen worden afgesloten. Dat maakt niet zozeer jaloers op de winnaars, dat ook, maar het maakt vooral rancuneus, in een reclamecultuur waarin het lijkt alsof voor iedereen alle goeds van de wereld meteen is weggelegd.’

Beste beeld: Snowden is een held

De 7 grootste businesstrends voor 2014

4. ECO EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD GAAN DIEPER

Alsjeblieft niet nog meer T-shirts met een ‘ik hou zo van een groene wereld’- symbool. Of een snelle, blije groene bedrijfsactie. Het is te oppervlakkig groen. Het is te vaak etalagevertoon gebleken.

Terwijl de problemen wereldwijd toenemen. Van natuurgeweld als gevolg van klimaatveranderingen tot en met expats met jongere kinderen die niet meer willen werken in de vervuilde megasteden van China. Of we het leuk vinden of niet: onze planeet heeft het gewoon nodig dat we Diep Eco gaan. Dat betekent: naar een serieuze kringloopeconomie. Dat betekent: cradle to cradle. Tot de voorlopers van deze trend behoort Australië, waar men enerzijds rijk is en anderzijds de milieuproblemen maximaal voelbaar zijn voor iedereen – zonnestralen zijn er gevaarlijker dan waar ook. En vlak ook China niet uit – ook daar is de urgentie om Diep Eco te gaan enorm. In de VS is een generatie jonge miljardairs bezig de kwaliteit van het bestaan diep en innovatief op nieuwe leest te schoeien. Denk Bill Gates (Microsoft), Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (PayPal,Tesla), Sergey Brin (Google). Waar passie, voelbare noodzaak en geld samenkomen maken 'Diep Eco' en 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' de beste kansen.

Beste boek:
Cradle to Cradle, Remaking the Way We Make
, door Braungart & McDonough
Quote:
‘Als je nieuwe parka bestaat uit gerecyclede plastic flessen, is dat mooi. Als die parka echter na een aantal jaren alsnog op de vuilnisbelt belandt, is het slechts uitstel van executie en niet: cradle-to-cradle.'

Beste beeld:
Al Gore’s Foundation heeft een inititief omarmd om op de centrale pleinen van grote wereldsteden virtuele bomen neer te zetten. Die geven aan hoe groen de stad is en hoe groen de burgerinitiatieven binnen die stad zijn. De boom kan groen opbloeien of verdorren – in alle gradaties.

De 7 grootste businesstrends voor 2014

5. DE GAMECULTUUR BREIDT ZICH UIT

Gaming is veel te belangrijk om over te laten aan jonge nerds op hun slaapkamers. De principes die ten grondslag liggen aan games zijn namelijk zo stimulerend en motiverend dat ze steeds bredere toepassing gaan vinden.

Games geven heldere aaneenschakelingen van kleine opdrachten. Alles wordt stapje voor stapje gefaseerd en beloond. Games nodigen uit tot voortdurende trial-and-error sessies die nooit ontmoedigen, sterker nog: ons altijd uitnodigen om vol te houden. Deze game-principes gaan heroganiseren hoe we in de 21ste eeuw (samen)werken en resultaten boeken. Hoe we gaan motiveren en beslissen. Hoe we leiding geven en brainstormen. Gamification is niet te stoppen.

Beste boek:
Reality in Broken. Why Games Make Us Better and How They Change the World
door Jane McGonigal
Quote:
‘Een game spelen betekent vrijwillig meedoen om onnodige obstakels uit de weg te ruimen. Games vormen de koningsweg om in de ware flow te raken.'

Beste beeld:
Nike Fuel stimuleert alle deelnemers, even speels als competitief, om meer te sporten, gezonder te leven en meer sportschoenen te verslijten. Het is de gamecultuur in actie.

De 7 grootste businesstrends voor 2014

6. HET INTERNET DER DINGEN / HET INDUSTRIËLE WEB

Onze planeet is een digitaal zenuwstelsel aan het bouwen. Alle voorwerpen om ons heen gaan tot leven komen en praten met elkaar.

Je wekker geeft een opdracht aan je koffieapparaat. De work-outapparaten in de fitness bereiden je trainschema voor zodra jij eraan komt. Je vaste lunchgelegenheid zet je verse fruitdrankje klaar zodra je gsm laat weten dat je in aantocht bent. De sproeiers op het grasveld accepteren opdrachten van vochtigheidssensoren.

Alomtegenwoordige sensoren maken het mogelijk. Alomtegenwoordige mobieltjes laten het feitelijk gebeuren. Onze levens gaan soepeler verlopen. Als we kijken naar wat de alomtegenwoordige sensoren betekenen voor burgers en consumenten, dan hebben we het over Het Internet Der Dingen. Als we kijken naar wat ze betekenen voor onze maak- en onze service-industrie dan hebben we het over Het Industriële Web. Op het Industriële Web voegen we elektronische sensors toe aan windturbines, treinen, zoekenhuisbedden, stadsverlichting. Nokia verzamelt momenteel minutieuze gegevens over de wegen waarop we rijden, zodat onze auto's straks kunnen anticiperen op iedere heuvel/bocht/tegenligger–in-de-nacht die eraankomt.

