Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Inclusive30 van 2021

Maurice Crul

Maurice Crul

Maurice Crul doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar de school- en arbeidsloopbanen van migrantenkinderen in Europa. Crul geldt dan ook als expert op het gebied van kansenongelijkheid in het onderwijs en het bedrijfsleven. Bovendien draagt hij actief bij het aan het debat door zijn visie en onderzoeksresultaten regelmatig kenbaar te maken via diverse media. Dat maakt hem tot de ‘denkers’ die bijdragen aan de inclusiviteit en diversiteit van het Nederlandse bedrijfsleven. Tegenwoordig is Crul hoogleraar onderwijs en diversiteit aan de Vrije Universiteit van Amsterdam,

Opmerkelijk is dat Crul vaak een beroep doet op witte Nederlanders als het gaat om integratie. Hij vindt onder meer dat de overheid verregaande maatregelen moet nemen om kinderen met een migratieachtergrond de kans te geven hun ambities te verwezenlijken. Het invoeren van brede brugklassen is een voorbeeld van zo’n maatregel: zo krijgen de kinderen meer tijd hun talenten te ontwikkelen en hebben ze een grotere kans om door te stromen naar het hoger of wetenschappelijk onderwijs.

Bedrijfsleven bewuster maken

Ook wil Crul bijdragen aan de enorme omslag die het bedrijfsleven moet maken om het talent van de mensen met een migratieachtergrond te benutten. Hij hoopt bedrijven bewuster te maken van de snel groeiende veranderingen in de consumentenmarkt. Hij vertelt: ‘In 2060 zal één op de drie mensen in Nederland een migratieachtergrond hebben. Het bedrijfsleven staat echter nog pas aan het begin van nadenken over wat dit betekent voor hun personeelsbeleid en de diversiteit van de klanten die zij moeten bedienen.’

Omdat veel mensen een voorkeur hebben voor mensen die op henzelf lijken, worden volgens Crul nog te vaak uitsluitend mensen van Nederlandse afkomst aangenomen. Om toch tot een inclusievere bedrijfscultuur te komen, zouden werkgevers een aantal acties kunnen ondernemen. ‘Neem mensen aan die niet op jezelf lijken, zorg voor mentoren en coaches voor nieuwe werknemers met een migratieachtergrond en maak je diversiteitsbeleid hard.’

Diversity Office

Onlangs verrichtte Crul onderzoek naar gevoelens van discriminatie en uitsluiting onder de studenten van zijn eigen organisatie, de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hieruit bleek dat vooral de studenten met een migratieachtergrond en de internationale studenten meer diversiteit zouden willen zien op hun universiteit. Een speciaal Diversity Office moet bijdragen aan het realiseren van de benodigde aanpassingen op dit gebied.

Binnen zijn eigen team zit het in ieder geval wel goed met de diversiteit. ‘Dertien van de zeventien mensen hebben een migratieachtergrond’, vertelt Crul. Zes van deze mensen zijn in Nederland geboren en zeven in het buitenland. Bovendien zijn alle religies – christelijk, moslim, joods, katholiek en niet religieus – vertegenwoordigd.