Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

AFM wil crowdfunding stimuleren

Crowdfunding is dit jaar goed voor 37 miljoen euro aan opgehaalde financiering, het dubbele van vorig jaar. Een serieuze bedrijfstak, die vraagt om serieuze regelgeving. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet suggesties om dat te verbeteren.

Je leest nu: AFM wil crowdfunding stimuleren

Geregistreerde crowdfundingplatforms, zoals Kickstarter en Symbid, zijn gebonden aan beperkingen die soms belemmerend werken voor investeerders die grotere bedragen zouden willen investeren, en dus ook voor de vragende partijen die minder binnenhalen dan ze zouden kunnen. Die knellende grenzen moeten worden geslecht.

Nu geldt er voor concumenten nog een grens van maximaal 100 keer investeren. Voor vermogende geldgevers die méér willen doen moet er een passendheidstoets komen, bepleit de AFM. Zo’n toets maakt het mogelijk om te investeren boven de huidige investeringsgrens per platform per individu van 20.000 euro voor equity-based crowdfunding, 40.000 euro voor loan-based crowdfunding of investeringen in 100 projecten. De toets wordt door het platform afgenomen wanneer deze grens bereikt wordt.

De aanbevelingen staan in het rapport ‘Crowdfunding – Naar een duurzame sector’, waarin de AFM het toezicht op een volwassen wordende crowdfundingindustrie onder de loep neemt.

Twee regimes

De AFM wil uiteindelijk toe naar twee regimes in plaats van de huidige vier. Eentje voor transacties in de vorm van een lening (loan based) en eentje voor eigen-vermogendeals (equity based) moeten in de toekomst afdoende zijn om het crowdfunding-landschap af te dekken.

Volgens de AFM kunnen geldvragers zelf ook meer doen om de transparatie van de crowdfundingwereld te vergroten. Zo vraagt de AFM hen om standaardisatie van informatie en het opzetten van processen om investeringsvoorstellen te screenen, zodat de haalbaarheid beter beoordeeld kan worden door potentiële geldgevers. 

De AFM vraagt de sector verder ook om informatie uit te wisselen over fraudegevallen en om die te melden bij de toezichthouder. Daar wil de AFM de mogelijkheid van collectieve of individuele compensatie aan koppelen.

Het blijft niet alleen bij voorstellen, want de AFM doet ook de handreiking aan de markt om zich daar over te buigen. Betrokken partijen kunnen tot 23 januari aanstaande reageren op de aanbevelingen door de online vragenlijst in te vullen. De resultaten hiervan zal de AFM ter overweging meegeven aan de betrokken ministeries, Financiën en Economische Zaken.

Taaie kost allemaal, maar de AFM doet zijn best om crowdfunding meer ruimte te geven, terwijl de kwaliteit behouden blijft.