Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Coronacrisis: alle regelingen voor bedrijven op een rij

Gelukkig leven we in een land waar de overheid royaal bijspringt als een coronacrisis bedrijven het water tot de lippen brengt. Deze regelingen lenigen de (eerste) nood:

Coronacrisis regelingen bedrijven ondernemers Getty Images
Je leest nu: Coronacrisis: alle regelingen voor bedrijven op een rij

#1. NOW vergoedt 90 procent loonkosten

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt de regeling voor Werktijdverkorting, die door meer dan 78.000 bedrijven is aangevraagd en nu is gesloten. Aanvragen is vanaf 6 april mogelijk.

De NOW-regeling komt werkgevers substantieel tegemoet in de loonkosten. Het UWV keert naar verwachting binnen 3 à 4 weken na de aanvraag de voorschotten uit en daarmee kunnen werkgevers werknemers op hun loonlijst gewoon doorbetalen, ook als het oproepkrachten zijn. Voor uitzendkrachten geldt dat hun werkgever – het uitzendbureau – in aanmerking komt voor de NOW, net  als voor payrollkrachten.
De NOW-regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart en geldt voor een periode van drie maanden. Aan de aanvrager de keuze of de periode ingaat per 1 maart, 1 april of 1 mei. Voor 1 juni wordt besloten of de regeling wordt verlengd.

De voorwaarden

  • Aanvrager verwacht gedurende ten minste 20 procent omzetverlies, vergeleken met de gemiddelde kwartaalomzet uit 2019.
  • Aanvrager mag gedurende de drie maanden waarvoor de tegemoetkoming ontvangen wordt werknemers niet ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen;
  • Werkgever betaalt loon van betrokkenen werknemers 100 procent door.

Tegemoetkoming

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90 procent van de loonsom (loonsom is de totale loonkosten waarover premies werknemersverzekeringen worden afgedragen).  De subsidie heeft 9.538 euro als maximaal maandloon per werknemer. Voor werkgeverslasten als pensioenpremies en reservering vakantiegeld hanteert het UWV nog een opslag van 30% bovenop de loonsom.

  • Indien 100 procent van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90 procent van de loonsom van een werkgever;
  • Valt 50 procent van de omzet weg, dan bedraagt de tegemoetkoming 45 procent van de loonsom van een werkgever;
  • Als 25 procent van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5 procent van de loonsom van de werkgever.

Op basis van jouw aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80 procent van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf stelt de uitkeringsinstantie vast wat de werkelijke daling in de omzet is geweest en zal er een verrekening plaatsvinden. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Aanvragen

#2. Bijzonder uitstel van belasting

Ondernemers kunnen bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden aanvragen. Nadat het verzoek is ontvangen stopt de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen voor 3 maanden. Verzuimboetes blijven in die maanden logischerwijze achterwege. De invorderingsrente gaat van van 4 naar 0,01 procent.

De regeling geldt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting.

Aanvragen kan na het inzenden van een aangifte en/of een aanslag, door middel van een brief aan de belastingdienst waarin je vraagt om bijzonder uitstel van betaling.

#3. Verruiming Borgstelling MKB Kredieten

Het ministerie van Economische zaken staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50 procent van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90 procent van dit borgstellingskrediet.

Die regeling is nu verruimd. De omvang van het borgstellingskrediet is verhoogd van 50 naar 75 procent. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’.
De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, evenals natuurlijke personen.

Aanvragen via je bank

#4. GO-regeling naar 150 miljoen

De GO-regeling staat voor Garantie Ondernemingsfinanciering en helpt ondernemingen die problemen hebben met het krijgen van een bancaire lening. Met de GO-regeling helpt de overheid bedrijven (MKB en middelgrote ondernemingen) door 50 procent garantie te geven op bankleningen en bankgaranties. Dit geldt voor leningen en garanties vanaf € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen per onderneming.

De GO-regeling is nu verruimd. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is. Het maximum per onderneming bedraagt 150 miljoen euro.

Aanvragen via bank

#5. Uitstel aflossing bancaire lening

ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank gaan bedrijven in zwaar weer zes maanden uitstel van het aflossen van hun leningen geven. Het gaat in eerste instantie om leningen tot 2,5 miljoen euro. Het uitstel van betaling is bedoeld voor bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de uitbraak van het coronavirus en de beperkende maatregelen die daarna genomen zijn.

Voor particulieren die in moeilijkheden dreigen te komen, bijvoorbeeld zzp’ers die werkloos raken door de crisis, zullen de banken maatwerkoplossingen bedenken.

#6. Uitstel van aflossing voor Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening.

Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden. Ook wordt de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2 procent.

Het kabinet ondersteunt Qredits met maximaal 6 miljoen euro.

#7. Noodloket voor 4000 euro eerste nood

Ondernemers in bepaalde sectoren kunnen – tegen voorwaarden – een eenmalige tegemoetkoming ontvangen van 4000 euro per onderneming. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.

Het Noodloket is bedoeld voor sectoren waar de gezondheidsmaatregelen grote gevolgen hebben voor de inkomsten. Zoals eet-en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, de reisbranche, kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s. Het bedrag dat je ontvangt is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen.

Aanvragen via RvO

Wekelijks de nieuwsbrief van Management & Leiderschap ontvangen?

Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.

#8. 1500 euro per maand voor zelfstandigen

De Tozo-regeling, de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (waaronder zzp’ers), kent twee vormen:

  1. Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
  2. Daarnaast kunnen ondernemers een lening voor bedrijfskapitaal aamvragen.

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal 1.503,31 euro netto per maand. De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.