Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Inclusive30 van 2021

Laetitia Griffith

Laetitia Griffith (1965) begon na haar politieke loopbaan – ze zat namens de VVD in de Tweede Kamer en was wethouder Financiën en EZ in Amsterdam – aan een carrière als beroepscommissaris. In die rol heeft ze diversiteit hoog op haar agenda gezet. ‘Inclusiviteit en diversiteit is geen rustig bezit’, zegt Griffith. ‘Daar moet je aan blijven werken in alle lagen van de organisatie. Het raakt de cultuur van de organisatie en is steeds in beweging en aan verandering onderhevig.’

Voor de in Paramaribo geboren toezichthouder is diversiteit meer dan alleen zorgen voor meer vrouwen of meer kleur op belangrijke posities. Het draait wat haar betreft ook om mensen met verschillende persoonlijkheden, karakter, stijl en humor bij elkaar brengen.

Rolmodel

Griffith zelf was in 2019 niet de eerste vrouwelijke, maar wel de eerste niet-witte commissaris bij grootbank ABN Amro. ‘Ze is een rolmodel, maar ze laat zich er niet op voorstaan’, zei een collega-commissaris eerder over haar. Een inclusieve organisatie heeft volgens Griffith een focus op eerlijkheid, maatschappelijk vertrouwen en geloofwaardigheid.

Haar privé- en werkomgeving zijn goede spiegels en klankborden voor de taak de ze nog te verrichten heeft. ‘Ze laten mij bewust dan wel onbewust zien dat er nog veel moet gebeuren op het gebied van inclusieve samenleving en dat ik een wezenlijke bijdrage daaraan lever en nog meer kan leveren.’ Zelf is ze nog steeds vaak de enige niet-witte persoon in een gezelschap, liet ze zich eerder ontvallen, ‘en daar ben ik me zeer bewust van’. Hoe kan het Nederlandse bedrijfsleven nu stevigere stappen zetten op weg naar meer verscheidenheid? ‘De eerste stap is een diverse selectie en benoemingscommissie. Daar begint de bewustwording. Durf verder te zoeken en geen genoegen te nemen met een niet-diverse groslijst!’