Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Waarom topvrouwen zorgen voor minder fusies en overnames

Verandering nastreven, maar wel minder risico nemen. Als een bedrijf meer vrouwen in leidinggevende posities heeft, heeft dat invloed op strategische keuzes die gemaakt worden.

Waarom topvrouwen zorgen voor minder fusies en overnames
Getty
Je leest nu: Waarom topvrouwen zorgen voor minder fusies en overnames

Dat bedrijven met meer vrouwen in topposities winstgevender en maatschappelijk verantwoorder zijn, wisten we al. Wat een nieuw onderzoek van HBR aantoont is wat voor impact vrouwen hebben op risico’s die bedrijven nemen.

Stimuleren intern onderzoek en ontwikkeling

Concreet betekent het dat een bedrijf met een hoger aandeel vrouwen in het topmanagementteam zich langzaamaan meer richt op het stimuleren van intern onderzoek en ontwikkeling. De O&O-uitgaven namen bij de bedrijven in het onderzoek gemiddeld met 1,1 procent toe. De focus op fusies en overnames nam juist af. De kans op een fusie of overname is namelijk groter als de bereidheid om risico’s te nemen toeneemt.

De onderzoekers hielden dertien jaar lang van 163 multinationals de benoemingen van mannelijke en vrouwelijke leiders bij en analyseerden de O&O-uitgaven, het aantal fusies en overnames en de brieven aan aandeelhouders.

Uit bedrijfsdocumenten bleek bijvoorbeeld dat woorden die duiden op het nemen van risico’s – denk aan termen als gedurfd, risico, kans – veertien procent minder vaak voorkwamen nadat vrouwen toetraden tot de top van het bedrijf. Omgekeerd kwamen termen die gaan over verandering juist tien procent vaker voor.

Lees ook: meer vrouwen aan de top? Creëer bewustzijn en verander sociale structuren

Specifieke redenen waarom vrouwen deze invloed hebben, geven de onderzoekers niet. Wel geven ze een aantal mogelijke verklaringen. Zo suggereert het onderzoek dat meer vrouwen in C-level niet alleen nieuwe perspectieven toevoegen aan het management, het verandert ook de manier van denken. En het kan er dus ook toe leiden dat het hele team voorzichter wordt. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat als iemand die risicomijdend is aan een team wordt toegevoegd, anderen kunnen denken dat het team minder risico’s wil nemen dan daadwerkelijk het geval is.

Geen overhaaste beslissingen

Volgens onderzoek leggen vrouwen vaak een moeilijk pad af om de top te bereiken. Omdat ze uit een ondervertegenwoordigde groep komen, zijn ze extra zichtbaar en zich dus extra bewust van fouten die ze kunnen maken. Daarnaast willen ze opvallen met nieuwe, innovatieve ideeën. Vrouwen zijn dus al eerder bewust bezig met het afwegen van voordelen van hun voorstellen tegen eventuele risico’s.

Een andere verklaring kan zijn dat diverse teams meer openstaan voor verandering. De besluitvorming wordt namelijk vertraagd door veel meningen en daardoor wordt de kans kleiner dat het team overhaaste of riskante beslissingen neemt.

Hoe vrouwen meer invloed krijgen in de top

Als meer vrouwen topfuncties in een bedrijf vervullen wil dat nog niet meteen zeggen dat dat direct tot verandering leidt. Het klinkt logisch: hoe beter vrouwen integreren, hoe meer invloed ze hebben op de besluitvorming. Van belang hierbij zijn de volgende twee punten:

1. Er zit al tenminste één vrouw in het MT
Volgens de onderzoekers is dit van belang omdat mannelijke managers al gewend zijn om met vrouwelijke leidinggeven samen te werken. Dit zorgt ervoor dat nieuwkomers sneller opgenomen worden in het team en daadwerkelijk bij kunnen dragen aan de besluitvorming.

2. Als de vrouw met weinig anderen toetreedt
Stel dat bij een bedrijf tien mannen en twee vrouwen promoveren naar hogere functies, dan hebben de vrouwen minder invloed dan als het bijvoorbeeld gaat om vijf mannen en één vrouw. De verklaring die de onderzoekers hiervoor hebben is dat zittende managers zich misschien bedreigd voelen als er veel nieuwe collega’s tegelijk bijkomen. Dit heeft dan weer tot gevolg dat ze de nieuwkomers minder mogelijkheden geven om effectief bij te dragen.

Lees ook: