Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Geld voor het oprapen: financiering uit je eigen bedrijf

Crowdfunding, business angels, subsidies, flitskredieten, banken, kredietunies, stapelfinanciering : er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden voor financiering. Maar geld lenen kost geld. Misschien is er ook wel binnen je eigen onderneming financiële ruimte te vinden. Sprout-expert Bert Wams zet de mogelijkheden op een rij.

1. Kosten besparen

Bedrijfsvoering: Je kan advieskosten verminderen door eerst zelf in het onderwerp te duiken en je vragen online te stellen. Via gratis open source software ben je niet aan een leverancier gebonden en voordeliger uit. Uitbesteden van productie kan een optie zijn, als anderen machines en expertise hebben om goedkoper te leveren.

Grote risico’s kan je verzekeren, maar je kan  ook een voorziening vormen. Een voorziening is een ‘potje’ ten laste van de winst, maar nog geen uitgave. De uitgave is de daadwerkelijke betaling van het ingetreden risico. Voorzieningen kan je vormen voor garantieclaims, onverzekerde schade, incourante voorraad of oninbare debiteuren. Overleg vooraf met je accountant.

Bedrijfsmiddelen: door bedrijfsmiddelen te huren of te lenen worden je vaste kosten variabel en werk je duurzamer. Een variant hierop is sale en leaseback: je verkoopt machines of een bedrijfspand en huurt terug.

Huisvesting: as je bedrijfsprocessen veranderen, heb je mogelijk minder bedrijfsruimte nodig: overweeg verhuizing. Wil je niet verhuizen, verhuur dan een deel van je bedrijfsruime onder.

Herfinanciering: in het verleden afgesloten leningen of hypotheken kunnen duur zijn, omdat rentepercentages nu lager zijn. Oversluiten zou een optie kunnen zijn. Zeg geen bestaande financiering op voordat een nieuwe is afgesloten en raadpleeg een adviseur.

Personeel: heb je (tijdelijk) meer arbeid nodig? Overweeg het inschakelen van tijdelijke krachten via payrolling, een uitzendbureau of het inhuren van zzp’ers.

Bij een provisieregeling wordt een deel van de beloning afhankelijk gemaakt van de geleverde prestatie. Voordeel voor jou als werkgever is dat de totale loonkosten meestijgen of -dalen met de omzet.

Als werkgever kan je de arbeidsvoorwaarden in een arbeidsovereenkomst niet eenzijdig aanpassen, tenzij er een eenzijdig wijzigingsbeding in staat. Bij een zwaarwichtig belang kan je wel wijzigingen doorvoeren.

Zie voor andere mogelijkheden om kosten te besparen ook 10 manieren om te bootstrappen.

2. Fiscale mogelijkheden

Afschrijvingstermijn versnellen:  binnen je fiscale mogelijkheden (VAMIL, willekeurig afschrijving) kan je kosten van waardevermindering van een investering sneller ten laste van de winst brengen. Je haalt hiermee het fiscale voordeel naar voren en betaalt minder belasting.

Auto privé of zakelijk: als je met je auto zowel zakelijk als privé rijdt, heb je de keuze om de auto op de zaak te zetten. Autokosten zijn dan zakelijke kosten. Voor het privégebruik wordt een percentage van de cataloguswaarde als inkomen aangemerkt. Zet je de auto niet op de zaak, dan mag je voor zakelijke kilometers een onbelaste vergoeding aan privé overmaken.

BTW op onbetaalde facturen terugvorderen: als een factuur oninbaar is, kan je de afgedragen BTW terugvragen.

Signalering grensbedragen: fiscale regelingen kennen soms een drempelbedrag voordat je ze mag toepassen. De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek heeft een drempel van € 2.300. Investeer je dit jaar en volgend jaar, bekijk dan of je de drempel in beide jaren haalt. Zo niet, dan kan je beter alle investeringen in één jaar doen.

Rechtsvormkeuze heroverwegen: naast aansprakelijkheid is de fiscaliteit een belangrijke reden voor rechtsvormkeuze. Door de werking van- en wijzigingen in fiscale regelingen is het verstandig jaarlijks te checken of je niet in een te dure rechtsvorm onderneemt. Denk aan het omzetten van een eenmanszaak of vennootschap onder firma naar een B.V.

3. Debiteurenbeheer

Scherp debiteurenbeheer: omzet is pas geld zodra je factuur is betaald. Verstuur een factuur snel na levering (wettelijk: voor de 15e van de volgende maand) en zorg dat je klant binnen de gestelde termijn betaalt. Gebruik je algemene voorwaarden en zo nodig invorderingsmaatregelen.

Vooruitbetaling: bij de levering van een product kan je je particuliere klant een vooruitbetaling vragen van maximaal 50% van de aankoopwaarde (wettelijk maximum). Je regelt een aanbetaling in de verkoopovereenkomst of in algemene voorwaarden. Bij dienstverlening is vooruitbetaling niet gebruikelijk. Lever je bij de dienst ook een product? Dan kan je daarvoor maximaal 50% aanbetaling vragen. Bij een zakelijke klant geldt geen beperking. Met een betalingskorting is het voor de klant aantrekkelijk om snel te betalen.

4. Crediteurenbeheer

Pak aantrekkelijke betalingskortingen bij snel betalen mee. Als afnemer heb je overeenkomsten gesloten. Hierbij geldt “afspraak is afspraak”, waardoor je geen aanpassing kan eisen. Vragen kan wel. Let op bij aflopende overeenkomsten en ga onderhandelen met leveranciers.

5. Voorraadbeheer

Optimaliseer je voorraad en zoek een optimum tussen inkoopvoordelen en voorraadkosten. Verkoop overtollige voorraad voor een lagere prijs om ruimte te maken en je liquiditeit te verbeteren.
Je kunt ook je magazijn volledig opheffen. Door strakke afspraken met je leveranciers leveren zij Just in Time. Bij dropshipping gaat het product rechtstreeks van je leverancier naar je klant. Je hebt  dan zelf geen voorraad meer en geen voorraadrisico.

6. Speciaal voor de BV

Winst niet uitkeren: in de statuten van de BV is meestal opgenomen dat de aandeelhouders beslissen over de bestemming van de winst. Deze kan als dividend uitgekeerd worden. De vergadering kan ook besluiten de vermogenspositie van de BV te versterken en de winst aan de (algemene) reserve toe te voegen.

Emissie nieuwe aandelen: elke BV heeft een in de statuten vastgesteld ‘maatschappelijk kapitaal’. Dit is het maximaal aantal uit te geven aandelen maal de nominale waarde. Niet alle aandelen uit dit maatschappelijk kapitaal hoeven uitgegeven (‘geplaatst’) te zijn. Bij een vermogensbehoefte kan je dan een emissie doen. De niet-geplaatste aandelen worden dan alsnog verkocht.

Inlossen rekening courant door bestuurder aan BV: een directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan geld geleend hebben van zijn BV. Dit zal tegen een zakelijk rentepercentage afgesproken zijn. Het oversluiten bij een commerciële aanbieder tegen een actueel rentetarief kan voor de DGA privé voordeliger zijn en levert de BV contant geld op.