Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

De competentie om talentvolle mensen te ontwikkelen, zal een cruciale eigenschap zijn van de leiders van morgen.

Persoonlijk Leiderschap

Is coaching de taak van een leider?

De competentie om talentvolle mensen te ontwikkelen, zal een cruciale eigenschap zijn van de leiders van morgen.

author Katleen de Stobbeleir en Karlien Vanderheyden

clock 3,5 min

Heb je al gemerkt hoe verschillend je medewerkers kunnen zijn? Niet alleen wat betreft motivatie en inzet, maar ook in doorzettingsvermogen, in de manier waarop ze omgaan met hun eigen succes en falen en hoe ze omgaan met feedback. Carol Dweck, professor Psychologie aan Stanford University, zegt dat deze verschillen terug te brengen zijn tot één karaktertrek. Wie gelooft dat je je talenten en vaardigheden in grote mate kunt ontwikkelen, beschikt over een zoge-noemde ‘groeimindset’. Groei- vs statische mindset Wie er echter van uitgaat dat je capaciteiten zijn aangeboren, zal niet veel investeren in verdere ontwikkeling. Zo iemand heeft een ‘statische mindset’. Wat blijkt nu uit het onderzoek van Carol Dweck? Je mindset heeft een bijzonder grote impact op hoe je reageert op succes en falen en hoe je je vervolgens gaat gedragen. Als je een groeimindset hebt, bekijk je grote uitdagingen en obstakels als een manier om jezelf verder te ontwikkelen. Je zult dan ook meer geneigd zijn om berekende risico’s te nemen, en vaker innovatief uit de hoek komen. Succes wordt je niet zomaar in de schoot geworpen. Iemand met een groeimentaliteit weet dat het belangrijk is door te zetten, ook bij tegenslag. Wanneer je er echter van uitgaat dat je intelligentie en talent vaststaan, zul je de nadruk eerder leggen op je positieve kanten en elke confrontatie met problmen uit de weg gaan om geen slecht figuur te slaan. Mensen zonder groeimindset zijn bang voor kritiek Zelfs al ben je heel getalenteerd, met een dergelijke mindset zul je weinig extra inzet en doorzettings-vermogen tonen. Ook zijn mensen met een statische mindset vaak bang voor kritiek, waardoor ze onder hun eigen kunnen presteren. Nu komt de hamvraag: staat de mindset vast? Gelukkig niet! Het onderzoek van Carol Dweck toont duidelijk aan dat je een groeimindset kunt ontwikkelen. Leidinggevenden kunnen hierbij een grote rol spelen. Om als leidinggevende een groeimindset te stimuleren, moet je je werknemers aansporen om out of the box te denken. Vernieuwende ideeën zijn vaak heel waardevol, dus geef die de ruimte en schuif ze niet aan de kant. Zelfs als ze misschien niet leiden tot het optimale resultaat. 

Persoonlijk Leiderschap

Een groeimindset valt aan te leren

Je hebt mensen mét, en zonder groeimindset. De laatste groep is vaak bang voor kritiek en presteert ondermaats. Gelukkig kun...

author Katleen de Stobbeleir en Karlien Vanderheyden

clock 1,5 min

netwerken MT

Management

Investeren in netwerken loont

Al wordt bescheidenheid ook in leiders hoog gewaardeerd, het is geen excuus om niet te netwerken.

