Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Waarom je conflicten op de werkvloer juist wel aan moet gaan

Ruzies op de werkvloer – elke organisatie heeft ermee te maken. Voor sommige organisaties is het belangrijk om onderlinge frustraties vroeg te signaleren. Maar soms is het beter om een conflict te laten gebeuren. ‘Kun je dat als organisatie, dan is dat een teken van vertrouwen.’

Susanne Crane, Considerati
Susanne Crane, Considerati Foto: Considerati

Volgens het populaire boek Deep Democracy, van psycholoog Myrna Lewis, zijn conflicten niet alleen onvermijdelijk, ze zijn ook essentieel voor organisaties. Mits de conflicten maar mét elkaar worden gevoerd – en niet tegen elkaar. Dat maakt besluiten namelijk krachtiger. De drie organisaties DELA, Actief Werkt! en Considerati weten wat de impact van gezonde en ongezonde conflicten op de werkvloer kan zijn. Dit is hoe deze organisaties daarmee omgaan.

DELA:
‘Als je elkaar vertrouwt, durf je conflicten juist aan te gaan’

Coöperatie DELA heeft ervoor gezorgd dat iedereen binnen het bedrijf de juiste weg weet om ongewenst gedrag aan te kaarten en conflicten bespreekbaar te maken. Het kennismakingsprogramma voor nieuwe collega’s kent zelfs een dagdeel met het spelen van het spiegelspel, waarin feedback geven en ontvangen centraal staat. Belangrijk in een lerende organisatie, zegt Chantal Grassère, P&O-adviseur. ‘We hebben vijf vertrouwenspersonen, uit alle lagen van de organisatie. We maken de stap laagdrempelig voor onze collega’s. Zo hebben we video’s gemaakt waarin de vertrouwenspersonen zichzelf voorstellen. Ook schrijven ze regelmatig blogs op onze app Voor elkaar die onze medewerkers gebruiken. We willen dat collega’s de weg weten als ze iets bespreekbaar willen maken. Dat vinden nieuwe medewerkers ook fijn, zo blijkt uit de feedback die we krijgen.’

DELA stimuleert het bespreken van conflicten in een vroeg stadium. Grassère: ‘Wij refereren vaak aan de piramide van Lencioni (op basis van de theorie over succesvolle samenwerking in teams, van bestseller Patrick Lencioni, NV). De basis is vertrouwen: als je vertrouwen hebt in je collega’s, dan durf je conflicten ook aan te gaan. Dat komt allemaal voort uit de gedachte dat wij een lerende organisatie willen zijn. Als je wilt leren is het belangrijk ook zaken bespreekbaar maken die niet gewenst zijn.’

Actief Werkt!:
‘De kracht zit in de herhaling van de boodschap’

Het thema ongewenst gedrag staat bij uitzendbureau Actief Werkt! jaarlijks op de agenda. Alles wat het bedrijf doet om ongewenst gedrag te voorkomen en bespreekbaar te maken wordt dan nog eens extra onderstreept. ‘We hebben een externe vertrouwenspersoon en we proberen iedere keer duidelijk te maken dat onze vaste medewerkers, maar ook de flexwerkers daar hun verhaal kwijt kunnen’, vertelt Marjo Rijken, HR-adviseur bij Actief Werkt!. ‘We kiezen jaarlijks een thema waar we in de campagne extra aandacht voor vragen. Afgelopen jaar was dat buitensluiten en pesten. Via diverse kanalen zoals sociale media en posters op de vestigingen vragen we aandacht voor dit thema.’

‘We maken ongewenst gedrag bespreekbaar om zo tot een oplossing te komen”, omschrijft Rijken het doel van Actief Werkt!. Met frustratie blijven rondlopen, leidt tot allerlei problemen, zelfs verzuim. Het thema ongewenst gedrag keert regelmatig terug omdat de kracht zit in de herhaling van de boodschap. Voor ons is het een bewustwordingscampagne en we hopen dat medewerkers zich hierdoor gesteund voelen om hierover te praten.’

Considerati:
‘Als je om tafel gaat met elkaar, kom je er samen uit’

Bij het juridische- en pr-adviesbureau Considerati stelden de medewerkers zelf een document op, waarin staat opgeschreven wat gewenst en ongewenst gedrag is. Susanne Crane, HR-adviseur bij het bedrijf: ‘Onze twee vertrouwenspersonen hebben samen om de tafel gezeten met medewerkers en dit document gemaakt. Jaarlijks kijken we daar opnieuw naar om te kijken of het document nog up-to-date is en of we dit nog steeds verwachten van de medewerkers. Omdat dit door onze mensen zelf ontplooid is, voelen ze zich vrijer om erover te praten en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken.’

Naast het document organiseert Considerati ook regelmatig intervisiegroepen voor de medewerkers. Onderwerpen uit de werkpraktijk, maar ook conflictsituaties komen hierbij aan de orde, zegt Crane. ‘Groepjes van vijf tot acht medewerkers worden begeleid door een externe coach of psycholoog. Werknemers leveren zelf de inbreng, bijvoorbeeld waar ze tegenaan zijn gelopen in het werk. Wat binnen de groep besproken wordt blijft vertrouwelijk. Hierdoor durft men vrijer te spreken en coacht men elkaar ook. Ik hoor hier positieve verhalen over uit de groepen. Wij gaan er vanuit dat als je bij conflicten of ongewenst gedrag met elkaar om tafel gaat, je er gewoon samen uitkomt. Wat we willen bieden is een veilige en fijne werkplek voor alle werknemers, waar iedereen kan zijn wie hij of zij is.’