Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Welke adviseurs heeft u nodig bij een bedrijfsovername?

Je leest nu: Welke adviseurs heeft u nodig bij een bedrijfsovername?

Het kopen van een bedrijf is voor de meeste managers geen dagelijkse kost. Het is bijna onvermijdelijk om een of meerdere adviseurs in te huren. Een overzicht van belangrijke en handige gesprekspartners bij een bedrijfsovername.

 

1. Bank

Een bank verstrekt niet alleen geld, maar denkt ook mee over financieringsvormen, fiscale constructies, cashflowprognoses en bedrijfswaarderingen. Een ervaren bankier is een goede gesprekspartner en daarmee een goede adviseur. Nadeel is natuurlijk wel dat de bank zoveel mogelijk zekerheden voor zichzelf wil inbouwen.

2. Participatiemaatschappij

Participatiemaatschappijen verstrekken geld én ondernemen met u mee. Uw belangen lopen synchroon. Als u kiest voor een participatiemaatschappij, betrek ze dan zo snel mogelijk in het proces. Het is hun corebusiness om bedrijven te kopen; dergelijke investeerders zijn gelouterd in waarderingen, onderhandelingen en slimme financieringen en bieden daardoor een grote toegevoegde waarde.

3. Overnameadviseur/intermediair

Strikt genomen is een overnameadviseur iemand die zich beperkt tot een adviserende en begeleidende rol. Intermediairs daarentegen vervullen tevens de rol van bedrijvenmakelaar. Ze beschikken over goede contacten in het wereldje en weten vaak als eerste welke bedrijven te koop staan. Dat laatste alleen al kan een reden zijn om met een intermediair in zee te gaan. Zeker een MBI-kandidaat, die nog zoekt naar zijn droombedrijf, redt het niet met zoeken in databanken op internet.

De meeste intermediairs zitten vooral aan de kant van de verkopende partij, simpelweg omdat daar het geld makkelijker wordt verdiend. Zoek er daarom één die ervaring heeft in het bijstaan van kopers. Kenmerk van een goede aankoopmakelaar is dat hij proactief is: hij is gewend om cold calls te plegen naar bedrijven die eigenlijk niet te koop staan. Wees zorgvuldig met het selecteren van een intermediair. Vraag naar deals die hij onlangs heeft gesloten en bel de betreffende ondernemers op. Betere referenties zijn er niet.

4. Accountant

Wat kost een adviseur? 

Adviseurs zijn niet goedkoop. Voor een accountant, fiscalist, jurist of business valuator betaalt u zomaar 150 tot 250 euro per uur, met kleine afwijkingen naar beneden en grote uitschieters naar boven. Grote kantoren zijn doorgaans duurder dan kleine.

Adviseurs hanteren verschillende tariefmodellen. Sommigen werken strikt op urenbasis, anderen op basis van fixed fee. Intermediairs vragen naast een uurtarief (van 100 tot 250 euro per uur) meestal een succesfee over de aankoopsom van ongeveer 2 tot 5 procent, al dan niet gestaffeld.

De totale kosten van externe adviseurs kunnen snel oplopen. Zo kost een bedrijfswaardering door een register valuator doorgaans 7.500 tot 15.000 euro. Een bescheiden due diligence van een paar dagen kost een paar duizend euro; een uitvoerige due diligence een veelvoud daarvan. Een succesfee van 2 procent bedraagt bij een koopprijs van anderhalf miljoen euro liefst 30.000 euro.

Een voordeel is dat advieskosten voor een belangrijk deel fiscaal aftrekbaar zijn en dat deze kosten in principe kunnen worden meegenomen in de financiering van de aankoop.
De kernkwaliteit van een accountant in het overnameproces is het analyseren van de cijfers van het overnamedoelwit. Daarnaast is de accountant vaak betrokken bij de waardebepaling, de due diligence en de fiscale structurering van de deal. Zoek wel goed uit of de accountant die u inhuurt veelzijdig genoeg is om ook deze rollen op zich te nemen. Zo niet, schakel dan gespecialiseerde partijen in.

5. Fiscalist

In het gehele koopproces – vanaf de eerste voorbereiding tot het sluiten van de deal – spelen fiscale zaken een belangrijke rol. Door te kiezen voor de juiste constructies kunt u veel besparen. Accountants en intermediairs beschikken over voldoende basiskennis, maar de fiscalist is bij uitstek degene die u tot in detail kan adviseren over belastingzaken.

6. Waarderingsexpert

De waarde van een bedrijf is moeilijk te objectiveren. In de loop der jaren zijn tal van waarderingsmethodieken ontwikkeld die in de praktijk leiden tot evenzoveel verschillende uitkomsten. Professionele waarderingsexperts maken veelal gebruik van de DCF-methode (discounted cashflow) om de waarde van een bedrijf te bepalen.

Het inhuren van een waarderingsexpert is vooral nuttig om te beoordelen of u niet teveel betaalt. Het inschakelen van zo’n business valuator is geen usance in het midden- en kleinbedrijf, mede vanwege de relatief hoge kosten. Verkopers gebruiken een waarderingsrapport nog wel eens om hun vraagprijs te rechtvaardigen.

7. Jurist

Waar accountants de cijfers analyseren, is de jurist de aangewezen persoon om contracten te controleren en op te stellen. Daarbij gaat het zowel om bestaande contracten van de verkopende partij (denk aan arbeidsovereenkomsten, huurcontracten, leveranciersafspraken, octrooien en dergelijke) als om contracten die in de loop van het proces worden opgesteld, zoals een intentieverklaring, een koopcontract en een non-concurrentiebeding met de vorige eigenaar. Kies niet alleen een advocaat met kennis van zaken, maar ook één met de juiste mentaliteit. Liever een advocaat die redelijk is en bereid compromissen te sluiten, dan een vechtjas die niets liever doet dan procederen.

De redactie van Brookz.nl geeft elke maand op MT.nl tips voor managers die overwegen een bedrijf over te nemen.