Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Directie CIO Rijk | ‘Alles wat wij doen, draait om mensen’

In samenwerking met Directie CIO Rijk - Om de digitale weerbaarheid van de Rijksoverheid en het ‘I-vakmanschap’ van rijksambtenaren te borgen, investeert het Rijk volop in mensen, organisaties en cultuur. Voor jonge én oudere sollicitanten die hun kennis en kunde willen inzetten voor maatschappelijk relevante vraagstukken is het Rijk een aantrekkelijke werkgever.

cio rijk

De snelle digitale transformatie bij het Rijk brengt risico’s met zich mee ten aanzien van digitale weerbaarheid, legt Aart Jochem, hoofd IB&P en CISO Rijk, uit: “Een groot deel van de criminaliteit is naar het digitale domein verhuisd. En omdat de Rijksoverheid zelf ook toenemend digitaliseert, wordt het steeds belangrijker om onze informatie en digitale processen tegen hackpogingen te beschermen.”

Digitale weerbaarheid

Niet voor niets is digitale weerbaarheid als belangrijk thema opgenomen in de I-strategie Rijk. CIO Rijk draagt hier op verschillende manieren aan bij, vertelt hoofd I-stelsel en Vakmanschap Floor Kloosterman: “Denk aan red teaming – waarbij we hackers inhuren om onze digitale veiligheid te testen –, aan kennisdeling of aan kennisproducten voor preventie van en schadebeperking bij ransomware-aanvallen.”
“We kunnen dit als overheid niet alleen”, aldus Jochem. “Zo scholen we samen met de private sector IT-beheerders bij over de kansen en risico’s van quantumtechnologie voor cryptografie, zodat we daar als Rijksoverheid op kunnen anticiperen.”

I-vakmanschap

Ook de menselijke factor speelt een belangrijke rol bij digitale weerbaarheid. Daarom volgen rijksambtenaren een basisopleiding Digitale Weerbaarheid en wordt zakelijk en privégebruik van de IT-middelen zo veel mogelijk van elkaar gescheiden om lekken van informatie te voorkomen. Kaders en training voor verantwoord gebruik van AI zijn in de maak. “Daarnaast heeft de Rijksoverheid voldoende I-kennis en -kunde nodig om de digitale transformatie mogelijk te maken”, legt Lieke Steijn, teamcoördinator I-vakmanschap, uit. “Dan hebben we het onder meer over informatievoorziening en algoritme- of datagedreven werken. Om te zorgen dat onze ambtenaren in de nieuwste ontwikkelingen meekunnen en de risico’s van digitalisering leren inschatten, investeren we in I-vakmanschap. Via de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) bieden we opleidingen en kennisproducten op maat aan, die aansluiten bij de behoeften aan I-kennis van de verschillende organisatieonderdelen en ambtenaren, ook collega’s zonder I-achtergrond. Zo zorgen we dat we op de belangrijke plekken echte toppers hebben zitten.”

Informatievoorziening

Kloosterman: “Tot voor kort was niet duidelijk welke functies raken aan informatievoorziening (IV). Zo stond niet expliciet beschreven dat de functie ‘adviseur bedrijfsvoering’ een IV-functie kan zijn.”
“Daarom hebben we het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening, ofwel KWIV, ontwikkeld”, legt Steijn uit. “Aan bijna alle IV-functies hebben we vorig jaar een bijbehorend kwaliteitsprofiel gekoppeld. Dat beschrijft iemands kennis en vaardigheden en koppelt er zo mogelijk ook meteen een opleiding aan. Aan de hand van de profielen kunnen we snel zien waar onze kennis en expertise zit en waar die misschien tekortschiet. De professional zelf kan zien welke kennis hij of zij nodig heeft om door te groeien.”

I-stages

Naast kennisontwikkeling is een diverse instroom en behoud van nieuw I-personeel een speerpunt. “Daarom versterken we vanuit I-vakmanschap de samenwerking met onderwijs en wetenschap”, vervolgt Steijn. “We investeren in wervingscampagnes en -evenementen, en we bieden I-Traineeship aan, zodat starters al vroeg kennismaken met de thematiek die bij het Rijk speelt.”
Kloosterman knikt enthousiast. “Werken bij de Rijksoverheid is enorm gevarieerd”, vertelt ze. “Die variatie biedt veel doorgroeimogelijkheden, zeker op het gebied van digitalisering. En daarom zoeken we altijd mensen met een frisse blik en actuele kennis.”

Uitdagende projecten

Jochem: “Je kunt als ICT’er bij de Rijksoverheid richtingen inzetten waar de hele maatschappij baat bij heeft. Je bent met heel relevante onderwerpen bezig; dingen die je in de krant terugleest. Die maatschappelijke relevantie was voor mij een belangrijke drijfveer om voor de overheid te kiezen. En ook als I-trainee krijg je prachtige kansen om te bewijzen wat je kunt.”

“Alles wat wij doen, draait uiteindelijk om mensen”, vult Kloosterman aan. “Je maakt echt impact als je kunt voorkomen dat er sluizen worden gehackt en dan op het verkeerde moment opengaan. Of als je de digitale kloof helpt verkleinen, zodat iedereen in de samenleving mee kan blijven doen. En dat alles voor een ruim marktconform loon en uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden! Bovendien kun je zeer zelfstandig werken en volop doorgroeien. Wij zorgen in elk stadium van je ontwikkeling voor de benodigde kennis en vaardigheden, via ons eigen leerplatform en door middel van kennisdeling.”