Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Manager, ga nou eens CO2-arm opereren

Manager, ga nou eens CO2-arm opereren
Je leest nu: Manager, ga nou eens CO2-arm opereren

Nederlandse managers moeten meer inzetten op een CO2-arme bedrijfsvoering, blikt ondernemer Eric Broekhuizen vooruit op de klimaattop.

Obama, Poetin, Merkel, Xi Jinping en 'onze' Mark Rutte zijn er. De grote klimaatconferentie eind november in Parijs is één van de laatste kansen die de wereld nog heeft. Wat zullen onze kleinkinderen hier ooit over zeggen? Een in de tijd oplopende, serieuze prijs voor CO2-uitstoot is de enige weg om de opwarming van de aarde nog tijdig te keren. Het draagvlak hiervoor groeit.
De mensen die nu leven en de generaties na ons zullen steeds meer de gevolgen van de opwarming ondervinden. Denk aan grote droogte, overstromingen, meer schaarste, vluchtelingen en meer conflicten. De uitstoot van onze broeikasgassen kan grotendeels vermeden worden door versneld over te stappen op duurzame energiebronnen zoals zon, wind en water. Toch komt deze omschakeling slechts traag op gang.

Energietransitie

Manager, ga nou eens CO2-arm opererenOpschaling van duurzame energie vergt flinke investeringen in grootschalige energieopslag en aanpassingen in het internationale energienetwerk om overschotten en tekorten op te vangen. Daarnaast moet fors geïnvesteerd worden in de elektrificatie van transport, industrie en huishoudens. Deze investeringen zullen alleen gedaan worden wanneer dit rendabel is. Dáár ligt nu net het probleem. De invoering van duurzame energie wordt sterk afgeremd doordat de prijs voor fossiele brandstoffen nog altijd onder de prijs van duurzame energie ligt. Maar klopt de prijs die we betalen voor fossiele energie wel?

Ecoprijs

De milieuschade van fossiele brandstoffen is enorm. Volgens een recent IMF-rapport veroorzaken olie, gas en steenkool jaarlijks wereldwijd een schade van ruim 4.000 miljard euro. Deze kosten worden nu niet in rekening gebracht bij de vervuilers. In werkelijkheid worden olie en gas dus zwaar gesubsidieerd en hebben duurzame energiebronnen helemaal geen subsidie nodig om goedkoper te zijn.

Dure energievormen

Fossiele energie pakt veel duurder uit als voortaan de werkelijke prijs wordt betaald: de ecoprijs. De ecoprijs van energie is de prijs die het de samenleving werkelijk kost, dus inclusief de kosten van opgebruiken, uitstoot, vervuiling, gezondheidsschade en natuurvernietiging. Dan blijkt dat olie en gas juist heel dure energievormen zijn: véél duurder dan duurzame energie.

Emissiehandel

Het huidige CO2-emissiehandelssysteem is ingewikkeld en ineffectief gebleken. Dit maakt bedrijven onzeker bij het nemen van investeringsbeslissingen. Ze zijn niet gebaat bij heffingen die zo veranderlijk blijken als de windrichting. Een mondiaal in te voeren vaste, stevige heffing per ton uitstoot biedt wel zekerheid en heeft wereldwijd draagvlak bij een groeiend aantal bedrijven.
Door daarbij rekening te houden met mondiale verschillen in ontwikkeling en een gefaseerde invoering kunnen landen in hun klimaatbeleid naar elkaar toegroeien. Dit biedt het bedrijfsleven volop kansen voor rendabele, schone technologie en circulaire businessmodellen. Tal van bedrijven anticiperen hier al op met ambitieuze CO2-doelstellingen zoals Interface, NS, ASN, Alliander en gemeentelijk vervoersbedrijf Amsterdam.

Klimaatflop?

De klimaattop in Parijs is misschien wel de belangrijkste ooit. Tijdens deze top moeten wereldleiders aangeven hoe we onder 2 graden temperatuurstijging kunnen blijven. Wil de klimaattop geen klimaatflop worden dan zal er een serieuze CO2-heffing moeten worden afgesproken als opmaat naar €100 per uitgestoten ton CO2. Dankzij deze heffing worden uitstoters sterk geprikkeld hun emissies terug te dringen.

Verduurzaming

De gevolgen zullen enorm zijn. Bedrijfsleven en consumenten kiezen massaal voor duurzame energie doordat deze goedkoper wordt dan fossiele energie. Investeerders en bedrijven gaan grootschalig investeren in duurzame energie en de benodigde infrastructuur. Dankzij deze investeringsimpuls komt een ware revolutie van verduurzaming op gang die volop kansen biedt voor bedrijven die hier tijdig op in weten te spelen.

CO2-arme bedrijfsvoering

President Obama benadrukte onlangs: 'Wij zijn de eerste generatie die de impact van klimaatverandering voelt. Wij zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen.' Managers van bedrijven moeten de politiek niet afwachten en inzetten op een CO2-arme bedrijfsvoering. Onder degene die nu voorsorteren op de aankomende CO2-maatregelen bevinden zich de winnaars van de toekomst, een toekomst die zonder twijfel duurzaam zal zijn.

Manager, ga nou eens CO2-arm opererenWillem Lageweg is directeur van MVO Nederland en Eric Broekhuizen is ondernemer en auteur van De Vergeten Oplossing. Hoe de ecoprijs onze toekomst gaat veranderen.

Lees ook:

Bron foto: Flickr.com