Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Zo leidt Dutch Wavemakers de changemakers van de toekomst op

In samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Wat hebben topsporters, studenten en de energietransitie met elkaar gemeen? Tilly Stroo, founder van Dutch Wavemakers, zet deze combinatie in om internationaal het verschil te maken op het gebied van duurzaamheid.

Zo leidt Dutch Wavemakers de changemakers van de toekomst op

Dutch Wavemakers is een internationaal opererend programma van ECHT Community dat topsporters en studenten met een passie voor water en energie opleidt om zich in te zetten voor duurzame verandering. ECHT Community is een transitiebureau. Zij zetten kennis, ervaring, vaardigheden en haar netwerk in voor bedrijven, het onderwijs en de overheid om de energietransitie te versnellen. De expertise ligt binnen de thema’s duurzame energie, circulariteit, human capital en transitiemanagement.

Binnen ECHT Community werkt een klein maar enthousiast team aan het programma Dutch Wavemakers. Founder Tilly Stroo treedt hierbij op als lobbyist, om ervoor te zorgen dat de juiste partijen met elkaar in contact komen. ‘Mijn grote drijvende kracht zijn de jongeren die met ideeën komen.’ vertelt ze. ‘Ik kader, faciliteer en zorg voor financiële middelen. Ook haak ik events aan en zorg samen met ministeries en universiteiten dat er programma’s komen. Verder laat ik heel veel aan de jongeren over. Zij geven gastlessen en staan op events als de Olympische Spelen en The Ocean Race. We bouwen een community van jonge mensen die straks uitstromen naar arbeidsmarkt als de changemakers voor een beter klimaat. Waaronder ook de CEO’s van de toekomst zich bevinden.’

Topsporters en studenten als duurzame leiders van de toekomst

De oorsprong van Dutch Wavemakers ligt bij een van de vele reizen die Stroo maakte toen ze werkzaam was voor een grote reisorganisatie. Ze wilde graag gaan ondernemen, maar dan wel met haar hart. Ze ging zich daarom inzetten voor jongeren met een topsportambitie in de regio Zeeland. Deze jongeren leidde ze op tot ambassadeur voor Zeeland. Al snel kreeg het initiatief landelijke bekendheid. Tijdens de tweede etappe van de Tour de France van Utrecht naar Neeltje Jans ontmoette Stroo watergezant Henk Ovink. Hij hield een bevlogen pleidooi voor meer gouden handen en knappe koppen die nodig zijn om aan al die wateruitdagingen te werken waar de wereld voor staat.

‘Ovink vertelde dat de wereld te maken heeft met groeiende wateruitdagingen. Daar is broodnodig expertise voor nodig. Ook vertelde hij over het belang van het Human Capital programma van de Topsector Water & Maritiem. Hier wordt hard gewerkt aan het vinden, opleiden en vasthouden van gekwalificeerd personeel voor de sector. Er zijn mensen nodig met niet alleen kennis, maar ook innovatief vermogen en wendbaarheid. Het programma draagt eraan bij dat jongeren en studenten bekend worden met de veelzijdigheid van water en techniek.’

De combinatie van verhalenvertellers en kennisdragers

Al snel werd duidelijk dat er een match is tussen de missie van Ovink en Stroo. ‘Ik werkte met topsporters met een intrinsieke passie voor schoon, veilig en voldoende water. Zij waren opgeleid tot ambassadeur. Als we deze watersporters nu eens zou koppelen aan de studenten van Topsector Water & Maritiem? Dan hebben we een combinatie van verhalenvertellers en kennisdragers met een passie voor water en klimaat. Door de koppeling met sport bereiken we mensen van alle leeftijden die niet vanzelfsprekend nadenken over water issues en klimaatdoelen.’

Kaapstad, Hongkong, Newport en  Den Haag

Er werd een stuurgroep gevormd in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse zaken, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Ons Water en het Centre of Expertise Water & Energy. Hier werd de basis gelegd voor Dutch Wavemakers. Al snel kon de kersverse beweging een eerste stap over de grens zetten. ‘Tijdens de Volvo Ocean race in 2017 en 2018 organiseerden we educatieprogramma’s en fieldlabs in Kaapstad, Hongkong, Newport en Den Haag.’

