Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Inclusive 30 van 2022

John van Hoof

John van Hoof CSU

John van Hoof (1960) is voorzitter van de Raad van Bestuur bij schoonmaakbedrijf CSU en vicevoorzitter van de brancheorganisatie Schoonmakend Nederland. Hij draagt bij aan een eerlijker Nederlands bedrijfsleven door te investeren in diversiteit op de werkvloer én op bestuursniveau.

Persoonlijke aandacht

‘CSU voert een bewust diversiteits- en inclusiviteitsbeleid. Bij de samenstelling van onze teams streven we naar diversiteit in onder andere culturele achtergrond, leeftijd en geslacht’, legt Van Hoof uit. ‘Daarnaast creëren wij een bedrijfscultuur waarin mensen zich openstellen voor elkaars achtergrond en sluiten we niemand uit. Iedereen is welkom. Dat hoort bij wie we willen zijn: een werkgever die zich onderscheidt met persoonlijke aandacht voor duurzaam inzetbare medewerkers.’

Dat het schoonmaakbedrijf investeert in diversiteit en inclusie is terug te zien in de cijfers. ‘Binnen CSU werken maar liefst 130 nationaliteiten’, vertelt Van Hoof. ‘Daarnaast stimuleren we ook de participatie van vrouwen. En dat lukt, door de hele organisatie heen.’

Op operationele niveaus werken meer vrouwen dan mannen en 45 procent van de leidinggevenden is vrouw. In de managementlaag erboven is 38 procent vrouw, terwijl de raad van bestuur bestaat uit twee vrouwen en één man. In de managementlaag heeft 12 procent een migratieachtergrond. ‘CSU is dus een mooie afspiegeling van de maatschappij.’

Objectievere briefselectie

Volgens de topman is CSU al langere tijd bezig met diversiteit en inclusie. ‘Door rapportage weten we voortdurend hoe we ervoor staan, wat goed gaat en waar bijgestuurd moet worden. De afdeling HR analyseert, vertaalt visie in beleid en biedt instrumenten om het te faciliteren. De wet ingroeiquotum en streefcijfers draagt hieraan bij. Goed dat die er is, zodat hiervoor een soort van grens wordt getrokken.’

CSU zoekt ook actief samenwerkingen op die kunnen bijdragen aan een succesvol D&I-beleid. Zo heeft het meegedaan aan een pilot ‘Nudging’ bij werving en selectie, georganiseerd door het ministerie van SZW. ‘We hebben daar geleerd om vacatures anders te beschrijven om meer diversiteit in sollicitanten te krijgen. Ook hebben we ervaren dat objectievere briefselectie en gestructureerd interviewen bijdragen aan een objectieve en bewuste selectie op basis van functie-eisen, aan beter beargumenteerde keuzen en betere feedback naar kandidaten.’

Ceo’s moeten het doen

Volgens Van Hoof is het belangrijk om als diverse, inclusieve organisatie te investeren in je werknemers. ‘Als één van de grootste werkgevers in Nederland, met één van de meest diverse personeelsbestanden, laat CSU zien hoe investering in mensen aan de hand van training en brede ondersteuning een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere maatschappelijke ontwikkeling van mensen.’

Volgens Van Hoof is het belangrijk dat de overheid faciliteert, maar zijn het uiteindelijk de ceo’s die het moeten doen. ‘Zij moeten zelf de handschoen aantrekken en het onderwerp belangrijk maken in de boardroom. Alleen dan komt het tot wasdom’, aldus van Hoof. ‘En we hebben ambassadeurs nodig en rolmodellen.’