Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

‘Veranderbereidheid is de basis van onze ontwikkeling’

In samenwerking met Dirkzwager legal & tax - De klantbehoefte, de maatschappij en de juridische dienstverlening veranderen sneller dan ooit. Inspelen op trends als nieuwe samenwerkingsvormen, kennisdeling, digitalisering en maatschappelijke relevantie bracht Dirkzwager legal & tax veel waardering.

“De onderscheidende veranderbereidheid van onze mensen is de basis. De wil én durf om ons verder te ontwikkelen zijn groot.”

“We realiseerden de laatste jaren een aanzienlijke omzetgroei. Voor de helft is dat autonome groei”, vertelt Tom Vandeginste, bestuursvoorzitter. “De andere helft behaalden we door de samengang met fiscalisten, die geïntegreerd zijn in onze bestaande secties. Dan kom ik meteen op onze unieke positie in de regio. Met advocaten, fiscalisten en notarissen, ze zitten hier fysiek naast elkaar, bieden we de cliënt naast efficiëntie een compleet pakket diensten. Daarbij weegt kwaliteit zwaar.”

Dirkzwager legal & tax in Arnhem en Nijmegen is met ruim driehonderd medewerkers de grootste juridische en fiscale dienstverlener buiten de Randstad. Er staat een stevig fundament, een innovatiegedreven én stabiele organisatie die ook in de toekomst voorop blijft lopen.

Grotere zichtbaarheid

Een bewijs van de veranderbereidheid is het delen van specialistische kennis. Door het kennisplatform van Dirkzwager, met jaarlijks ruim duizend artikelen en 1,5 miljoen bezoekers, en de talrijke events is de zichtbaarheid van Dirkzwager al jaren enorm vergroot. “Kennisdeling is dé grote motor van ons kantoor”, overtuigt Iman Stratenus, de nieuwe bestuurder-directeur.

“Dit platform is tevens een vliegwiel voor het doorontwikkelen van onze organisatie. Het heeft een aanzuigende werking voor potentiële relaties en het binnenhalen van jong talent.”

Vandeginste vult aan: “Iedere jurist wordt vanaf de eerste dag gestimuleerd om zijn of haar kennis te delen. Studenten gebruiken onze artikelen voor hun scriptie en cliënten vergroten hiermee regelmatig hun kennis. De hoge kwaliteit voorziet in een groeiende informatiebehoefte, waarin we ons voortdurend verdiepen.”

Bij de meeste bedrijven staan digitalisering, nieuwe verdienmodellen, samenwerkingsvormen en maatschappelijke relevantie hoog op de agenda. Zo ook bij Dirkzwager. “De veranderbereidheid van onze mensen is groot. Dat blijft niet bij woorden, maar laten we ook écht in de praktijk zien. We bewegen mee met de cliënt”, constateert Stratenus.

De organisatie is voortdurend in beweging. Samen met de medewerkers denkt hij na over de volgende fase en waar Dirkzwager over vijf jaar wil staan.

Aansluiten bij cliënt

De rol van juridische dienstverlening verschuift volgens Stratenus richting preventie en strategisch advies. “Organisaties zijn steeds meer bezig met het vermijden van risico’s en toekomstige procedures, ook op actuele terreinen als privacy en cybersecurity. Bovendien krijgen we steeds meer een rol als bedrijfsadviseur en dat betekent ook dat de rol van onze specialisten verandert. Door snelle maatschappelijke veranderingen wordt ook leiderschapsontwikkeling belangrijker binnen advocatenkantoren.”

Tom Vandeginste en Iman Stratenus: ‘Veranderbereidheid en stabiliteit zijn bij Dirkzwager onderscheidend aanwezig’

Met zijn ervaring in transformaties helpt Stratenus medewerkers met hun groei richting een leiderschapspositie. Het begeleiden van millennials is een mooie uitdaging. Stratenus motiveert: “Zij hebben een ander wereldbeeld. Millennials zijn minder volgzaam en zelfverzekerder. Materiële zaken tellen minder zwaar. Ze willen zich bovenal persoonlijk ontwikkelen.”

Vandeginste erkent de essentie van deze veranderaanpak: “Ook bij onze cliënten werken steeds meer millennials. De samenwerking met onze cliënten verandert steeds meer van vraag en antwoord naar een gelijkwaardigere relatie. Daarin sparren we en leren we van elkaar. We passen ons aan om goed aan te sluiten bij de cliënt.”

Multidisciplinaire teams

“Niet alleen kennis van wet- en regelgeving is belangrijk, maar ook aan branchekennis hechten wij veel waarde. Die delen wij binnen onze multidisciplinaire teams”, legt Vandeginste uit.

“Bijvoorbeeld de overname van een windpark. Je hebt een advocaat nodig die kennis heeft van de energiewetten. De notaris zorgt voor de juiste vastlegging. En de fiscalist weet hoe je dit op slimme wijze organiseert. Onze meerwaarde is dat we er als team meer uit halen voor onze cliënten. Praktisch alle denkbare vragen van grote en middelgrote bedrijven en instellingen lossen we op.”

Voor het slagen van multidisciplinaire teams is goed samenwerken volgens Stratenus cruciaal, naast aanbod van voldoende specialisaties. Vandeginste: “Kennis delen is de eerste stap. De cliënt merkt dat disciplines goed samenwerken. We horen regelmatig dat onze communicatie goed verloopt.”

Midden in samenleving

Dirkzwager staat midden in de samenleving. Het ondersteunt de cultuursector en veel medewerkers vervullen maatschappelijke rollen in besturen, binnen en buiten de juridische wereld.

Stratenus: “Maatschappelijk relevant zijn neemt sterk toe, vooral onder jongeren. Ook wensen jongeren meer invloed. Deze tendens heeft Dirkzwagers inzichten veranderd. Zo zijn vorig jaar zeven nieuwe vennoten toegetreden.” De nieuwe bestuurder-directeur gaat tevens actief aan de slag met meer diversiteit en inclusiviteit binnen Dirkzwager. “We zijn initiator op tal van terreinen. Cliënten waarderen dit en herkennen zich hierin”, besluit Vandeginste.