Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

‘Versneld digitaliseren is noodzakelijk in een snel veranderende wereld’

In samenwerking met CGI - In de snel veranderende wereld hebben organisaties de wens om versneld te digitaliseren. CGI ondersteunt bedrijven om al deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden met end-to-end services. Met onder meer haar client proximity-model onderscheidt CGI zich in de markt en maakte het de afgelopen jaren een groeispurt door.

cgi joost van der burg hans moonen

Als end-to-end dienstverlener levert CGI alle diensten op het gebied van ICT-oplossingen. De diensten omvatten strategisch IT- en bedrijfsadvies, systeemintegratie, IT managed services en zelfontwikkelde standaardoplossingen.

CGI bestaat 47 jaar en is internationaal een van de grootste IT- en business consulting bedrijven ter wereld, met ruim 90.000 collega’s in meer dan 40 landen.

Het succes van de organisatie zit in een werkwijze die in elk land waarin CGI actief is consequent wordt doorgevoerd. Dit maakt het eenvoudig en snel delen van kennis en kunde binnen de wereldwijde organisatie mogelijk, waardoor sneller ingespeeld kan worden op trends in de markt.

Succesfactoren

De afgelopen jaren kwamen er steeds meer digitale vraagstukken op tafel, waar CGI razendsnel op weet te anticiperen. Het maakte in de afgelopen vijf jaar dan ook een versnelde groei door. Wat zijn de succesfactoren van CGI die deze groei mogelijk maken?

Het bedrijf onderscheidt zich volgens Hans Moonen, VP Expert Transport & Logistiek bij CGI, onder meer met de ontwikkeling van intellectual property. ‘We ontwikkelen eigen oplossingen die goed bruikbaar zijn voor verschillende projecten.’

Een voorbeeld is de oplossing van CGI voor EDSN, dat digitale services voor de Nederlandse energiemarkt biedt. ‘Dat gaat allemaal via het dataplatform van CGI. We hebben dit ontwikkeld als een standaardoplossing, zodat we het kunnen integreren in meerdere projecten en opdrachten. Als oplossing of als versneller in omvangrijker trajecten.’

Het client proximity-model

Met het client proximity-model heeft CGI een grote voorsprong op de markt genomen, legt Joost van der Burg, BU Leader van CGI voor Randstad en Midden-Nederland uit. ‘We werken met kleine multidisciplinaire industriegerichte teams bij een klant waarbij het team zich volledig kan focussen op de dienstverlening waarmee de klant geholpen is. Een meewerkende director stuurt het team aan. Het team bestaat uit maximaal vijftien personen. Wordt het team groter, dan splitsen we dat, om het vervolgens weer te kunnen laten groeien. Bij voorkeur richten we ons hierbij op missiekritische systemen die de corebusiness van onze klanten ondersteunen. Alles met als doel om de business van die klant te laten versnellen. Het is een model dat al 47 jaar werkt.’

Met het succesvolle client proximity-model bouwt CGI aan jarenlange duurzame relaties met klanten. Moonen: ‘Hoewel een project bij een klant eindig is, hebben we klantrelaties van tientallen jaren. Juist dat werken in kleine dedicated teams bij de klant werkt erg goed. Je kent de thema’s bij de klant, werkt samen aan een innovatieagenda en organiseert inspiratiesessies voor de klant. In samenwerking met verschillende klanten hebben we bijvoorbeeld een toegepast onderzoekslab opgezet rond asset data. Iedere drie weken geven we een demo wat er ontwikkeld is, wat vaak inspireert en in vervolgvragen resulteert.’

Aanzuigende werking

Al deze diensten hebben volgens Moonen een enorme aanzuigende werking op andere bedrijven. ‘Een aantal klanten zit ook in onze advisory board om mee te praten over welke thema’s we aan moeten pakken en wat er eventueel beter kan. Dus je ziet dat het werkt om in elkaar te investeren in plaats van alleen kortlopende detachering te doen.’

Op deze manier zijn lange samenwerkingen ontstaan met onder andere de overheid, het bank- en verzekeringswezen, ruimtevaartorganisatie EUSPA en luchtvaartbedrijven zoals KLM en Transavia. ‘Als je zo lang met klanten samenwerkt, is die match er. Klanten waarderen onze kennis van de industrie en de betrokkenheid. Dat vertaalt zich weer in nieuwe opdrachten’, zegt Van der Burg.

Jaarlijks onderzoek

CGI realiseert zich dat het belangrijk is om trends en ontwikkelingen in haar werkveld goed te monitoren. Zo houdt het jaarlijks in het eerste kwartaal een groot onderzoek onder klanten waaruit zeer waardevolle inzichten komen, de CGI Voice of Our Clients.

Moonen vertelt: ‘We doen ieder jaar wereldwijd interviews met klanten. In 2022 waren dat 1.700 interviews met het C-level van onze klanten. De interviews zijn persoonlijke gesprekken van anderhalf à twee uur die gaan over businessprioriteiten, trends in de industrie en IT-issues. Omdat we dit jaarlijks doen, kunnen we de ontwikkelingen door de jaren heen duiden. Ook zie je hoe sectoren het ten opzichte van elkaar doen.’

