Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

5 juridische dingen die je moet weten als je gaat samenwerken met influencers

Werken met influencers is nieuw, maar niet zonder regels. Sprout-expert Melissa Moncada Castillo geeft je vijf juridische dingen die je moet weten als je samenwerkt met influencers.

Je leest nu: 5 juridische dingen die je moet weten als je gaat samenwerken met influencers

Influencermarketing is hot, vooral omdat het werkt. Maar wie met influencers samenwerkt, moet zich aan regels houden.

De Reclame code commissie heeft met de Reclamecode Social Media (RSM) een begin gemaakt aan de regulering van reclame en marketing via social media. Als de regels uit de RSM worden overtreden, kunnen mensen een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

Hier zijn 5 dingen die je uit de RSM moet weten als je aan influencermarketing wilt gaan doen:

1. Van toepassing op bloggers, vloggers en online content creators

De RSM spreekt over “adverteerder” (het bedrijf waarvoor reclame wordt gemaakt) en “verspreider” (de plaatser van de reclameuitingen). Omdat het in de praktijk niet duidelijk was wie de “verspreider” kon zijn, heeft de Reclame Code Commissie de toelichting bij de RSM aangepast.

Nu staat er expliciet dat de verspreider een blogger, vlogger en/of online content creator kan zijn. Overigens wordt hieronder voor bloggers, vloggers en content creators de term “influencers” gebruikt.

2. Het gaat steeds om de ‘relevante relatie’

De rode draad in de RSM is het duidelijk maken aan het publiek dat er een zogenaamde “relevante relatie” is tussen de adverteerder en de influencer. De relevante relatie is de relatie tussen de adverteerder en de influencer waarbij de influencer reclame maakt voor de adverteerder tegen betaling of enig voordeel.

Oftewel: de influencer ontvangt een sample. Of hij wordt betaald. Maar ook: hij wordt gestimuleerd tot het doen van een post.

3. Reclame via social media moet herkenbaar zijn

Als je een influencer betaalt of een andere vergoeding geeft voor het doen van een uiting, dan moet dit volgens de RSM in de uiting vermeld worden. Er worden ook concrete voorbeelden gegeven van wat de influencer kan vermelden. Vermeldingen zoals: “Ik ben betaald door merk X voor een review”, “Bedrijf X stimuleerde mij tot dit bericht” of: “Ik ontving product X van merk X”, zijn voorbeelden die de influencer bij zijn post kan plaatsen.

De influencer kan ook hashtags zoals #spon (gesponsord) #paid (betaald), #sample (sample), #adv (advertentie) en #prom (promoted) gebruiken.

4. Bij het niet-naleven van de RSM kan de adverteerder zich niet verschuilen achter de influencer

De RSM is duidelijk: er rust een zorgplicht op de adverteerder die gebruik maakt van influencers. Deze zorgplicht houdt in dat de adverteerder verplicht is:
– de influencer bekend te maken met de regels van de RSM;
– de influencer te verplichten zich aan de wettelijke reclameregels te houden (waaronder ook aan de RSM), door bijvoorbeeld een contract met hem te sluiten;
– de influencer erop te wijzen dat eventuele derden waarmee diegene samenwerkt zich ook aan de wettelijke regels moeten houden;
– zich actief in te spannen om de influencer aan de wettelijke verplichtingen te houden; en
– actief op te treden tegen overtredingen van de wettelijke regels.

Als je dus constateert dat een influencer waarmee je samenwerkt zich niet aan de regels houdt, dan moet je hem of haar erop aanspreken. Als de influencer dan alsnog overtredingen blijft maken, is het beter om de samenwerking te stoppen. Anders riskeer je een klacht bij de Reclame Code Commissie. Het is dus belangrijk om goede afspraken te maken over de verplichtingen van de influencer waarmee je wilt samenwerken en om enig toezicht te houden.

5. Ook als je niet direct opdracht hebt gegeven tot een uiting heb je een zorgplicht

Het kan zijn dat je als adverteerder niet direct opdracht hebt gegeven tot het doen van een reclame uiting. Dit kan bijvoorbeeld als je de influencer hebt gestimuleerd tot het doen van een uiting, maar niet direct opdracht hebt gegeven. De RSM zegt hierover expliciet dat je je ook dan niet kunt verschonen van de zorgplicht. Ook dan moet je dus aan alle verplichtingen voldoen die onder punt 4 zijn besproken!

Conclusie: vastleggen, informeren en in de gaten houden!

Het is dus belangrijk om goed vast te leggen wat je verwacht van de samenwerking met de influencer, maar dus ook om de influencer te informeren over de regels. Ook is het goed om in de gaten te blijven houden hoe de influencer uitingen over jouw bedrijf doet zodat je kunt ingrijpen waar nodig.