Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Inclusive 30 van 2022

Annette Mosman

Annette Mosman APG

Annette Mosman (1967) werd in 2021 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter van pensioenuitvoerder APG Groep, waar ze de jaren ervoor CFRO was. Daarmee is ze het boegbeeld van een organisatie die school maakt met het uitroeien van de ongelijke beloning van mannen en vrouwen in dezelfde functies. In 2019 werd die loonkloof in één keer gedicht, door 125 vrouwen een salarisverhoging te bieden.

Minder steil carrièrepad

Om de ongelijkheid ook structureel aan te pakken, pakt APG nu ook de oorzaken aan van het gemiddeld minder steile carrièrepad bij vrouwen. Daar is nog werk te verzetten, blijkt uit de cijfers omtrent genderdiversiteit die Mosman goed op een rijtje heeft.

In de hele organisatie is de man/vrouwverhouding 64/36 procent. De raad van bestuur bestaat voor de helft uit vrouwen. In de raad van commissarissen zijn vrouwen in de meerderheid. Daar gaat het dus goed, maar in de managementlagen direct daaronder is het beeld omgekeerd: 26 procent van de managers is vrouw.

Zichtbare en onzichtbare verschillen

Mosman: ‘APG streeft naar diversiteit en een inclusieve cultuur. Diversiteit gaat over alle zichtbare en onzichtbare verschillen, inclusie over het herkennen en waarderen van die verschillen. Daar is een omgeving voor nodig waarin we elke collega omarmen, respecteren en waarderen. Zodat iedereen zich veilig en welkom voelt.’

‘Dat begint al bij het werven van nieuwe medewerkers. In al onze vacatureteksten hebben we oog voor diversiteit en inclusie. We letten daarbij ook op een diverse samenstelling van selectiecommissies. We besteden ook veel aandacht aan D&I tijdens evenementen en in onze communicatie. Regelmatig laten we bijvoorbeeld medewerkers aan het woord op intranet, die over hun eigen ervaringen en achtergrond vertellen. Deze persoonlijke verhalen dragen bij aan herkenning en verbinding binnen de organisatie.’

Begin klein

Een inclusiever Nederlands bedrijfsleven begint toch vooral binnen de organisaties zelf, in de visie van Mosman: ‘Omarm de verschillen: diversiteit en inclusie zijn leuk, het verrijkt jou en je organisatie. Begin klein, dan realiseer je uiteindelijk grote veranderingen. En ten derde: maak beleid, maar wees vooral inclusief in het dagelijks contact.’