Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Is coaching de taak van een leider?

De competentie om talentvolle mensen te ontwikkelen, zal een cruciale eigenschap zijn van de leiders van morgen.

De competentie om talentvolle mensen te ontwikkelen, zal een cruciale eigenschap zijn van de leiders van morgen.
Foto: Getty

In de context van toenemende globalisering, sterkere concurrentie, nieuwe technologieën en sociale media zullen bedrijven zich steeds meer moeten onderscheiden via de talenten die ze aan boord hebben. Talentvolle mensen ontwikkelen zal niet meer via de traditionele one-size-fits-all opleidingen gebeuren, maar steeds meer via een persoonlijke aanpak. Coaching is daar een mooi voorbeeld van. Als je mensen helpt om te leren en te groeien, bloeien ze helemaal open en functioneren ze op hun best. Een win-winsituatie dus voor zowel medewerkers als bedrijf.

De coachende leider

Een coachende leider stimuleert medewerkers om na te denken, wijst hen op verborgen sterktes en helpt struikelblokken te overwinnen. Laat hen zelf met oplossingen voor de dag komen in plaats iets kant-en-klaar aan te reiken. Bij Virgin bijvoorbeeld nemen heel wat leiders een coachende rol op zich. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het identificeren van opportuniteiten, het nemen van beslissingen en het evalueren van de initiatieven die ze hebben genomen. Positief gedrag wordt erkend en aangemoedigd. Wanneer iets fout loopt, bekijkt men het als een leerproces. Deze coachingscultuur binnen Virgin leidde tot een heel grote loyauteit van de medewerkers en tot hogere verkoopcijfers dan verwacht.

Mogelijke obstakels

Sommige leiders hebben een laag zelfvertrouwen wat coaching betreft. Ze ervaren te weinig ondersteuning in het ontwikkelen van coachingvaardigheden en het uitbouwen van de nodige kennis omtrent coachingmodellen. Het ontbreekt hen soms ook aan duidelijkheid omtrent de ontwikkelingsnoden van hun medewerkers en waarom teamleden minder presteren. Bovendien kan de samenstelling van de teams ook snel veranderen. Dat maakt het voor de leiders moeilijker om een sterke band te ontwikkelen met hun mensen. Ten slotte vinden heel wat leiders ook dat werkdruk, prioriteiten en deadlines hen verhinderen om voldoende tijd te investeren in coaching.

Zo kun je als leider een coachende mentaliteit aannemen

#1 Zet je ego aan de kant

In plaats van oplossingen aan te bieden en je kennis tentoon te spreiden, help je teamleden om nieuwe opties te verkennen. Hun oplossingen zullen niet altijd zijn wat je zelf voor ogen had, maar met jouw steun kunnen ze tot ideeën komen die misschien zelfs beter zijn dan jouw oplossing. Medewerkers zullen bovendien meer gemotiveerd zijn om een oplossing te implementeren als ze die zelf bedacht hebben.

#2 Leer je medewerkers kennen

Heb niet alleen oog voor het werk dat je medewerkers doen, maar ook voor wie ze zijn. Dat betekent tijd nemen om hun verlangens, hun angsten, hun verleden en hun toekomstideeën te leren kennen. Hoe beter je hen begrijpt, hoe beter je hen ook kunt begeleiden bij het verder ontwikkelen van hun potentieel.

#3 Stel vragen

Als je vragen stelt, leer je mensen om hun eigen veronderstellingen in twijfel te trekken en nieuwe manieren van denken uit te proberen. Wat heb je uit deze opdracht geleerd? Waarover heb je je zorgen gemaakt? Hoe zou je dit probleem oplossen? Hoe kun je dit in de toekomst op een andere manier aanpakken?

#4 Je bent één en al oor

Geef niet onmiddellijk antwoord als medewerkers aan het woord zijn, ook al ligt het antwoord op het puntje van je tong. Laat hen uitspreken en kom dan pas tussen. Laat documenten, telefoons en e-mails ook even voor wat ze zijn. Je medewerkers verdienen je volle aandacht.

#5 Gebruik een positieve benadering

Een coachende leider ziet wat zijn medewerkers goed doen en apprecieert hun inspanningen. Ook de meer kritische feedback probeer je op een constructieve, niet bedreigende manier te geven. Als goede coach zwaai je mensen publiekelijk lof toe en geef je hen kritiek in een tweegesprek.

#6 Durf risico’s te nemen

Als je mensen coacht, gaat er vaak een nieuwe wereld open. Stap eens weg van de geijkte paden. Zo help je niet alleen anderen om te groeien maar daag je ook jezelf uit. Wees niet bang om je fouten toe te geven en zie de fouten van anderen als een deel van het leerproces.

Wat brengt het op?

Het lijdt geen twijfel dat medewerkers voordeel halen uit coaching. Maar is dat ook zo voor jou, als leider? Heeft het zin om tijd en energie te steken in coaching terwijl er heel wat andere dingen op je to-dolijstje staan? Absoluut! Je krijgt er immers veel meer gemotiveerde medewerkers voor in de plaats.

Uit studies blijkt ook dat de productiviteit en prestaties verbeteren en dat je organisatie het beschikbare talent beter kan inzetten. Medewerkers die gecoacht worden, kunnen hun leider aangenaam verrassen met nieuwe en kwalitatieve ideeën en zullen meer open zijn in het delen van belangrijke informatie, ook al is dat slecht nieuws.

Op korte termijn is het vaak makkelijker en sneller om als leider zelf antwoorden te geven op alle mogelijke problemen. Maar coaching leert je medewerkers om zelf oplossingen te vinden. Daardoor kan je als leider meer delegeren en krijg je meer tijd om die dingen te doen die voor jou echt belangrijk zijn.

Over de auteurs: Katleen De Stobbeleir is professor Leadership & Coaching aan Vlerick Business School en Karlien Vanderheyen is professor in Organisational Behaviour aan Vlerick Business School.

Dit artikel is een herplaatsing van het artikel dat eerder bij MT verscheen.