Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Wat het je oplevert als je je purpose vindt – en die van je organisatie

Tim Kelley zocht jaren lang naar zijn eigen antwoord op de vraag ‘waarom ben ik hier’ en heeft inmiddels honderden leiders en organisaties geholpen met het vinden van hun purpose. 'Het geeft de productiviteit en medewerkersbetrokkenheid een enorme boost.'

true purpose Tim Kelley MT
Foto: True Purpose Institute

‘Is het jouw roeping om de wereld te veranderen?’. Deze grote vraag heet bezoekers welkom op de website van The True Purpose Institute, een organisatie opgericht door Tim Kelley die mensen en bedrijven helpt de diepere betekenis te vinden.

Je hebt jezelf en mensen met wie je werkt vaak de vraag gesteld: waarom staan we elke morgen op, en waarom zouden we ons daarmee bezig moeten houden? Wat denk je daar zelf over?

‘Heel simpel gezegd komen we elke morgen uit bed om in onze behoeftes te voorzien. Je kent de piramide van Maslov wel, aan de voet staan de primaire behoeftes en verder naar boven worden die behoeftes abstracter en persoonlijker. De behoefte aan eten, slapen en een dak boven je hoofd zijn duidelijk. Waar het lastiger wordt, is aan de top van de piramide: sociale verlangens, behoefte aan bevestiging en zingeving. Mensen hebben gemengde gevoelens over die behoeftes. Ze zijn om te beginnen niet simpel, zoals honger: ik eet, nu heb ik geen honger meer. Je kunt in een relatie zitten en nog steeds heel onbevredigd zijn in je behoefte aan relaties.

De behoefte aan waardering is ook zoiets: mensen willen bewonderd en geprezen worden, maar tegelijkertijd voelen ze zich ongemakkelijk dat ze die behoefte hebben. Daarom twijfelen we aan onszelf als we bezig zijn met die behoeftes en zoeken naar purpose.’

Waarom zou je als bedrijf je purpose willen vinden?

‘Een voor de hand liggende reden is dat de markt verandert. Milennials, maar in toenemende mate ook ouderen, kopen producten en diensten bij bedrijven vanwege hun maatschappelijke impact. Meer dan 50% is vandaag de dag bereid om daar meer voor te betalen. Het is niet meer genoeg om je op je product te onderscheiden.

Deze groep is niet alleen consument maar ook aanwezig op de arbeidsmarkt, en wil niet meer werken voor bedrijven zonder purpose. Daarom wordt het voor bedrijven steeds belangrijker.

Soms wil de CEO zijn of haar eigen purpose vinden, om zakelijke of persoonlijke redenen. In andere gevallen wordt purpose gebruikt om specifieke problemen op te lossen. Een goed voorbeeld is medewerkersbetrokkenheid. Je missie en visie werken goed om focus aan te brengen, maar je medewerkers springen er niet voor uit bed ’s ochtends.

Als je de purpose van je bedrijf weet te formuleren – zeker als je in dat proces je medewerkers betrekt – zullen ze zich emotioneel betrokken voelen bij hun baan, en niet alleen voor het geld naar werk komen. Werken vanuit je purpose heeft enorme invloed op de productiviteit en resultaten. Ik heb met bedrijven gewerkt die hun medewerkers aan het eind van de dag naar huis moesten sturen omdat ze zo bevlogen en hard werkten voor die purpose, dat hun familie eronder ging lijden. Je verandert werk voor mensen van iets waarmee ze in hun primaire behoeftes voorzien – geld om te eten, en wellicht waardering – in iets waar ze zingeving en werkelijke voldoening uit halen.’

Wat is de behoefte aan purpose precies?

‘Purpose zelf is eigenlijk geen behoefte. De behoefte is aan zingeving en betekenis. Purpose is een strategie om aan die behoefte te voldoen, en probeert de vraag ‘waarom ben ik hier?’ te beantwoorden, of ‘waarom zijn wij hier?’ voor organisaties. Bedrijven zijn heel goed in vertellen wat ze doen, maar vreselijk slecht in waarom ze het doen. Waarom dat zo is? Omdat het een moeilijke vraag is.

Mensen kunnen talloze jaren op zoek zijn naar een antwoord zonder het te vinden. Ik heb zo veel CEO’s ontmoet die allerlei boeken lezen over het opnieuw uitvinden van hun organisatie, conscious capitalism, je team samen brengen, maar die niks zinnigs kunnen uitbrengen in antwoord op de vraag: waarom zijn we hier?’

Hoe komt dat?

