Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Software wordt onmisbaar op de werkvloer

In samenwerking met - Unit4 is een wereldwijd toonaangevende leverancier van software voor dienstverlenende organisaties. Met hun selfdrivingsoftware biedt Unit4 organisaties de kans om de komende crisis in personeelscapaciteit te bezweren. “Mensen zullen altijd leidend zijn.”

Uit onderzoek blijkt dat werknemers per week slechts 46% van hun tijd aan hun primaire taken besteden. In een economie waarin het personeelsaanbod zal krimpen én vergrijzen, vormt dit een wezenlijk probleem. “Organisaties worden straks geconfronteerd met een tekort aan capaciteit en vaardigheden”, vertelt Stephan Sieber, CEO van Unit4. “Er zullen bijvoorbeeld minder jongeren beschikbaar zijn. Ook neemt de werkdruk toe, omdat de snelheid van innovaties onverminderd hoog blijft. Op deze uitdaging is maar één succesvol antwoord mogelijk: investeer in technologie die je manier van werken verbetert. Alleen dan kun je als organisatie productief, innovatief en competitief zijn.”

Selfdrivingsoftware

Volgens Sieber is het onontkoombaar dat werknemers hun vaardigheden en talent efficiënter gaan benutten. “Ze moeten kunnen focussen op het uitvoeren van essentiële taken die een computer niet voor elkaar krijgt. Om dit mogelijk te maken, heeft Unit4 selfdriving-bedrijfssoftware ontwikkeld. We hebben hiervoor state-of-the-arttechnologieën toegepast en op slimme wijze gecombineerd. Denk aan mobile apps, cloudoplossingen, big data en artificial intelligence. Onze selfdrivingapplicaties nemen werknemers routinetaken uit handen. Ook leveren ze door hun ingebouwde kennis én hun vermogen om te leren te allen tijde contextrelevante informatie die werknemers ondersteunt bij het succesvol uitvoeren van primaire taken. Organisaties die investeren in technologie zorgen voor focus bij hun medewerkers.”

Digitale assistent

Het klinkt allemaal een beetje als sciencefiction, maar volgens Sieber valt dat reuze mee. Als voorbeeld noemt hij de door Unit4 ontwikkelde Wanda, ’s werelds eerste digitale assistent. “Je kunt gewoon met haar communiceren via je favoriete tekstapp waarmee je al berichtjes met vrienden uitwisselt”, vertelt Sieber. “Een heel natuurlijk proces dus. Wanda vormt dan ook een gebruiksvriendelijke interface die alle informatie in je zakelijke applicaties aan elkaar linkt. Ze wordt al met succes toegepast op een universiteit waar studenten er onder andere hun opleidingstraject mee managen. Dankzij Wanda zien studentbegeleiders nu eerder het risico van studie-uitval aankomen, zodat ze tijdig tegenmaatregelen kunnen nemen. Wanda is geschikt voor brede doelgroepen, zoals consultants, projectmanagers en fondsenwervers.”

Mensenwerk

Sinds de oprichting in 1980 is Unit4 wereldwijd uitgegroeid tot een van de grootste leveranciers van ERP-, branchegerichte en best-in-classapplicaties. Duizenden organisaties uit sectoren als zakelijke en publieke dienstverlening zoals de gezondheidszorg, onderwijs, non-profit, vastgoed, groothandel en financiële dienstverlening, werken al met businesssoftware van Unit4. “We zijn ervan overtuigd dat software mensen faciliteert”, zegt Sieber. “Ons motto is niet voor niets ‘In business for people’. Daar doet de introductie van selfdrivingsoftware niets aan af. Organisaties kunnen nu eenmaal niet om mensenwerk heen. Mensen zullen altijd leidend zijn in het begrijpen van de klantbehoefte en in het anticiperen op veranderingen in deze behoefte.”

Accountancy

‘Organisaties die investeren in technologie zorgen voor focus bij hun medewerkers’

In een aantal branches heeft Unit4 in de Benelux een marktbepalende positie verworven. Zoals in de accountancy. “Deze branche wordt geconfronteerd met prijsdruk, toenemende standaardisatie en strengere wet- en regelgeving”, vertelt Sieber. “Om op de lange termijn aantrekkelijk te blijven voor klanten, moeten accountantskantoren nieuwe businessmodellen ontwikkelen. Dat lukt alleen als ze hun werkwijze digitaliseren en de overstap naar de cloud maken. Waar mogelijk, moeten niet alleen de boekhouding en salarisverwerking automatisch plaatsvinden, maar ook complexere taken als het opstellen van jaarrekeningen, belastingaangiften en managementrapportages. Hoe slimmer en meer zelfsturend software is, hoe meer tijd een accountant kan besteden aan zijn adviseursrol voor klanten. Unit4 is dan ook vastbesloten om verder te investeren in toekomstbestendige softwareoplossingen voor de accountancymarkt.”

Gezondheidszorg

Ook in de gezondheidszorg heeft Unit4 een leidende marktpositie. “Deze sector staat aan de vooravond van grote ontwikkelingen”, vertelt Sieber. “Door de vergrijzing neemt de zorgvraag toe. De zorgbudgetten stijgen echter niet proportioneel mee, zodat instellingen dezelfde zorg voor lagere kosten per cliënt moeten realiseren. Dat vereist dat de cliënt en zijn of haar behoeften op de eerste plaats komen. Sterker nog: met onze oplossingen geven we ze zelfs de regie als dat de wens is. Zorgorganisaties passen daaraan nu hun dienstverlening aan. En Unit4 vernieuwt met ze mee. Het is onze missie om in oplossingen te blijven investeren die instellingen helpen om hun zorgverlening én bedrijfsvoering beter, veiliger en kostenefficiënter te maken.”