Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Waarom je ook op papier moet samenwerken

Wat als je compagnon zijn of haar afspraken niet nakomt en jij financieel de dupe wordt? Stel een samenwerkingsovereenkomst op, zegt jurist Annelieke Fenstra.

Je leest nu: Waarom je ook op papier moet samenwerken

Je hebt eindelijk een deal gesloten met die felbegeerde partner. Je kunt niet wachten om aan de slag te gaan. Jullie vertrouwen elkaar en weten wie wat doet. Maar opeens komt de andere partij de afspraken niet na. Wat te doen? Wel nu, dit is precies waarom een samenwerkingsovereenkomst zo belangrijk is.

Wat zijn de voordelen van een samenwerkingsovereenkomst?

Een samenwerkingsovereenkomst is vooral organisatorisch van groot belang. De waarde van het vastleggen van afspraken merk je pas als zich een probleem voordoet in de samenwerking. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat het partnership niet of matig wordt vastgelegd, waardoor conflicten ontstaan met alle juridische en financiële gevolgen van dien. Uit de volgende casus blijkt hoe belangrijk een goed contract is.

Voorbeeld

Drie investeerders, van wie één uit Nederland, richten in Turkije een zogeheten Turkse Limited op om in de ontwikkeling van vastgoed te investeren. De eerste investeerder gaat ervan uit dat elke geldverschaffer 130.000 inlegt en maakt het bedrag keurig over naar de Turkse Limited.

De tweede en derde investeerder menen echter per persoon maar 25.000 euro te hoeven storten. Gevolg: er is te weinig geld in kas om de aannemer te betalen en het project ligt stil. De tweede en derde investeerder laten vervolgens alsnog achter de rug van hun collega om het onroerend goed via een andere vennootschap ontwikkelen.

Deze vastgoedzaak wordt voor de rechter uitgevochten. De eerste investeerder krijgt uiteindelijk pas bij het gerechtshof zijn gelijk. Dit omdat medewerkers van een andere samenwerking met een van zijn collega’s verklaringen hebben afgelegd dat mondeling tussen de investeerders is overeengekomen dat elke investeerder 130.000 euro zou investeren. Overigens vindt de rechtbank de verklaringen van de getuigen niet overtuigend genoeg en heeft deze in eerste instantie de vorderingen van de derde investeerder afgewezen.

Hoe makkelijk zou het zijn geweest – en hoeveel tijd en (juridische) kosten zou er bespaard zijn gebleven – als er gewoon op papier zou hebben gestaan dat alle investeerders 130.000 euro investeren? Zie daar het nut van de samenwerkingsovereenkomst.

Wat leg je vast in de samenwerkingsovereenkomst?

Deze overeenkomst is niet wettelijk geregeld, zoals bijvoorbeeld de huur- of arbeidsovereenkomst dat wel zijn. Dit geeft partijen veel vrijheid om de samenwerking volgens hun wensen vast te leggen.

In de samenwerkingsovereenkomst leg je onder andere vast:

  • Het doel van de samenwerking;
  • Ieders taken;
  • Verdeling van de opbrengst van de samenwerking;
  • Wat er gebeurt als jij of je partner niet in staat blijkt om de taken uit te voeren;
  • Wanneer de samenwerking beëindigd wordt;
  • De procedure voor wanneer jullie onderling een geschil hebben; stap je naar de rechter, of stel je een arbiter aan?

Zet afspraken zwart op wit

Ook al is het gemakkelijk om overeenkomsten op papier te zetten, toch doen veel ondernemers dat nog niet. Natuurlijk handel je ook op basis van vertrouwen. Echter, je hebt daar weinig aan op het moment dat de andere partij zijn afspraken niet nakomt. Door een partnership goed schriftelijk vast te leggen, kun je een hoop narigheid voorkomen. Dat geldt trouwens voor alle afspraken die je in het zakelijke verkeer maakt.