Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

5 handvatten voor meer lean-innovatievermogen

Je leest nu: 5 handvatten voor meer lean-innovatievermogen

Productontwikkeling gaat vele malen sneller, beter en goedkoper met 'lean', aldus Rudy Gort. 5 tips.

Klanten selecteren producten niet alleen op basis van prijs en kwaliteit, maar ook (en steeds meer) op basis van uiterlijk en eigenschappen. Continue innovatie is dus ontzettend belangrijk. Hoe kan lean helpen het innovatieve vermogen te verbeteren?

#1. Doe waarde-onderzoek

Een opdrachtgever die exact aangeeft wat hij of zij wil hebben. Dat gebeurt veel te weinig. Maar voor succesvolle operationele waardestromen moet je wél weten wat de klant wil. Het is vaak een uitdaging die wensen en behoeften goed in beeld te brengen.
Lean-organisaties doen dit door contextgerelateerd onderzoek, op de werkvloer. Want om de klantbehoefte echt te begrijpen, moet je zelf de producten of services gebruiken zoals de klant dat doet. Bedrijven met de kortste time-to-market-cycli en de meest innovatieve producten doen dan ook grotendeels offline onderzoekswerk, sterk gekoppeld aan de klant en veelal multidisciplinair uitgevoerd. Dit noemt men evidence-based design of ook wel gemba-design.

#2. Open communicatie

Alle moeite om de waarde daadwerkelijk te creëren kan tenietgedaan worden door een problematische doorstroom van de informatie. Een manier om voor open communicatie op projectniveau te zorgen is het creëren van een concrete ruimte die specifiek is bestemd voor het ophangen van de projectdoelen, verwachte output, hoofdplanning, deelplannen en issues. Een dergelijke ‘grote kamer’ werkt als een controlekamer ten tijde van crisis, ook wel bekend als 'war room'.
Visueel management is een zeer krachtig communicatiemiddel in de werkomgeving, omdat het ons in één oogopslag laat zien hoe het werk ervoor staat. Dit is voor innovatieprojecten niet anders dan in een productie-omgeving. Om de waarde te laten stromen moet de waardestroomleider, en iedereen die aan het project werkt, de waarde in het vizier kunnen houden en niet verzuipen in de hoeveelheid informatie.

#3. Snel feedback door goede cadans

Om tijdig feedback te kunnen  krijgen zijn projectevaluaties niet handig. Deze komen pas te laat als het traject klaar is en dan zijn misschien al tijden dezelfde fouten gemaakt. Bij producten die in een hoog volume worden gemaakt werkt men met de takttijd. Dat is de beschikbare tijd voor één product. Bij creatieve processen is dat concept ook te gebruiken. Het geeft de mogelijkheid de toestroom van het werk te nivelleren en je kunt snel zien of je voor- of achterloopt, want zeker in langlopende projectcycli wil je een zo kort mogelijke feedbackloop. Dit ken je ook van Scrum. Het geeft tevens veel mogelijkheden om te leren: kort-cyclisch, gestructureerd leren.

#4. Onderzoek vroegtijdig alternatieven

De uitdaging is om werknemers in de ontwerpfase langzamer te laten gaan en ze te laten reflecteren op alle mogelijke alternatieven. Anders kunnen ze gaan racen en problemen verderop in het proces veroorzaken. Om dit voor elkaar te krijgen betrekken lean-innovators zo vroeg mogelijk in het proces alle best mogelijke resources om gezamenlijk te anticiperen op problemen. Dat heet 'frontloading'. Een tweede belangrijk uitgangspunt is het gezamenlijk afwegen van een breed palet aan alternatieven. Het set-based benaderen van problemen. Het ontwikkelteam onderzoekt alternatieve oplossingen op basis van trystorming. Dus niet alleen denken, zoals brainstormen, maar fysiek experimenteren met ideeën om oplossingen te verfijnen.

#5. Vorm crossfunctionele teams van experts

Het is een bekend verschijnsel dat specialisten al snel blijven hangen in hun ‘afdelingshokje’. En in een productgeoriënteerde organisatie ontstaan ‘producthokjes’. Waarom niet het beste van beide werelden combineren? Het werken met teams hoeft niet te betekenen dat er geen vaste afdelingen meer zijn. Integendeel, elk bedrijf moet tegelijkertijd zorgen voor zowel continuïteit als verandering. De vaste afdelingen dragen zorg voor het eerste, de teams voor het laatste. Binnen een projectsysteem zijn het cross-functionele teams van experts die samen leren en continu verbeteren. Het doel van cross-functionele teams is dat kennis, verantwoordelijkheid, uitvoering en feedback zorgvuldig worden samengebracht. Alles tezamen zorgt dat geleidelijk voor steeds meer innovatievermogen!

De auteur van dit artikel, Rudy Gort, schreef een MBA-scriptie over Lean & Sustainability en uiteindelijk het boek Lean, vertaald naar projecten. Hij is voorzitter van het Lean Construction Netwerk Nederland, en gastdocent aan diverse hogescholen en universiteiten.

Meer Rudy Gort: