Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Kies de juiste strategische opties met het Strategic Bets Framework

Met het Strategic Bets Framework kies je de juiste strategische opties in een onzekere wereld.

Elke strategie kan je zien als een ‘portfolio of bets’ – een pakket van initiatieven waarin de organisatie investeert om haar doelstellingen te bereiken. Elke strategische inzet heeft een risico/rendement profiel. Het strategisch risico van een inzet hangt af van de kans op succes/ falen onder verschillende toekomstige scenario’s, maar ook van wat er op het spel staat (risico = inleg x kans). Het strategisch rendement van een inzet hangt af van de potentiële opbrengsten in elke van de toekomstige scenario’s (rendement = opbrengst x kans).

Strategieontwikkeling is het proces van opties generen en kiezen op welke opties je wilt inzetten gegeven hun risico/rendement profiel. Omdat de meeste organisaties een beperkt aantal laag-risico/hoog-rendement opties beschikbaar hebben, zullen zij ook opties moeten selecteren met een hoger risico en/of een lager rendement.

Conceptueel Model

Het Strategic Bets Framework schetst de drie belangrijkste factoren bij het bepalen van de strategische opties om op in te zetten. De eerste factor, de kans op succes in verschillende scenario’s, bevindt zich op links en helpt je elke strategische optie te rangschikken van een hoge naar een lage kans op een positieve uitkomst. De tweede factor, de potentiële opbrengsten, staat rechtsboven en geeft de verschillende mogelijke beloningen waarmee je het nemen van risico’s kunt rechtvaardigen. De derde factor, het vereiste commitment, staat rechtsonder en specificeert de verschillende investeringen die moeten worden gedaan, waarmee je het strategische risico verhoogt vast te komen te zitten aan het verkeerde paard.

Risico = inleg (vereiste commitment) x kans op falen. Rendement = verwachte opbrengst x kans op succes. Hoewel een inzet met een hoge kans op succes de voorkeur verdient, kan het voor strategen noodzakelijk zijn om zich lager op het continuüm te wagen en berekende risico’s te nemen op meer onzekere opties. De meest aantrekkelijke opties hierbij zijn degene met een hoog potentieel aan opbrengsten waarbij commitment kan worden geminimaliseerd.

De kernelementen

De drie factoren bij de keuze van strategische opties zijn de volgende:

 1. Kans op Succes. Strategische opties kunnen worden ingeschaald op een continuüm van no-regret opties (sure bets) met een hoge kans op succes in alle toekomstscenario’s, tot long-shot opties (slim bets) met een kans op succes in slechts enkele scenario’s. De scenario’s en beoordeling van succeskansen zijn beide noodzakelijkerwijze inschattingen.
 2. Potentiële Opbrengsten. De mogelijke resultaten per optie vallen in vier categorieën:
  1. Financiële Opbrengsten. Een inzet kan een monetair resultaat opleveren, meestal uitgedrukt als ‘return on investment’.
  2. Engagement Opbrengsten. Een inzet kan bij interne en externe stakeholders draagvlak creëren, waardoor zij zich committeren aan ondersteuning van de organisatie.
  3. Een inzet kan inzichtontwikkeling versnellen waardoor de organisatie sneller kan leren en in staat is sneller nieuwe kansen te ontdekken dan haar rivalen.
  4. Een inzet kan een marktpositie veiligstellen, met macht tegenover rivalen en/of onderhandelingskracht ten opzichte van kopers en leveranciers.
 3. Vereiste Commitments. Inzetten op een optie vraagt vaak ook vier soorten investeringen:
  1. Middelen Commitment. Een inzet vereist de toewijzing van schaarse middelen, zoals geld, vaardigheden, tijd en aandacht, waardoor ze niet elders aanwendbaar zijn.
  2. Politieke Commitment. Een inzet kan ook de investering van relationeel kapitaal vereisen door steun te vragen en iemands reputatie op het spel te zetten.
  3. Cognitieve Commitment. Een inzet kan ook vereisen dat mensen een bepaalde visie op de markt omarmen, waardoor ze mentaal investeren in een bepaalde blik op de wereld.
  4. Emotionele Commitment. Een inzet vereist ook vaak dat mensen hun hart investeren, waardoor hun emotionele flexibiliteit om voor alternatieven open te staan wordt beperkt.

De belangrijkste inzichten

 • Strategische opties selecteren als inzetten. Strategievorming gaat om het genereren van mogelijke strategische initiatieven en beslissen welke te kiezen. Dit selectieproces lijkt erg op wedden, omdat je verder moet denken dan een eenvoudige kostenbatenanalyse, door rekening te houden met de succeskans in verschillende toekomstscenario’s.
 • Strategische opties selecteren om opbrengsten te realiseren. Strategische opties moeten worden beoordeeld op hun potentieel om positieve resultaten te genereren. Naast financiële inkomsten spelen ook engagement, leer- en positioneringsopbrengsten mee.
 • Strategische opties selecteren om commitments te vermijden. Strategische opties moeten ook worden beoordeeld op de investering die wordt vereist. Naast middelen, zullen strategen ook politieke, cognitieve en emotionele commitments proberen te minimaliseren.
 • Strategische opties selecteren met toekomstscenario’s. Opties moeten worden geëvalueerd in het licht van verschillende mogelijke toekomsten. Hoe groter de kans op succes in verschillende scenario’s, hoe zekerder de inzet en dus het verwachte rendement.
 • Strategische opties selecteren is gecalculeerd risico nemen. Omdat strategen ‘weten dat ze de toekomst niet weten’, vermijden ze risicovolle ‘big bets’. Ze spreiden de inzetten, door enkele sure en safe bets met een lager rendement in evenwicht te brengen met enkele solid, side en slim bets met een hoger rendement. Om het hogere risico te verlagen, beperken zij hun commitments en houden ze de mogelijkheden open om te switchen.

 

Meer nieuwe managementmodellen