Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Provincie Overijssel | De droom van Overijssel

In samenwerking met Provincie Overijssel - Provincie Overijssel werkt binnen een grootschalige digitale transformatie aan samenwerken en informatie laten stromen. Gedroomd wordt van een digitaal ecosysteem waarin informatie vrijelijk kan stromen, zowel binnen als buiten de organisatie.

provincie overijssel

De samenleving is al zo vertrouwd met digitale middelen, dat de overheidsinstanties niet kunnen achterblijven. Provincie Overijssel is al uit de startblokken, vertelt Elke Germers, manager Bedrijfsvoering I&D. “Het is niet genoeg om op onderdelen te digitaliseren. Om wendbaar te zijn en relevant voor de burger is een digitale transformatie nodig, van hoog tot laag en door alle schotten heen. Daar gaan wij werk van maken.”

Samen met een grote groep digitale leiders wil Germers medewerkers helpen hun talenten en kennis in te zetten voor de grote maatschappelijke opgaven. Vanuit haar publieke taak wil zij een actieve bijdrage leveren aan efficiënte, laagdrempelige en transparante informatievoorziening. Dit betekent het beschikbaar stellen van relevante informatie aan interne en externe belanghebbenden, maar ook het bevorderen van een cultuur waarin informatie wordt gedeeld om besluitvormingsprocessen te verbeteren.

Verschil maken

Door te investeren in informatiesystemen en digitale platforms streeft Provincie Overijssel naar het efficiënter toegankelijk maken van data. Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van competenties en kennis van digitale informatie. Provincie Overijssel probeert iedereen mee te krijgen om de digitale transformatie vorm te geven. “Enkel experimenteren is niet voldoende om zaken fundamenteel anders te organiseren. Er is meer voor nodig.” Aldus Cees Timmer, hoofd eenheid Bedrijfsvoering.

Zo zijn er bijvoorbeeld verbetergroepen en speciale interessegroepen om de digitale kloof te overbruggen. Ook is er een leerlijn Leiderschap bij digitale transformatie. Hierin worden medewerkers uitgedaagd om anders te denken, slimmer te organiseren en beter samen te werken, zonder terug te vallen in het vertrouwde patroon. We gaan ‘ontgroeven’. Waarmee duidelijk wordt dat een digitale transformatie eerder door collectieve inspanning kan worden bereikt dan enkel met technologische middelen.

Leiderschap maakt het werkelijke verschil. Organisaties die uitblinken in digitaal leiderschap, zelfs met matige technologische middelen, presteren beter dan die met geavanceerde technologie maar met matig leiderschap. Provincie Overijssel blijft zich dan ook onvermoeibaar inzetten om toekomstbestendig en wendbaar te blijven.