Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Corporate Social Responsibility: zo breng je dat in de praktijk

In samenwerking met Manutan - Een betere wereld begint bij jezelf. Hoe zorg je dat jouw goede intenties daadwerkelijk het verschil maken, en dat de plannen niet stranden wanneer ze de directiekamer verlaten? We spreken met Erik Koenraads, Director Finance & Operations Benelux bij Manutan, over Corporate Social Responsibility (CSR).

Erik Koenraads

De Manutan Group heeft 27 dochterondernemingen in 17 Europese landen met samen meer dan 2.200 werknemers. Manutan is de Europese leider in B2B e-commerce en gespecialiseerd in artikelen voor kantoor, magazijn, werkplaats en buitenterrein.

In een dusdanig grote organisatie kan het lastig zijn om een CSR-strategie concreet van de grond te krijgen. Daarom is het belangrijk om deze waardes in de kern van je onderneming te verwerken. Bij Manutan zit maatschappelijk verantwoord ondernemen in de visie: ondernemen voor een betere wereld.

Concrete acties op basis van een model

Koenraads legt uit: ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft bij ons een prominente plek in de bedrijfsvoering. Er wordt op dit gebied dan ook direct aan de eigenaar gerapporteerd vanwege het belang.’

Om handen en voeten te geven aan de CSR-strategie is er een CSR-directeur aangesteld: Nisrene Haddad. Onder leiding van Haddad werkt Manutan met een model dat bestaat uit drie pijlers: Responsible Business, Better Planet en Successful People & Communities. Door middel van dit model wordt de CSR-strategie in alle lagen van de organisatie geïmplementeerd.

Manutan
Bron: Manutan

Responsible business

De eerste pijler draait om het realiseren van duurzame bedrijfsvoering. Koenraads licht er een onderdeel uit: de lastmile service. Lastmile transport is het laatste gedeelte van het transport, dit gaat vaak om het vervoer in de binnensteden. Door elektrische voertuigen in te zetten, kunnen deze laatste kilometers groen worden afgelegd. Dit is belangrijk, omdat er vanaf 2025 geen vervuilende bestelbussen en vrachtwagens meer mogen rijden in de door gemeentes aangewezen stadsdelen.

‘We gaan hiervoor het gesprek aan met onze klanten en vervoerders. Zo hebben we bijvoorbeeld klanten waar we voorheen vijf keer per week leverden, dat is behoorlijk vervuilend. Als je dat terug kunt brengen tot twee grote leveringen, maak je al een groot verschil.’, stelt Koenraads. Hij merkt dat klanten van Manutan blij zijn dat ze voor dit soort aanpassingen kunnen kiezen. ‘Het resoneert goed in de markt aangezien iedereen met duurzaamheid bezig is. Denk bijvoorbeeld aan het klimaatakkoord, in 2030 moet de CO2-uitstoot flink zijn verminderd. We zien dat onze klanten op deze manier ook een bijdrage willen leveren.’

Ook de manier waarop de producten verkocht worden binnen  Manutan past binnen de CSR-gedachte. Het bedrijf heeft namelijk ecolabels waardoor de klant kan zien hoe duurzaam een product is. ‘17% van ons assortiment bestaat uit producten die gemaakt zijn van 25% gerecycled materiaal of uit tweedehands materiaal. Ook meten we de impact van onze producten op het milieu met de Product Environmental Impact Score (PEIS). ‘Hiermee wordt de impact van onze producten op zestien criteria over de hele levenscyclus gemeten.’

Lees meer over hoe Manutan de klimaatimpact van producten meet.

Better planet

Ook binnen onze eigen organisatie hebben we de nodige maatregelen getroffen. ‘We hebben 1220 zonnepanelen op het dak en overal is ledverlichting aanwezig. Daarnaast zijn we druk bezig met het reduceren van onze afvalstromen’, legt Koenraads uit. ‘Dat is best tricky, want binnen ons businessmodel stellen wij de klant centraal. Dat uit zich onder andere in zeer ruime garantievoorwaarden met het risico dat goederen altijd geretourneerd kunnen worden. Soms kan zo’n product geen tweede leven krijgen, en zit je met afval.’

Om dit te managen, probeert Manutan de klant te stimuleren goed na te denken en bewust te maken van de impact van retourneren.

Daarnaast werkt Manutan met het Eco Responsible Share-principe. ‘Het model van ‘produceren, consumeren, weggooien’ is niet langer van deze tijd’, vindt Koenraads. ‘We zijn onlangs overgegaan op een meer circulair model. Hierbij gaan we kantoor- en IT-artikelen ophalen bij onze klanten om ze een tweede leven te geven.’

Succesful people and Communities

De derde pijler draait om onze mensen. Voor ons is het heel belangrijk dat medewerkers het ‘Manutan DNA’ van de organisatie uitdragen, dus ook op het gebied van CSR.

‘Uiteindelijk zijn onze mensen het belangrijkste kapitaal. Zonder hen krijgen wij niks voor elkaar. We nemen onze collega’s dus ook graag mee op deze reis, want wij kunnen dit als managers onder elkaar leuk bedenken, maar het is natuurlijk héél belangrijk dat al onze eigen mensen 100% achter deze keuze staan’.

‘Daarnaast verwachten we van elke afdeling dat ze actief bijdragen aan continue verbeteringen, in lijn met de Lean Six Sigma methodiek. Dit betekent concreet dat we van elk team verwachten dat ze een aantal kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen implementeren (‘continuous improvements’) en daarmee ook zogenoemde groene initiatieven. Ook organiseren we regelmatig brainstormsessies om nieuwe ideeën te bedenken, zoals bijvoorbeeld het verminderen van verpakkingsmateriaal of het reduceren van het gasverbruik’ Door deze bottom-up manier van werken ontstaat er een sneeuwbaleffect: verbeteringen worden niet alleen doorgevoerd, maar ook breed gedragen en omarmd binnen de organisatie.

Verder richt Manutan zich op community initiatieven. Vorig jaar hebben we met kerstcadeaus uitgedeeld op Taalschool Voila, een school voor gevluchte kinderen. Dit jaar gaan we de Voedselbank ondersteunen met materialen. ‘Ook werken we nauw samen met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, via Abrona’, legt Koenraads uit.

Aandacht voor leveranciers

Manutan streeft ernaar om een netwerk van langdurige relaties met strategische partners op te bouwen, om zo een verantwoorde supply chain te creëren. Verder worden er webinars en workshops gegeven aan leveranciers om Manutans ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te delen. ‘Zo kunnen we hen betrekken bij de invoering van een verantwoord leverings- en inkoopbeleid. Jaarlijks reiken wij een speciale MVO-prijs uit aan de meest duurzame leverancier.’

Starten met CSR

Wil je ook graag starten met een CSR-strategie, maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Koenraads raadt aan om te beginnen bij de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) voor een duurzame wereld. ‘Het is belangrijk om een stip op de horizon te zetten. Maak een keuze voor een aantal SDG’s en richt je hierop, dit geeft fundament voor je aanpak.’

Hij benadrukt dat het vervolgens van groot belang is dat alle niveaus binnen de organisatie open met elkaar blijven communiceren. ‘We streven naar korte lijnen en een platte organisatiestructuur. Dit zorgt ervoor dat het management goed geïnformeerd blijft over de ideeën die leven onder het personeel, maar geeft de mensen op de werkvloer ook de ruimte en de middelen om hun ideeën op te pakken. We moedigen iedereen binnen de organisatie aan om bestaande processen en werkwijzen te heroverwegen en waar mogelijk te verbeteren. Zo werken we samen aan het ondernemen voor een betere wereld.’