‘Het komt doordat het bewuste deel van onze geest, onze rationele linkerhersenhelft, niet is uitgerust om dit type vragen te beantwoorden. Het is meer gericht op het oplossen van problemen en risico’s inschatten, maar daar heeft purpose juist niks mee te maken. Het is dus een kwestie van methodologie: de vraag ‘waarom ben ik hier’ op de gebruikelijke manier proberen te beantwoorden werkt niet, dus moeten we het proces veranderen.

Sommige mensen lukt het zelf, sommigen krijgen een soort openbaring en weten dan hun purpose, maar de meeste mensen kunnen niet zomaar bij dat deel van zichzelf. Je purpose zit in je, onbewust weet je het al, maar je moet het in je bewustzijn zien te krijgen en in woorden vatten.’

Hoe doe je dat?

‘Je moet de condities scheppen waarin de twijfels en bezwaren naar de achtergrond verdwijnen, en mensen naar hun intuïtie kunnen luisteren. Ik schrijf op welke antwoorden er komen; voor bedrijven geldt hoe meer mensen, hoe meer antwoorden. Daarom werkt het ook het beste als je niet alleen met het management maar met de hele organisatie zoekt. Je ziet vanzelf welke dingen de meeste emotionele impact hebben en herkenning oproepen.

Het is eigenlijk ontzettend simpel. Het moeilijkste is om er vervolgens mee aan de slag te gaan, vanuit je purpose te leven en te werken.’

Is het voor elk individu en elke organisatie volgens jou nodig om hun purpose te vinden?

‘Er zijn genoeg mensen die gelukkig zijn zonder, en succesvolle bedrijven die hun purpose niet weten, dus nee. Maar mensen hebben verschillende behoeftes, in verschillende mate, en die kunnen ook veranderen. Naarmate ze ouder worden bijvoorbeeld of als er iets heftigs gebeurt zoals ziekte, scheiding, ontslag of een sterfgeval en mensen zich ineens afvragen: wie ben ik?

Zelf had ik al heel jong een heel grote behoefte aan zingeving. Het is voor mij moeilijk om mezelf te motiveren en effectief te zijn als ik ergens de betekenis niet van inzie. Als je me een miljoen zou geven om een half jaar iets totaal zinloos te doen, dan zou het me niet lukken.

Tussen mijn vierde en mijn eenenveertigste zocht ik naar antwoord op de vraag waarom ik hier ben, na mijn twintigste echt actief, maar ik vond het niet. Wat er gebeurt met mensen die hun purpose heel graag willen vinden maar daar niet in slagen, is dat ze enigszins depressief raken. En twintig jaar is lang als je enigszins depressief bent.’

Hoe vond jij uiteindelijk jouw purpose?

‘Ik volgde in die jaren een workshop over het verwezenlijken van je dromen. Toen ik bezig was me daarop voor te bereiden, werd het me ineens duidelijk. Ik zag deze true purpose methode voor me, om anderen te helpen hun purpose te vinden en bedrijven te veranderen van winst gedreven naar purpose gedreven. Het duurde een tijd voor ik de moed had ermee aan de slag te gaan, en ik wist niet hóe ik het moest doen, maar ik had mijn purpose gevonden.’

Hoe past purpose volgens jou in leiderschap?

‘Leiderschap betekent volgens mij: getting other people to do stuff. Die definitie heb ik geformuleerd omdat ik twee problemen heb met andere definities van leiderschap. Ten eerste beschrijven ze vaak een eigenschap van leiderschap, en doorgaans een die optioneel is, zoals ‘inspirerend’. Mijn tweede probleem is dat sommige definities proberen op iedereen toepasselijk te zijn, maar dat slaat nergens op. Sommige mensen zijn leiders, en sommige niet. Dat is niks slechts; een leider voert een bepaald type taak uit in een organisatie, en niet iedereen in die organisatie doet datzelfde. Sommigen zijn piloot of vrachtwagenchauffeur en anderen niet. Het doel van een definitie is om dingen af te bakenen.

Dus als je al die opsmuk weghaalt, dan is de kern van leiderschap dat je het voor elkaar krijgt dat andere mensen dingen doen. Dat kan door angst, beloning, chantage enzovoort maar ik denk dat purpose daar een prachtige manier voor is.

Wekelijks de nieuwsbrief van Management & Leiderschap ontvangen?Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.

Het vinden van je purpose geeft niet alleen veel voldoening, het ontwikkelt ook je bewustzijn en je psychologische welzijn. Zeker in het geval van leiders geldt dat alle onopgeloste, onbewuste zaken invloed hebben op je organisatie en iedereen die voor je werkt. Jij bent je er misschien niet bewust van, maar zij zeker wel.’

Tim Kelly is oprichter van het True Purpose Institute en schreef onder meer het boek ‘True Purpose’. Onlangs was hij in Nederland vanwege een evenement van RedZebra Group, die werkt met zijn methode.