Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

MT500 editie 2020: onderzoeksverantwoording

De MT500 is het jaarlijkse verslag van een onderzoek naar de reputatie van Nederlandse bedrijven onder managers, beslissers en leidinggevenden.

2020 uitzendbureaus

Het onderzoek werd dit jaar voor de 20e keer uitgevoerd. Het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Amsterdam Business School (Universiteit van Amsterdam) was verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het onderzoek.

Peer tot peer-beoordeling

Kenmerkend voor de aanpak van de MT500 is de peer-to-peer-beoordeling: respondenten vellen alleen een oordeel over bedrijven die in hun eigen branche actief zijn. Dit vanuit het idee dat je als beslisser beter kunt oordelen over een bedrijf dat in dezelfde industrie opereert dan over een bedrijf uit een branche die verder van je af staat. Respondenten werd gevraagd om hun top 3 van meest bewonderde bedrijven aan te wijzen. Deze top 3 beoordeelden zij vervolgens nog op vijf aspecten: klantgerichtheid, productleiderschap en de kwaliteit van de uitvoering (conform het model van Treacy en Wiersema), goed werkgeverschap en duurzaamheid.

Omzet en medewerkers

Duurzaamheid werd in 2020 voor de eerste maal meegenomen in het onderzoek. De ranking in de MT500 en de sublijsten is op basis van al deze scores berekend. Ook de samenstelling van de lijst werd voor 2020 weer ververst. Op basis van een combinatie van omzetcijfers en aantallen medewerkers is een lijst met de grootste, in Nederland actieve bedrijven en instellingen samengesteld. Deze lijst is aangevuld met een aantal bedrijven waarvan omzetcijfers en aantallen medewerkers niet direct konden worden achterhaald, maar waarvan algemeen bekend is dat zij tot de categorie ‘grootsten van Nederland’ behoren. Ook niet-commerciële organisaties uit het hoger onderwijs, ziekenhuizen en zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) zijn opgenomen in de groslijst.

In totaal bestaat de groslijst uit 851 bedrijven en instellingen. Alleen respondenten met een geverifieerd (zakelijk) e-mailadres konden participeren. Op die wijze is manipulatie van de lijst en oververtegenwoordiging van respondenten van eenzelfde bedrijf voorkomen.

Rekenmodel

Elk bedrijf kreeg een score toegekend op basis van het aantal maal dat het in de top 3 verscheen én de scores voor elk van de vijf afzonderlijke aspecten op een 5-puntenschaal. De relatieve score (ten opzichte van het totaal aantal toegekende punten binnen een branche) werd vervolgens vermenigvuldigd met een multiplier die werd gebaseerd op het aantal respondenten dat een bedrijf waardeerde. Een groot aantal ‘positieve reviews’ is immers meer waard. Om de resultaten over meerdere jaren te stabiliseren werden de scores uit 2018 en 2019 meegenomen. De ranking werd uiteindelijk gebaseerd op de beoordelingen van 4.662 respondenten.

Download MT500 onderzoeksverantwoording