Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Zo versterkt SAP de duurzame inzetbaarheid van werknemers

In samenwerking met BeFrank - Bedrijfssoftwareproducent SAP biedt werknemers een uitzonderlijk breed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Onder andere om hun duurzame inzetbaarheid te versterken. Dat helpt om het talent dat SAP weet aan te trekken gelukkig en gezond aan het werk te houden en voorkomt uitstroom.

niclas fischer sap duurzame inzetbaarheid

Verlengde vakanties, hybride wereldwijd werken, een 24/7 telefonische hulplijn en een uiterst flexibel pensioen. Het zijn maar enkele van de vele secundaire arbeidsvoorwaarden en extra’s die SAP haar medewerkers biedt.

Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. Wereldwijd werken er 100.000 medewerkers in de onderneming, waarvan ruim 700 in Nederland.

Duurzame inzetbaarheid SAP NederlandVoor nieuwe medewerkers is het aanbod van werknemersregelingen bij SAP soms wat overweldigend, merkt Niclas Fischer, Total Rewards Partner van SAP Nederland. Niet vreemd, want er is veel om uit te kiezen.

Fischer is onder meer verantwoordelijk voor het Total Rewards-programma van secundaire arbeidsvoorwaarden in Nederland en wijst medewerkers waar nodig op passende extra’s. ‘Dat brede aanbod is een weloverwogen keuze, niet iedereen heeft baat bij dezelfde oplossing. Hoe breder ons aanbod, hoe beter het aansluit op de wensen van werknemers.’

Duurzame inzetbaarheid

Met die extra’s wil SAP bijdragen aan het werkplezier van werknemers en aan hun duurzame inzetbaarheid. Steeds meer werkgevers zien net als SAP de noodzaak om medewerkers gedurende hun werkzame leven gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden.

Fischer: ‘In de huidige krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om talenten te werven, maar we willen hen daarnaast ook zo lang mogelijk vitaal bij de onderneming houden. Niemand heeft er wat aan als medewerkers na een jaar weer uitstromen. Wij kunnen daarin een rol spelen door de juiste werkomstandigheden te creëren.’

Financieel welzijn

SAP betrekt haar werknemers op diverse manieren bij de vraag wat er nodig is om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te versterken. Zo ziet Fischer het aantal vragen over financiële onderwerpen toenemen. Mede door de gewijzigde economische situatie in 2022. Een belangrijk signaal voor het HR-team, ook financiële gezondheid draagt immers bij aan het welzijn van werknemers.

In de app Mijn Pensioen van SAP’s pensioenuitvoerder BeFrank kunnen werknemers de pensioenopbouw en andere belangrijke informatie over hun pensioen bekijken. Ook bij het beantwoorden van vragen werkt het team nauw samen met BeFrank. Fischer: ‘Zij geven ook regelmatig presentaties over de pensioenregeling voor werknemers. Zowel online als hier op locatie.’

Niet jarenlang dezelfde functie

Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden zijn een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid, zegt Fischer. Mensen moeten steeds langer doorwerken, wij helpen hen dat op een prettige én gezonde manier in te richten. De meeste werknemers willen niet jarenlang dezelfde functie uitvoeren, daarom kijken we regelmatig samen naar de mogelijkheden. Hoe kan iemand telkens doorgroeien en nieuwe verantwoordelijkheden op zich nemen?

SAP stapte al eerder af van de jaarlijkse performance review en verving die door een meer vrijblijvend performance dossier (SAP Talk) waarin manager en medewerker wensen en doelen opnemen. Wie hulp kan gebruiken bij het behalen van die doelen kan gebruik maken van mentoring, coaching of kiezen voor een fellowship. ‘Het is belangrijk dat elke werknemer zich kan ontwikkelen en zijn talenten kwijt kan.’

Locatieonafhankelijke werkstijl

Fischer denkt dat de aandacht voor duurzame inzetbaarheid bijdraagt aan het lage personeelsverloop en ziekteverzuim bij SAP ten opzichte van sectorgenoten. ‘Nog belangrijker, uit de rankings en periodieke werknemersenquêtes blijkt dat medewerkers onze aanpak waarderen.’

Een van de meest gewaardeerde benefits is de mogelijkheid om hybride te werken. SAP hanteert al decennialang een locatieonafhankelijke werkstijl, maar sinds de pandemie is hybride werken de standaard. Fischer: ‘Uit de werknemersenquêtes na corona kwam bijna unaniem naar voren dat men de mogelijkheid om hybride te werken wil behouden.’