Beste boek:
Abundance, the future is better than you think, door Peter H. Diamandis en Steven Kotler.
Quote
‘Spoedig zijn bedrijven in staat om de vraag naar ruwe materialen haarscherp af te stemmen op volmaakt gestroomlijnde supply chains.Zo ontstaat er geen overproductie meer, wat ook weer goed is voor het milieu. Een paar jaar geleden is Cisco met de NASA gaan samenwerken om wereldwijd sensoren te plaatsen die direct informatie doorgeven aangaande klimaatveranderingen ter plekke.'

Beste beeld:
Zoals China’s oud-premier Wen Jiabao zei: 'The Internet + Internet of Things = the Wisdom to the Earth.'

De 7 grootste businesstrends voor 2014

7. NAAR BIG DATA IN DE CLOUD

De cloud is alom aanwezig. En door Big Data erin onder te brengen, wordt een hyperpersoonlijke benadering mogelijk die de consument beter kent dan hij zichzelf kent.

De cloud is de koningsweg waarop heel veel van de kosten voor onze gezondheidszorg kunnen worden gepareerd. Het is de koningsweg waarop heel veel van onze verkeersproblemen zullen worden opgelost. Het is de plek waar we leren voorspellen wie richting hartinfarct gaat, waar met flinke waarschijnlijkheid een misdaad begaan wordt, wie er – zonder bijsturing – zijn schooldiploma niet gaat halen of haar hypotheek niet gaat betalen, of waar de griep hard gaat toeslaan. De meest nauwgezette en effectieve inschattingen gaan lopen via de cloud. Daar uploaden we, verzamelen we en interpreteren we alle Big Data die we, bewust of onbewust, voortdurend mobiel afscheiden. Big Data wordt het ruwe materiaal van iedere onderneming en branche. Big Data wordt een onmisbare noodzaak om succesvol te opereren. Big Data in de Cloud: de nieuwe Schepper van toegevoegde waarde overal.

Hyperpersoonlijk

Big Data in de Cloud maakt op alle gebied een hyperpersoonlijke benadering mogelijk. Ja, het begint met Amazon.com, die je smaak beter kent dan jijzelf – en op basis daarvan aanbiedingen doet. Het gaat door met je dokter die je gaat uitnodigen om thuis je medicijn in 3D uit te printen; een medicijn dat niet alleen rekening houdt met je voorafgaande ziektegeschiedenissen maar ook met je in de cloud opgeslagen DNA-gegevens en risicoprofielen. Er komen sportschoenen die op zeer persoonlijke leest geschoeid zijn en rekening houden met de artrose, die je volgens je opgeslagen DNA-data in de cloud, gaat krijgen op je 65ste, 75ste, 85ste, inclusief inschattingsupdates, als je de aangeboden hyper-gepersonaliseerde sportschoenen inderdaad gaat dragen – met ingebouwde sensoren natuurlijk.

Big Data in de cloud klinkt als een grote verbetering van ons leven. Maar we gaan ook ertegen in verzet komen. Wie bezit de informatie die we met zijn allen, dom of onschuldig, afgeven aan de nieuwe Big Brother? 'Matrix-angst' – daar gaan velen last van krijgen.

Beste boek:
Big Data, A Revolution that Will Transform How We Live, Work, and Think by Viktor Mayer-Schonberger and Kenneth Cukier
Quote:
‘Hoe kan Google voorspellen in welke richtingen de H1N1-griep zich uitbreidt? Welke autokleur vertelt je dat de bezitter ervan waarschijnlijk in een goede fysieke conditie verkeert? De sleutel van het antwoord ligt in het analyseren van Big Data in de cloud.'

Beste beeld:
iPad in the Cloud

De 7 grootste businesstrends voor 2014

Over de auteur

Dit trendoverzicht is gemaakt door Science of the time in samenwerking met 25 universiteiten wereldwijd en 4.000 'Coolhunters'. Science of the time is een van ‘s werelds grootste netwerken van (academische) toekomstverkenners, trendwatchers en Coolhunters, studenten die de straten van de wereld afstruinen om te kijken wat cool is. Het staat onder leiding van Carl Rohde, professor Trendwatching & Innovation aan het Shanghai Institute of Tehnology in China en lector op diverse Nederlandse Hogescholen. Als academisch kader voor dit trendonderzoek gebruikte hij onder meer de literatuur van de Harvard Business Review, de Economist en de Financial Times. Download hier zijn laatste publicatie, over trends en onze Kwaliteit van Leven.

Bekijk ook de 7 consumententrends voor 2014:

– De 7 grootste consumententrends voor 2014