Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Glazen plafond doorbreken? Koester je zusters

Een groot netwerk vergroot de kansen om de top te halen, zowel bij mannen als bij vrouwen. Maar vrouwen moeten extra aandacht besteden aan de samenstelling van hun netwerk, blijkt uit onderzoek.

Een groot netwerk vergroot de kansen om de top te halen, zowel bij mannen als bij vrouwen. Maar vrouwen moeten extra aandacht besteden aan de samenstelling van hun netwerk, blijkt uit onderzoek.
Adrien Olichon via Unsplash
Je leest nu: Glazen plafond doorbreken? Koester je zusters

Is het old-boys netwerk nog altijd actief? Houdt het vrouwen nog altijd al dan niet bewust weg uit de boardroom? Amerikaans onderzoek naar  de verschillen tussen de carièrrekansen voor vrouwelijke en mannelijk MBA-studenten in Amerika heeft daar geen bewijs voor gevonden. Maar de samenstelling van het netwerk blijkt wel cruciaal voor een succesvolle weg naar de top. Dat geldt nog in grotere mate voor vrouwen dan voor mannen.

Brian Uzzi, hoogleraar leiderschap en organisatieverandering aan Kellogg School of Management analyseerde de carièrepaden van MBA-studenten van de jaargang 2006 – 2007. Hoe was hun netwerk opgebouwd en wat was de positie die de studenten innamen in het netwerk? En wat waren de banen waarin ze uiteindelijk belanden?

Centraal in het netwerk

In een artikel op HBR.org beschrijft Uzzi hoe hij met zijn onderzoeksteam zagen dat hoe centraler iemand in een netwerk zat, hoe groter de kans dat iemand later een hoge en goedbetaalde functie kreeg. De samenstelling van een netwerk bleek ook van belang. Hoe diverser het netwerk, hoe beter. Met meer verschillende mensen in je netwerk ben je immers eerder op de hoogte van verschillende carièrrekansen, dan als je je beweegt in een groep gelijkgestemden met een vergelijkbaar netwerk.

Bovenstaande gold voor zowel mannen als vrouwen. Voor mannen maakte het echter niet zoveel uit of er mannen of vrouwen in hun netwerk zaten. Het hoefde geen old-boys te zijn, vrouwen in hun netwerk waren even waardevol. Voor vrouwen echter, maakte het wel verschil. Uzzi zag dat vrouwen baat hadden bij een inner circle van vrouwen

Vrouwen in je netwerk

Hoewel niet onderzocht – de onderzoekers analyseerde e-mailverkeer om netwerken in kaart te brengen, maar konden niet de inhoud zien – vermoedt Uzzi dat de vrouwen elkaar extra nuttige informatie gaven waarbij ze baat hadden bij een sollicitatie. Informatie bijvoorbeeld over of een bedrijf openstond voor vrouwen op leidinggevende posities, of dat een bedrijf in een gesprek zou informeren naar gezinsplanning en zo ja, wat het beste antwoord op zo’n vraag zou zijn.

Zowel vrouwen als bedrijven zouden volgens Uzzi lessen kunnen trekken uit het onderzoek.  Bedrijven die het serieus menen met hun streven naar meer diversiteit in het management zouden kunnen proberen vrouwen door het hele bedrijf heen met elkaar in contact te kunnen brengen. Vrouwen zelf kunnen het best streven naar een groot divers netwerk, maar wel één met voldoende vrouwen die zich buiten hun eigen bedrijfstak begeven.

Daarmee toont Uzzi’s onderzoek ook aan dat vrouwennetwerken meer zijn dan een gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Het zijn dé plekken waar topvrouwen en zij die daar naar op weg zijn cruciale informatie op kunnen doen voor de volgende functie.