Sinds de start van Pledge to Flex in 2021 zijn werknemers vrij om zelf werktijden en -locaties te kiezen. ‘Elke werknemer beslist zelf hoe hij of zij wil werken, in goed overleg met het team en de klanten.’ Wie wil, kan dankzij slimme software ook tijdelijk vanuit het buitenland werken. ‘Handig als je partner voor een project in het buitenland werkt. Of als een langer verblijf in het buitenland beter aansluit bij de schoolvakanties van je kinderen.’

Heldere afspraken

De basis van Pledge to Flex is vertrouwen. Het maken van heldere afspraken is een belangrijk onderdeel van het succes, weet Fischer. Bij de start werden teams aan de hand van workshops en een slim spel uitgedaagd om afspraken te maken over bijvoorbeeld thuiswerken. ‘We hebben de kantooromgeving van ons nieuwe hoofdkantoor in Den Bosch als een bordspel na laten bouwen.’

Aan de hand van spelopdrachten werden mogelijkheden en dilemma’s aangesneden. Denk aan de werknemer die altijd thuis wil werken. Of de keuze voor een dag waarop je met het hele team bijeenkomt. ‘Het spel maakte duidelijk waar de wensen en behoeftes liggen binnen het team en helpt bij het maken van goede afspraken.’

Niet onder de radar blijven

Zeker bij kennisbedrijven zoals SAP richt het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid zich nadrukkelijk ook op mentaal welzijn. Het is bekend dat de werkdruk in de techsector hoog is en dat kan tot ziekteverzuim leiden. Fischer: ‘Ook in een dynamische organisatie als SAP die hoge eisen aan de werknemer stelt, moet je op een gezonde manier kunnen werken. Het is belangrijk dat een medewerker die hoge werkdruk ervaart niet onder de radar blijft. Dat is een uitdaging nu collega’s elkaar niet meer elke dag zien.’

Aandacht voor een evenwichtige werk-privébalans is dan ook onderdeel van de jaarlijkse health week die SAP organiseert. Een week waarin extra aandacht wordt besteed aan de fysieke en mentale gezondheid van werknemers. In diverse workshops krijgen medewerkers tips en adviezen om vitaal te blijven. Ook op financieel gebied.

Zo werd tijdens de jaarlijkse Health Week in de hal van het hoofdkantoor een pensioendrempel neergelegd. Bedoeld om werknemers letterlijk over de drempel te helpen om zich te verdiepen in hun pensioen. Fischer: ‘Medewerkers van BeFrank stonden klaar om samen met werknemers in te loggen op hun persoonlijke pensioenpagina en hun pensioenvragen te beantwoorden.’

Telefonische hulplijn

Sinds 2021 is er de mental health day, een extra vrije dag voor alle medewerkers die bedoeld is om de aandacht te vestigen op het belang van mentale gezondheid.

Om de drempel om hulp te zoeken nog verder te verlagen opende SAP in hetzelfde jaar een Employee Assistance Programme. ‘Een telefonische hulplijn die je 24/7 kunt bellen als je met een vraag of probleem zit. Bijvoorbeeld als je niet lekker in je vel zit of behoefte hebt aan financieel advies.’ De medewerker wordt in contact gebracht met de juiste professional, die hem of haar verder helpt.

Aandacht voor inkomen voor later

Fischer vindt het belangrijk om mensen financieel en fysiek fit de pensioenleeftijd te laten halen. ‘Mensen moeten steeds langer doorwerken, wij helpen hen dat op een prettige én gezonde manier in te richten.’ Daarom is ook aandacht voor de pensioenregeling belangrijk. Al is pensioen voor een deel van de jongere medewerkers nog ver in de toekomst. Aandacht voor het inkomen voor later moet bijdragen aan het pensioenbewustzijn, van jonge en oudere werknemers.

De pensioenregeling van SAP is flexibel en ruim, maar dit is vaak maar een deel van het inkomen voor later. ‘Het is belangrijk dat medewerkers voldoende inzicht hebben in hun pensioen,’ zegt Fischer. ‘We geven hen ook de mogelijkheid om met een financieel adviseur hun pensioenplannen door te nemen. Je wilt voorkomen dat medewerkers een paar jaar voor hun pensionering tot de conclusie komen dat ze in het verleden de verkeerde keuzes hebben gemaakt. Dan is het meestal te laat.’