Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Waarom iedere organisatie de VN-duurzaamheidsdoelen moet kennen

In 2015 introduceerden de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Wat zijn die SDG´s eigenlijk? En waarom zou elke onderneming deze doelen moeten kennen?

Sustainable Development Goals
Foto: Unsplash

In september 2015 namen de 193 lidstaten van de VN de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling aan. De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) in deze agenda richten zich onder meer op het uitroeien van extreme armoede en honger, universele gezondheidszorg, kwaliteitsonderwijs, schoon water en sanitair, en een groene economie.

Bij het bereiken van deze duurzaamheidsdoelen (die uiterlijk in 2030 gerealiseerd moeten zijn) ziet de VN niet alleen een centrale rol weggelegd voor overheden en maatschappelijke organisaties, maar met name ook voor ondernemingen. Hun taak is het om op de SDG’s gerichte businesscases te ontwikkelen, die bijdragen aan een betere wereld. Maar ook in andere opzichten is de beloning in potentie groot; met de juiste investeringsbeslissingen ligt naar schatting een marktgroei van 12 biljoen euro per jaar in het verschiet.

Philips

Inmiddels hebben de grootste bedrijven ter wereld – inclusief vele Nederlandse ondernemingen – zich enthousiast op de SDG’s gestort. Zo heeft Philips zich inmiddels expliciet gecommitteerd aan ten minste drie SDG’s:

  • SDG 3: goede gezondheid en welzijn voor iedereen;
  • SDG 12: verantwoorde consumptie en productie;
  • SDG 13: tegengaan van klimaatverandering.

Innovatiestrategie

Vanuit deze 3 doelen heeft Philips zich ten doel gesteld om ervoor te zorgen dat uiterlijk in 2030 het leven van 3 miljard mensen is verbeterd, dankzij betere toegang tot primaire gezondheidszorg en geïntegreerde gezondheidstechnologieën. Philips past zijn innovatiestrategie en zijn businessmodel actief aan dit doel aan. Het bedrijf investeert weloverwogen in R&D-programma’s die gericht zijn op een betere patiëntervaring, betere gezondheidsresultaten, betere ervaringen van het personeel, en lagere zorgkosten.

In zijn kwartaalrapportages rapporteert Philips niet langer alleen over de winstcijfers, maar ook over de voortgang per SDG. De aandacht voor de SDG’s leverde Philips recent nog de tweede plek op in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Inmiddels is de elektronicafabrikant ook partnerships aangegaan met partijen als Amref Flying Doctors, de grootste gezondheids-NGO in Afrika, en met het Partnerships Resource Centre van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Purpose

Steeds meer bedrijven zien – net als Philips – in dat businesscases die aansluiten bij de SDG’s onder de streep voordeel opleveren. Door de SDG’s centraal te stellen in de bedrijfsvoering, blijven ondernemingen op koers. Bovendien levert commitment aan de SDG’s voordeel op de arbeidsmarkt op; zeker de millennial-generatie vindt purpose minstens zo belangrijk als profit. Ze willen het liefst werken voor ondernemingen met een duidelijk maatschappelijk doel.

Weinig concrete oplossingen

Voor bedrijven valt dus in zowel commercieel opzicht als qua reputatie veel winst te behalen door zich te committeren aan een of meer SDG’s. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek ook dat bedrijven daarbij in eerste instantie gaan voor doelen die eenvoudig zijn in te voeren in de eigen waardeketens, of primair gericht zijn op het verminderen van negatieve impact. Van een meer proactieve houding, waarbij bedrijven concrete oplossingen ontwikkelen voor de grootste duurzaamheidsproblemen, is nog lang niet altijd sprake.

Kernactiviteit

Dat heeft niet per se te maken met onwil. Veel bedrijven en hun leiders weten simpelweg niet precies hoe ze hun organisatie vanuit de SDG’s toekomstbestendig kunnen maken. Uit de SDG’s voortvloeiende doelen zijn in het ideale geval gekoppeld aan de kernactiviteit van het bedrijf. Het willen oplossen van de plasticsoep in de oceaan zal eerder passen bij een olie- of chemiebedrijf, dan bij een bank of een textielfabrikant. Dat maakt het formuleren van concrete doelen vaak lastig.

Effectieve combinaties

Bovendien is het veel effectiever om te zoeken naar combinaties van SDG’s die elkaar versterken. Zo kan het verhogen van lonen in de keten worden gecombineerd met een circulair bedrijfsmodel, waarbij grondstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Op die manier wordt een mondiaal stijgend welvaartsniveau gekoppeld aan duurzame productie en consumptie.

Complexe opgave

Daarmee wordt de opgave wel meteen een stuk uitdagender. Ook de wetenschap besteedt inmiddels steeds meer aandacht aan de SDG’s en de vertaling daarvan naar concrete businesscases en verdienmodellen. Bedrijven die hun organisatie toekomstbestendig willen maken en daadwerkelijk maatschappelijke meerwaarde willen leveren, doen er goed aan nauw samen te werken met de wetenschap en te investeren in permanente educatie over dit soort maatschappelijke vraagstukken.