Lees ook: Deze veelbelovende tech-startup gooit internationaal hoge ogen met chemische stof Ferraat

Internationaal succes

Stroo vertelt dat elke stad haar eigen uitdagingen had. Zo was Kaapstad kurkdroog, was het water in Hong Kong vervuild en was in New Port de waterveiligheid een issue. ‘In Den Haag brachten we alle output bij elkaar. Door de aanpak van Dutch Wavemakers creëerden we draagvlak onder doelgroepen die doorgaans niet eenvoudig bereikt kunnen worden door de overheden. Dutch Wavemakers werd gevraagd om terug te keren en programma’s te ontwikkelen in samenwerking met lokale universiteiten over lokale topics.’

In 2020 werd Stroo uitgenodigd zitting te nemen in het kernteam water van de Expo Dubai. Op 1 november is in het NL Pavilion Wavemakers United gelanceerd, een samenwerkingsprogramma tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten op de thema’s water, food en energy. Binnen dit programma wordt samengewerkt met een groot netwerk van activiteiten variërend van waterbewustzijn, watereducatie en imagoversterkende activiteiten. Dit alles gaat in samenwerking met lokale universiteiten, ambassade en waterambassadeurs uit de watersector. Als de wereldexpo stopt, gaan deze jongeren door.

Ga op handelsmissie!

Vanuit haar rol binnen ECHT Community ondersteunt Stroo ook partners die investeren in het programma Dutch Wavemakers. Zij zet hiervoor haar internationale netwerk in en legt verbindingen met jongeren water en energienetwerken en potentiële samenwerkingspartners. Haar focus gericht op sociale innovatie, human capital en circulaire (top)sportevenementen.

Stroo is erg blij met de begeleiding van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat: ‘Ik voel me enorm door deze partijen gesteund. Vooral het netwerk en de verbinding die je krijgt met het land waar je wilt ondernemen zijn onontbeerlijk. Het is essentieel geweest voor ons succes’. Zo is ze bijvoorbeeld mee geweest op een aantal handelsmissies waarvan in november naar Dubai. Hier heeft zij goede contacten kunnen leggen met universiteiten en samenwerkingspartners uit de watersector.

In januari neemt ze wederom deel aan de handelsmissie naar de Verenigde Arabische Emiraten om deze nieuwe relaties te bestendigen en projecten te starten. ‘Zo’n handelsmissie is een heel mooie manier om je netwerk aan te leggen in een land. Alles wordt heel goed geregeld, zodat je je helemaal kunt focussen op je targets.’ Ook bij het vervolg kan de ambassade en het netwerk van RVO van grote toegevoegde waarde zijn.

Lessen en valkuilen

Inmiddels is Stroo met de Dutch Wavemakers en Wavemakers United hard op weg om over de hele wereld een stevige impact te maken. Haar tactiek is elke keer om eerst lokale universiteiten en ambassades te benaderen. ‘We gaan met ambassades een voortraject in om te begrijpen wat de do’s en don’ts zijn en waar de gevoeligheden liggen. Wij wijzen nooit met het vingertje, maar proberen te inspireren en vanuit positief perspectief een oplossingsgerichte gedragsverandering te bewerkstelligen. We zijn op missie om zoveel mogelijk jongeren te inspireren om te kiezen voor een baan of studie waarin ze kunnen werken aan oplossingen die de energietransitie versnellen. ‘

Daarnaast benadrukt ze dat het belangrijk blijft om altijd een plan B paraat te hebben. Je kunt nog zo’n mooie blauwdruk hebben die in Nederland werkt, maar dat betekent niet dat het in het buitenland ook zo gaat. ‘Kijk dus goed naar de regio en doe onderzoek naar lokale partijen met wie je gaat samenwerken, de ambassade kan hierin ondersteunen. Stel je open op, zo kun je veel van elkaar leren.’