author Katleen de Stobbeleir en Karlien Vanderheyden

clock 2 min

Uit onderzoek van het MIT Center for Digital Business blijkt dat de 30 procent van de bedrijven die het meest gebruikmaakt van datagedreven besluitvorming, gemiddeld 5 procent productiever is dan de concurrenten en 6 procent winstgevender. Leiders die op de juiste manier met big data omgaan, kennen hun business beter en kunnen die inzichten vertalen in betere besluitvorming en resultaten. Tot die conclusie komen onderzoekers aan de Amerikaanse Kellogg School of Management. ‘Big data isn’t a data science problem. It’s a leadership problem.’ Laten we de bestseller Moneyball van Michael Lewis nog eens ter hand nemen. Het boek vertelt het verhaal van Billy Beane, manager van het honkbalteam de Oakland A’s. Met slechts een klein budget om nieuwe spelers aan te kopen ziet hij zich voor een lastige taak gesteld. Via data-analyse ontdekt hij een aantal factoren die kunnen voorspellen wie een veelbelovende honkbalspeler wordt. De aankoop van kennelijk ondergewaardeerde spelers leidt zo tot heel wat overwinningen voor zijn team. Het gebruik van data-analyse in honkbal is op zichzelf niet nieuw, maar Billy Beane was wel een leider die de potentie ervan begreep. En hij had ook de moed om op basis van deze inzichten het roer van zijn organisatie om te gooien. Wat zijn jouw uitdagingen als leider in een datagedreven bedrijf? Geef niet langer de juiste antwoorden, maar stel de juiste vragen. Zijn data in jouw bedrijf schaars, duur of niet digitaal beschikbaar? Vertrouw dan op je ervaring om te beslissen. Is er echter een overvloed aan data, dan kun je er maar beter gebruik van maken om tot antwoorden te komen. Je expertise helpt je in dat geval om de juiste problemen te omschrijven en de goede vragen te stellen. Welke dataset gebruiken we? Waar komen de data vandaan? Wat zeggen de data ons? Welke analyses voeren we uit? Let wel: krachtige data kunnen het menselijk oordeel nooit volledig vervangen. Als leider moet je nog altijd kansen kunnen detecteren, creatief kunnen denken, een aantrekkelijke visie kunnen presenteren en je teamleden ervan kunnen overtuigen die visie te omarmen. Trek de juiste talenten aan en ontwikkel die ook In een datagedreven omgeving is het uiteraard cruciaal om juist om te gaan met de grote hoeveelheden informatie. Jouw medewerkers moeten die data kunnen selecteren en structureren. Ze moeten de resultaten van data-analyses op een begrijpelijke manier kunnen visualiseren en ermee experimenteren. Bovendien moeten ze de taal van de business kunnen spreken. Het kan helpen om dus ook een ‘vertaler’ aan boord te halen. Hij/zij faciliteert de gesprekken tussen managers en data-analisten. Zo’n vertaler kan bijvoorbeeld de salesmanager helpen om een businessprobleem te formuleren op een aangepaste ‘big data’-manier, daarna de dataspecialist bijstaan bij het uitvoeren van de juiste analyses, om nadien samen met de salesmanager de resultaten te interpreteren en die over te brengen aan de teamleden. Wil je het volledige artikel over big data lezen? Neem dan een abonnement op MT Magazine of koop een los nummer in de webshop. 

Persoonlijk Leiderschap

Big data: vriend of vijand?

Je kunt er niet langer omheen: big data kunnen een enorme impact hebben op je business. Wat zijn de uitdagingen...

author Katleen de Stobbeleir en Karlien Vanderheyden

clock 2 min

Nogal wat mensen denken dat een goede leider extravert moet zijn om een groep te kunnen inspireren en beïnvloeden. Een grootschalige enquête in de Verenigde Staten bevestigt dat. 65 procent van de senior managers beschouwt introvert zijn als een teken van zwakte. Slechts 6 procent van de senior managers zag leidinggevende voordelen in een introverte persoonlijkheid. Er lijkt een stigma te rusten op introverte leiders. Ze zouden onvoldoende zichtbaar zijn, te weinig enthousiasmeren en te weinig proactief zijn. Maar is dat negatieve beeld van de introverte leider wel terecht? Waren figuren als Barack Obama, Mark Zuckerberg en Bill Gates immers geen zelfverklaarde introverten? P Passief vs proactief Internationaal onderzoek toont aan dat de realiteit inderdaad niet zo zwart-wit is. Het klopt dat extraverte mensen zich spontaan meer MT05 Wereldmanagersaangetrokken voelen tot leidinggevende rollen. Ze solliciteren daarom ook vaker naar deze functies en maken ook meer kans om geselecteerd te worden. Dat betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat ze in de praktijk ook effectievere leiders zijn. Integendeel. Een studie van Adam Grant, Francesca Gino en Dave Hofmann toonde onomstotelijk aan dat extraverten en introverten gemiddeld minstens even effectief zijn. Wat wel een invloed heeft op hun effectiviteit als leider, is het type medewerkers waarmee ze samenwerken. Wil je het hele verhaal lezen? Bestel dan een MT magazine-abonnement.

Persoonlijk Leiderschap

Introvert en leider: haalbare combinatie?

Over welke kwaliteiten moet een effectieve leider beschikken? Het idee hierover blijkt vaak te berusten op een aantal veronderstellingen. En...

author Katleen de Stobbeleir en Karlien Vanderheyden

clock 1 min