Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

3 manieren om je voor te bereiden op de vierde industriële revolutie

Het World Economic Forum vond onlangs plaats in Davos. MT-expert Rick Lahaye blogt over het thema van dit jaar: de vierde industriële revolutie. Hoe bereiden we ons voor?

Robot en mens
Getty
Je leest nu: 3 manieren om je voor te bereiden op de vierde industriële revolutie

#1. Verdiep je in robotisering van banen

Robots zijn tot veel in staat, maar er is een drietal knelpunten bij robotisering: creatieve intelligentie, sociale intelligentie en perceptie en manipulatie.

Creativiteit

Hoe creatiever je beroep, des te moeilijker het te robotiseren is. Bekijk hoe creatief jouw beroep is via het Nesta-rapport op pagina 22: ‘Creativity vs. Robots: the creative economy and the future of employment’.

Sociaal

Gedrag van mensen interpreteren, onderhandelen, beïnvloeden en zorgzaamheid voor andere mensen zijn taken waar sociale intelligentie voor nodig is. Dit is een knelpunt voor robotisering.

Perceptie en manipulatie

Robots hebben moeite met ongestructureerde werkomgevingen. Het is een uitdaging voor robots om onderscheid te maken wat belangrijk is. Neem als voorbeeld het schoonmaken van een huis (bijvoorbeeld aarde op de grond wel opruimen, aarde in een plantenpot niet).

Maak van deze kennis over robotisering gebruik. Denk goed na over de keuzes die je maakt in je carrière en verdiep je in de potentiële invloed door robotisering.

#2. Ontwikkel toekomstbestendige vaardigheden

Het oplossen van complexe problemen, kritisch nadenken en creativiteit zijn volgens het WEF de belangrijkste vaardigheden voor mensen. Hoe kun je hieraan werken?

Complexe problemen oplossen

In de jaren ’60 stond NASA voor een complexe uitdaging met haar ruimtevaartprogramma. Veel verschillende afdelingen, organisaties en disciplines moesten samenwerken om een man op de maan te zetten. Het Apollo-programma leverde toentertijd een belangrijke managementinnovatie op: de matrixorganisatie en het bijbehorende matrix management.

Als oplossing voor de uitdagingen bij matrix management deed de ‘T-profiel manager’ haar intrede. De ‘T’ is een metafoor voor twee karakteristieken die belangrijk worden geacht bij een professional. De verticale lijn van de ‘T’ staat voor het ontwikkelen van expertise in een discipline. De horizontale lijn van de ‘T’ staat voor het ontwikkelen van vaardigheden in de breedte om onder meer samen te kunnen werken met mensen van andere disciplines.

Het T-profiel concept is ook uitstekend van toepassing bij een toenemende vervlechting van industrieën. Door de toenemende convergentie van fysieke, digitale en biologische werelden zullen mensen immers in staat dienen te zijn om met anderen samen te werken om complexe problemen op te lossen.

Kritisch denken

Een andere belangrijke vaardigheid is in staat zijn om logisch te redeneren. Daarmee kun je de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen vaststellen.

Prikkel je zienswijzen daarom met verschillende informatiebronnen en bepaal wat de sterke en zwakke punten zijn. Wees je verder bewust van de invloed van cognitieve schema’s. Schema’s kun je vergelijken met een bril. Ze bepalen hoe je de wereld ziet. Ieder mens bouwt dit op over zichzelf, de ander en de wereld. Schema’s hebben invloed op wat wordt waargenomen en wat niet, ze bezitten een zogenaamde aandachts- en filterfunctie, ze geven richting aan de wijze waarop informatie wordt geïnterpreteerd en ze geven richting aan hoe gedrag wordt aangestuurd.

Creativiteit

Stimuleer je creativiteit door nieuwe ervaringen op te doen. Creatieve mensen zijn meester in ‘kopiëren-aanpassen-plakken’. Ofwel, kennis ontlenen uit verschillende industrieën om te vernieuwen. Door continu nieuwe ervaringen op te doen en ‘puzzelstukjes’ te combineren, kun je tot ongebruikelijke en nieuwe ideeën komen. Ter inspiratie, hieronder staat een aantal voorbeelden van designfirma IDEO en hoe ze ideeën combineren om tot nieuwe oplossingen te komen:

3 manieren om je voor te bereiden op de vierde industriële revolutie

 

#3. Verbreed je netwerk

Een goed netwerk heeft een constant hoge waarde gedurende een carrière. Een netwerk binnen verschillende industrieën biedt daarnaast strategische voordelen, volgens socioloog Ronald Burt. Je hebt bij een netwerk binnen meerdere industrieën immers eerder toegang tot nieuwe kennis en je bent sneller op de hoogte van veranderingen.

3 manieren om je voor te bereiden op de vierde industriële revolutie

Figuur 1: Volgens de theorie van structurele gaten heeft ‘C’ een strategisch voordeel in vergelijking met ‘B’ – die zich in het midden van een cluster bevindt. Het netwerk van ‘C’ is in staat bruggen te bouwen tussen sociale netwerken. Structurele gaten bestaan bijvoorbeeld, door geen connectie,  tussen ‘B’ en ‘D’.

Ontwikkel zodoende connecties met mensen uit meerdere industrieën en creëer zo een strategische positie voor jezelf. Je wordt op deze manier wendbaarder. In het geval van robotisering in de ene industrie, kun je gebruik maken van je ontwikkelde netwerk in de andere industrie waar mogelijk nog wel goede kansen liggen.

Lees ook de vorige delen uit de serie:

Rick Lahaye is de oprichter van Kennisstroom. Een organisatie gericht op Human Performance Innovatie. Als kennismakelaar combineert hij ideeën uit verschillende industrieën om klanten te helpen bij innovatie. Hij is de auteur van Grenzen verleggen, een boek over het leveren van maximale prestaties door 19 gouden medaillewinnaars en wereldkampioenen.