Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Bob wordt gewezen op een revalutionair nieuw anti-stressmiddel

Je leest nu: Bob wordt gewezen op een revalutionair nieuw anti-stressmiddel

Bob is divisiedirecteur bij een groot concern. Bob doet zijn best. In aflevering 41 wordt hij gewezen op een revolutionair nieuw anti-stressmiddel.

Van Jack Versluis Aan Bob Betreft Iemand stuurt je een bericht via stommedikkevrouwen.nl Bob Hé, Bob, ouwe rukker! Zit je daro op de vierde weer gezelli uit je neus te vreten? Nou, laat die fok van je maar ff lekker uitrusten, werk aan de winkel, Bobmans! Surf nu met de grootst mogelijke digitale snelheid naar stommedikkevrouwen.nl en neem na het zien van deze plaatjes de kortst mogelijke weg naar de toiletpot. Let vooral op plaatje 32: Vette Wilma. Yes indeed: getverrrrrrrrr!!! Jackieboy Geachte Jack Versluis, Heden ontving ik een mailtje van u waarin wordt aangeraden om naar stommedikkevrouwen.nl te surfen. Per abuis heeft u dit naar mij gezonden in plaats van aan een van uw collega’s op de vierde etage die net als ik Bob heet. Zoals u wellicht weet ben ik directeur van dit bedrijf en in die hoedanigheid moet ik u melden het absoluut niet op prijs te stellen dat medewerkers tijdens werktijd dit soort mailverkeer onderhouden. Ik verzoek u dan ook terstond te stoppen met dit soort activiteiten. Verder krijg ik uit uw mail sterk de indruk dat u net als uw collega Bob weinig om handen heeft. Dat verbaast mij zeer, daar ik als directeur niets anders hoor dan dat de werkdruk binnen dit bedrijf zeer hoog is. Ik zal me nog beraden of ik uw gedrag zal aankaarten bij uw direct leidinggevende. Uw directeur, Bob Geachte directeur, Er zijn van die momenten dat een mens het liefst door de grond wil zakken en dit is zo’n moment. Héél stom van mij om per ongeluk die mail aan u te zenden in plaats van aan mijn collega Bob de Laar. Om te beginnen lijkt het mij niet meer dan gepast om excuses aan te bieden voor de mail die u geheel ongevraagd van mij kreeg. Tegelijkertijd ben ik echter zo vrij om een en ander in een wat bredere context te plaatsen, ter verklaring van mijn gedrag. Zo is het natuurlijk begrijpelijk dat u de indruk heeft gekregen dat wij weinig om handen hebben. Echter, niets is minder waar. Geloof me: op mijn afdeling is het echt ploeteren – en dat is nou juist ook de reden dat wij, zij het uiteraard met mate, dergelijke mailtjes versturen: de werkdruk is dan op een bepaald moment dermate hoog, dat er ineens dringend behoefte is aan afleiding. U kent dat vast ook wel: de ronduit enorme stress waaronder wij werken schreeuwt soms gewoon om een moment van afleiding en juist in die omstandigheden blijkt zo’n intens domme site een uitkomst; het is een zó’n totaal andere wereld, zó ver verwijderd van onze dagelijkse slopende werkzaamheden dat het even, in die paar seconden die je nodig hebt om die totale onzin te bekijken, precies de dan o zo benodigde ontlading geeft. Ik zie een bezoekje aan stommedikkevrouwen.nl dan ook als een perfect anti-stressmiddel. En dat is natuurlijk niet iets dat ik nu zomaar even verzin, want dit middel, deze methode is momenteel in het internationale hrm-denken sterk in opkomst. Zie bijvoorbeeld het artikel Why Stupid Moments During The Day Are Healthy For Your Workforce uit het Britse tijdschrift Behaviourism Management Science Report, nr. 2, 2004, waarin dergelijke ontladingen op de werkvloer wetenschappelijk worden verklaard én worden aanbevolen als middel en methode om een burnout voor te blijven. Tevens wordt in dit artikel aangetoond dat juist op deze manier de coherentie en cohesie op de werkvloer wordt versterkt. Het team van de universiteit van Leeds dat deze materie heeft onderzocht komt uiteindelijk tot de conclusie dat werkgevers er juist goed aan doen om de drang bij werknemers naar ontladingsmomenten niet alleen te tolereren maar zelfs te stimuleren. Het zal in deze context u dan ook niet verbazen dat de site stommedikkevrouwen.nl mij werd aangeraden door mijn direct leidinggevende Ronald Verkauteren, die als geen ander weet hoezeer ik en mijn collega’s dag in dag uit strijden tegen de werkdruk en meer dan ooit behoefte hebben aan ontladingsmomenten om overeind te blijven. Zou het wat dat betreft geen idee zijn om een en ander te bespreken in een breder overleg, bijvoorbeeld tussen directie en hrm? Indien uit zo’n overleg een stukje nieuw, modern beleid voortvloeit dat ontladingsmomenten zoals een bezoekje aan stommedikkevrouwen.nl ziet als wezenlijk deel uitmakend van het hrm-instrumentarium, dan kunnen in de toekomst ook misverstanden zoals die nu tussen u en mij bestaan worden voorkomen. Ter voorbereiding op een eventueel dergelijk overleg zend ik u bijgaand het artikel uit Behaviourism Management Science Report. Vriendelijke groet, Jack Versluis Hoi Jacqueline, Over twee weken hebben wij die brainstorm over ons toekomstig hrm-beleid. Ik zou graag zien dat we ook de drang bij werknemers om stress te bestrijden via zogenaamde ontladingsmomenten op de agenda zetten. Het niet alleen tolereren maar zelfs stimuleren van dergelijke afleidingsmomenten speelt, zoals je ongetwijfeld vanuit jouw discipline weet, momenteel erg in het internationale hrm-denken, en trouwens ook hier op de werkvloer. Volgens mij kan dat spraakmakende artikel uit Behaviourism Management Science Report (zie attachment) een prima aanzet zijn voor het creëren van een stukje nieuw, modern beleid. Groet, Bob

Wekelijks de nieuwsbrief van Management & Leiderschap ontvangen?

Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.