Deze inzichten koppelt CGI weer terug aan haar klanten. ‘We delen de uitkomsten van het onderzoek en verwerken deze ook direct in onze eigen businessplannen. En we adviseren onze klanten op basis van de uitkomsten aan welke zaken ze meer aandacht kunnen besteden’, zegt Moonen.

Snel veranderende wereld

Beiden zagen de enorme versnelling van de digitalisering van organisaties door ontwikkelingen als de coronapandemie, vergrijzing, energietransitie en de oorlog in Oekraïne. Zo ontstaan nieuwe bewegingen waar bedrijven soms ad hoc op in moeten spelen.

Moonen noemt als voorbeeld dat de maakindustrie en logistieke partijen weer meer nadenken over (de impact van) reshoring: het terughalen van bepaalde activiteiten die zijn uitbesteed om minder afhankelijk te zijn van globalisering. ‘Partijen heroverwegen of een deel van de productie niet weer gewoon in ‘westerse’ handen moet komen. En wat betekent dat dan? Rederijen zagen het aantal containers ieder jaar groeien, maar misschien gaat dat nu wel anders worden.’

Moonen noemt een concreet voorbeeld uit eigen ervaring rond transport en digitalisering. ‘Wij hebben voor de NS de ‘virtuele trein’ gebouwd, een zogeheten digital twin. Een technische oplossing waarbij je alle data vanuit de fysiek rondrijdende treinstellen ook digitaal kunt uitlezen en gebruiken. Daar zitten vele toepassingen op die wij samen met de NS ontwikkelen. Voor een deel zie je dat terug in de reisplannerapplicatie waar reizigers live kunnen zien waar de trein is waar ze zo dadelijk in gaan stappen, maar ook in allerlei logistieke toepassingen. Bijvoorbeeld advies aan de machinist om actief alvast snelheid te minderen, omdat je te dicht op een trein voor je zit, en er anders een ‘rood licht’-situatie gaat ontstaan.’

Integrale aanpak voor toekomstbestendig opereren

Elk bedrijf gaat weer anders om met digitalisering, zien beiden. Veel bedrijven en organisaties richten zich bij digitalisering op vernieuwing, innovatie en het versterken van de klantbeleving. Om dat goed te ondersteunen komt er wel het een en ander bij kijken, benadrukt Van der Burg. Het vereist een modernisering van je back-end en applicatieve omgevingen.

Van der Burg: ‘Op korte termijn is voor eindgebruikers het overzetten van applicaties van oudere, meer statische omgevingen, naar moderne en flexibele omgevingen niet het meest zichtbaar. Maar als onze klanten de concurrentie willen voorblijven en hun klanten optimaal willen blijven bedienen, dan moet je wendbaar kunnen zijn. Een moderne, schaalbare en flexibele ICT-omgeving is daarbij essentieel.’

Een applicatie vormt bijna altijd onderdeel van een groter geheel, weet Van der Burg. ‘De tijd dat je zonder breder perspectief achter een scherm zat te coderen is echt voorbij. We hebben vraagstukken rond waterkeringen, satellietsoftware, digitalisering van treinen, of rond de veiligheid van de luchthaven. Al dit soort vraagstukken pakken we op met een brede visie op digitalisering. De integrale aanpak, startend vanuit de huidige én toekomstige business behoeftes, zorgt voor een toekomstbestendige en wendbare ICT-omgeving.’

Moderniseren als randvoorwaarde

Bedrijven verwarren de huidige digitalisering nogal eens met de traditionele IT automatisering waar ze al decennialang aan werken. ‘Daar valt nog wel winst te behalen’, vult Moonen aan. ‘Digitalisering gaat echt verder en vraagt een grote omwenteling van je volledige organisatie, waarbij het óók over de positionering ten opzichte van de partijen in jouw keten gaat.’

‘Nederlandse organisaties zien als geen ander de toegevoegde waarde van verdere digitalisering. De eisen die consumenten, burgers en eigen medewerkers aan organisaties stellen, worden steeds hoger.’

‘Om aan deze eisen te kunnen voldoen zullen bedrijven en organisaties een culturele verandering teweeg moeten brengen, met innovatieve technologie in het hart van de organisatie en aandacht voor duurzaamheid. Deze technologie zal de behoefte aan klant- en burgergerichte organisatiemodellen moeten ondersteunen. Daarnaast moet vanzelfsprekend prioriteit worden geven aan cybersecurity en privacy. Tot slot zal het gebruik van data moeten worden omgezet van voorspellen en plannen, naar waarnemen en reageren’, aldus Van der Burg.

Digitalisering nog lang niet klaar

Resumerend concluderen Van der Burg en Moonen dan ook dat digitalisering nog lang niet klaar is. Sterker nog, het zal naar verwachting nog verder versnellen en een steeds grotere aanjager worden van primaire bedrijfsprocessen. Daarmee is digitalisering, nog meer dan vroeger, noodzakelijk om bij te kunnen blijven in de snel veranderende wereld. Spannende tijden.