Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Vrouwendag in vier onderzoeken

Het is 8 maart, internationale vrouwendag. Geen betere dag om een onderzoek naar de positie van vrouwen te publiceren. We geven er vier.

Vrouwendag in vier onderzoeken
Getty images
Je leest nu: Vrouwendag in vier onderzoeken

1. De loonkloof

We beginnen met de loonkloof, want mannen en vrouwen verdienen nog steeds niet hetzelfde. Wat kan daaraan gedaan worden? Eerst maar het goede nieuws volgens Accenture: De generatie die in 2020 afstudeert kan de loonkloof dichten. In 2044 is de loonkloof dan verleden tijd, maar dan moeten vrouwen zich wel meer richten op de volgende drie zaken, door Accenture ‘equalizers’ genoemd:

  1. Digitale vlotheid – de mate waarin mensen gebruik maken van digitale technologieën om te verbinden, leren en te werken.
  2. Ambities stellen – de noodzaak voor vrouwen om de lat hoog te leggen, weloverwogen keuzes te maken en proactief hun carrière te beheren.
  3. Technologische geletterdheid – de mogelijkheid om digitale en technologische vaardigheden verder te ontwikkelen, net zo snel als mannen.

Doen vrouwen niets, dan duurt het tot 2080 tot de loonkloof is gedicht. Dit geldt voor ontwikkelde landen, in ontwikkelingslanden duurt het tot 2168 dat mannen en vrouwen evenveel verdienen, dat kan met meer dan 100 jaar worden verkort als ze de equalizers toepassen.

Nu verdient een vrouw 100 dollar voor 140 dollar die een man verdient. In Nederland wordt die loonkloof zelfs voor 44 procent bepaald door het feit dat vrouwen minder uren werken dan mannen. Meer dan een kwart (26 %) van de gap wordt veroorzaakt door het lagere aantal vrouwen in betaald werk, en 14 procent van de kloof wordt veroorzaakt doordat vrouwen vaker in lager betaalde sectoren werken.

2. Nog meer loonongelijkheid

Niet alleen Accenture boog zich over de ongelijkheid in inkomsten. Ook Robert Half onderzocht bij 200 HR managers wat er moet gebeuren om de loonkloof te dichten. Hun antwoord: salarisaudits (25 procent), vaste salarisverhogingen bij promotie (22 procent) en transparantie over salarissen (28 procent) zijn momenteel de katalysators om tot gendergelijkheid.

Ook is er in dit onderzoek gekeken naar wat vrouwen zelf kunnen doen om hun salaris gelijk te trekken  Vrouwelijke HR-managers geloven dat vrouwen hun prestaties meer zichtbaar moeten maken binnen de organisatie. 42 procent van de ondervraagde vrouwelijke HR-managers ziet dit als een manier om de ongelijkheid op de werkvloer aan te pakken. 35 procent van de mannelijke HR-managers sluit zich daarbij aan.
Zowel vrouwelijke HR-managers (34%) als mannelijke HR-managers (32%) geven aan dat vrouwen assertiever moeten zijn bij salarisonderhandelingen. Voor 35 procent van de mannelijke HR-managers gaat het nog een stap verder: zij geven aan dat vrouwen zichzelf duidelijker in de kijker moeten zetten voor promoties.

3. Vrouwen en techniek

Microsoft ondervroeg 11.500 jonge vrouwen en meisjes tussen de 11 en 30 jaar in twaalf verschillende landen over de vraag waarom zij minder interesse hebben dan mannen in de onderwerpen wetenschap, technologie, techniek en wiskunde – de zogenaamde STEM-vaardigheden (Science, Technology, Engineering & Mathematics)

Het begint in Nederland al bij de ouders. Nederlandse ouders praten niet genoeg met hun dochters over deze onderwerpen. Van de meisjes praat 31 procent hier met haar moeder over en 33 procent met haar vader. Ter vergelijking: het Europese gemiddelde ligt hier op respectievelijk 38 en 37 procent.

Microsoft berekende ook wat het de economie zou opleveren als meer meisjes voor techniek zouden kiezen. Als er in de ict net zoveel vrouwen als mannen zouden werken, zou het bnp van de eu met maar liefst  negen miljard euro stijgen.

Hoe kunnen ouders, onderwijs, politiek en bedrijfsleven ervoor zorgen dat er meer meisjes voor techniek kiezen? Microsoft stelt dat ouders en leraren eens moeten beginnen met hun dochters aan te moedigen zich techniek bezig te houden. En daarnaast moeten we als samenleving meisjes afhelpen van het diep ingesleten idee dat jongens altijd beter zullen zijn in exacte vakken.

 4. Vrouwen in reclames

Vrouwen herkennen zichzelf niet in het beeld dat adverteerders van ze schetsen, zo blijkt uit Brits onderzoek in opdracht van reclamebureau Engine. Iets meer dan driekwart van de ondervraagden voelt zich niet vertegenwoordigd in advertenties, en 86 procent vindt dat merken ouderwetse stereotypen in stand houden.

Dat geldt vooral voor bepaalde sectoren. Slechts 20 procent vindt dat de autosector een goed beeld geeft van vrouwen. Ook kunnen vrouwen zich niet identificeren met vrouwen in reclames voor bedrijven in de financiële sector(61%), mode (64%) en cosmetica (60%).

De stereotypering wordt het sterkst gevoeld in reclames die zich richten op moeders. 70 procent van de vrouwen denkt dat merken niet begrijpen hoe hun families leven en 58% dent dat het beeld dat merken laten zien van families ouderwets is.