Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Deze 4 aspecten bepalen goed leiderschap

Gedegen leiderschap zorgt voor goede resultaten. Maar welke factoren hebben de grootste invloed op de kwaliteit van leiderschap? Uit onderzoek blijkt dat vier factoren bepalend zijn voor maar liefst 89 procent van goed leiderschap.

goed leiderschap

Onderzoeksbureau McKinsey ontleedde het begrip ‘leiderschap’ om zo antwoord te geven op de vraag: welke aspecten bepalen goed leiderschap?

De onderzoekers selecteerden een twintigtal aspecten van leiderschap en onderzochten vervolgens welke daarvan de meeste invloed hebben op hoe leiderschap in een organisatie geregeld is.

De 4 belangrijkste aspecten van goed leiderschap

Uit onderzoek onder 189.000 managers uit 81 verschillende bedrijven kwamen vier aspecten van leiderschap als belangrijkste naar voren. Volgens de onderzoekers van McKinsey bepalen de volgende factoren voor maar liefst 89 procent hoe succesvol het leiderschap in een onderneming is:

#1 Probleemoplossend te werk gaan

Probleemoplossend denken gaat vooraf aan besluitvorming. Het is een verraderlijk begrip, omdat elke beslissing consequenties heeft die op hun beurt weer voor nieuwe problemen kunnen zorgen. Het is een hele kunst om het goed te doen – maar het is van doorslaggevend belang bij het maken van lange- en kortetermijnbeslissingen.

#2 Resultaatgedreven werken

Een goede visie en missie zijn natuurlijk mooi, maar iedere onderneming wordt afgerekend op het eindresultaat. Een goede manager is dus niet alleen een inspirator, maar kijkt ook naar hij hoe het bedrijfsproces efficiënter, productiever en hoogwaardiger kan maken.

#3 Open staan voor andere ideeën

Ideeën van anderen serieus nemen is een kwaliteit die van levensbelang is voor managers die zich bezighouden met het uitzetten van de koers, trends moeten waarnemen en de markt moeten inschatten. Zij stimuleren werknemers om met eigen ideeën te komen die het bedrijf sterker maken.

#4 Anderen ondersteunen

Een echt goede leider slaagt erin om anderen beter te laten worden en boven zichzelf uit te laten stijgen. Dit doet hij door oprechte interesse te tonen in de mensen om zich heen en op die manier een goede vertrouwensband op te bouwen. Ook is het van belang dat de manager een werkklimaat creëert waarin geen angst heerst, waar geen bedreiging van buitenaf heerst en waarin intern conflict op tijd gesmoord wordt.

Dit zijn alle 20 aspecten van leiderschap die McKinsey heeft onderzocht:

Welke leiderschapsstijl past bij jou?

Verschillende situaties en werknemers vragen om een andere leiderschapsstijl. Van democratisch leiderschap tot coachend leiderschap en hoe je kunt ontdekken welke manieren van leidinggeven bij jou passen.

Ben jij een leider van de toekomst?

Leiders die nog top-down werken, liggen tegenwoordig vaak onder vuur. Opvallend genoeg zijn het vaak de leidinggevenden zelf die het voortouw nemen en hun eigen functioneren ter discussie stellen. Dat zijn de leiders van de toekomst.

Maar het vraagt nogal wat van leidinggevenden om deze transformatie tot leider van de toekomst te doorstaan. Het is een persoonlijke zoektocht waarvoor geen vaste methode bestaat. Je zult het toch echt samen met je medewerkers moeten doen.

Wekelijks de nieuwsbrief van Management & Leiderschap ontvangen?Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.

Vier relevante leiderschapslessen voor leiders van de toekomst:

  1. Maak tijd voor introspectie;
  2. Wees elke dag dapper;
  3. Houd eens je mond;
  4. Laat je niet tegenhouden.

Lees hier het gehele artikel over de vier belangrijkste leiderschapslessen voor leiders van de toekomst.

Vragen over goed leiderschap:

Wat is een goede leider?

Uit onderzoek door McKinsey onder 189.000 managers uit 81 verschillende bedrijven kwamen vier aspecten van leiderschap als belangrijkste naar voren: 1) probleemoplossend te werk gaan. 2) Resultaatgedreven werken. 3) Openstaan voor andere ideeën. 4) Anderen ondersteunen.

Welke vormen van leiderschap zijn er?

Er zijn veel verschillende vormen van leiderschap, ook wel leiderschapsstijlen genoemd. Je kunt denken aan: autocratisch leiderschap, democratisch leiderschap, coachend leiderschap, transformationeel leiderschap,  delegerend leiderschap, participerend leiderschap en dienend leiderschap.

Wat is ondersteunend leiderschap?

De ondersteunende stijl van leidinggeven uit het Situationeel Leiderschap Model van Hersey en Blanchard is een mensgerichte stijl. Het gaat om het opbouwen van een goede relatie met de medewerker. Je maakt dus weinig gebruik van sturing of het geven van instructies, omdat de medewerker goed weet hoe hij de taak moet uitvoeren. Hij kan het, maar wil of durft het niet altijd. De medewerker heeft dus alleen meer zelfvertrouwen en motivatie nodig.