Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Hoe regelt u uw import?

Importeren doe je om twee redenen. Of het product is in Nederland niet te krijgen of het is een stuk goedkoper in het buitenland. Denk niet te licht over import. Ondernemer Siem Haffmans van Ragbag weet er alles van: "Alles wat mis kan gaan, gaat een keer mis." Hoe regelt u uw import?  

Hoe regelt u uw import?
Je leest nu: Hoe regelt u uw import?

De tassen die Ragbag verkoopt worden gemaakt van oude plastic zakken, die worden verzameld door zogenoemde ‘ragpickers’, gewassen en gesorteerd op kleur en in ateliers worden verwerkt tot kleurrijke designtassen voor de Europese markt. Dit alles gebeurt momenteel op drie locaties in India. Haffmans’ keuze voor dit land heeft niets te maken met invoerrechten, culturele voordelen of speciale regelingen: “In India is het afvalprobleem heel groot en de werkloosheid ook. Dat de productie er goedkoop is, is meer een bijkomend voordeel.”


Er zijn twee manieren van importeren: als handelsagent of als importeur. De laatste koopt gewoonweg producten van een leverancier om die in eigen land te verkopen. De handelsagent loopt aanzienlijk minder risico: hij koopt niet in, maar bemiddelt tussen de leverancier en afnemers in eigen land, in ruil voor een percentage van de omzet.

Starten met import

Wanneer u besluit zelf een product te importeren, bedenk dan van tevoren of het product kans van slagen heeft in Nederland. Een verschil in cultuur kan betekenen dat sommige producten hier moeilijk aan zullen slaan. Denk aan bijvoorbeeld varkenspoten, het Koreaanse alternatief voor de frikandel. Kleine kans dat u deze snack in Nederland aan de man krijgt. Maar er zijn ook minder voor de hand liggende beperkingen mogelijk. Een product uit het buitenland voldoet hier niet altijd aan de wettelijke eisen. Ook kan een invoerbeperking of zelfs een invoerverbod van toepassing zijn. Controleer altijd bij het NL Octrooicentrum of u het product überhaupt in Nederland mag introduceren. Ook kan op alle aspecten van het intellectueel eigendom bescherming van toepassing zijn. Zie voor meer informatie de website van de KvK, onder het kopje ideeën beschermen.

Een importplan van de Kamer van Koophandel helpt de zaak op een rijtje te zetten.Dit vormt een handig uitgangspunt wanneer u zoekt naar gedetailleerde informatie die op uw situatie van toepassing is. Ook het startersboekje import is handig. Dit boekje kunt u opvragen of downloaden. Hierin vindt u praktijkvoorbeelden en informatie die u als startende importeur goed kunt gebruiken. Een compleet overzicht aan informatie vindt u op internationaalondernemen.nl.

Waar en bij wie koopt u het product dat u wilt gaan importeren? Als u een uniek product op het oog hebt met maar één leverancier, dan weet u waarschijnlijk al wie u moet benaderen. In andere gevallen zult u op zoek moeten naar de fabrikant of leverancier die u de beste prijs, voorwaarden en leveringszekerheid biedt. U kunt daarvoor terecht bij marktadviseurs van NL EVD Internationaal, de Kamer van Koophandel of het internationale overheidsnetwerk. Deze medewerkers kennen de markt en cultuur ter plaatse

Juridisch

Heeft u een leverancier gevonden dan volgt de volgende stap, het sluiten van een koopovereenkomst. Een koopovereenkomst met een buitenlandse leverancier verschilt in de basis niet van een overeenkomst met een binnenlandse leverancier. Het is verstandig om een aantal zaken extra te regelen. Zo kunt u een eigendomsvoorbehoud afspreken, waarin u regelt wanneer het eigendom van de goederen precies op u overgaat. Meestal is dit op het moment dat de koopsom is betaald. De koopovereenkomst bevat meestal ook afspraken over overmacht, bijvoorbeeld in het geval van faillissement van de leverancier.
U doet er goed aan een distributieovereenkomst af te sluiten. Hierin spreekt u onder andere af wat uw rechten en plichten zijn en of u de enige verkoper van het product zult zijn in een afgebakend gebied. De overeenkomsten die u sluit kunnen zowel gebaseerd zijn op basis van het Nederlandse recht of het buitenlandse recht. Om het makkelijker te maken voor beide partijen kan worden verwezen naar internationale wetgeving zoals het Weens Koopverdrag voor goederen of de Unidroit Principles of International Commercial Contracts.

Haffmans haalt zijn schouders op over ingewikkelde afspraken en regelingen. “Wij hebben een gewone samenwerkingsovereenkomst, aangevuld met een exclusiviteitsafspraak. Dat houdt in dat onze partners onze ontwerpen niet voor anderen mogen uitwerken.” Ook op het gebied van transport heeft Ragbag zijn zaakjes zeer eenvoudig geregeld. De partners zetten de producten op een transport vanuit India. Dan worden de tassen overgeleverd aan een Nederlandse importeur. Haffmans betaald bij levering. En dat was het dan. Verzekeren? Niet nodig, vindt Haffmans. “Je kunt alles wel gaan verzekeren. Maar ik kan me voorstellen dat je wel een verzekering afsluit wanneer het over enorme leveringen gaat.”

Verzekeren

Wanneer er iets fout gaat met de vracht kunt u vaak een deel van de schade verhalen bij de transporteur. Maar diens aansprakelijkheid is, zoals Haffmans aangeeft, beperkt. Er zijn drie soorten transportrisico’s die u kunt verzekeren:

  • Waardevermindering of verlies van de goederen door bijvoorbeeld diefstal, beschadiging of stakingen;
  • Kosten die u maakt om onmiddellijk dreigende schade te voorkomen of om een al ontstane schade te beperken;
  • Averijgrosse: schade of verlies als gevolg van pogingen om het schip of de vracht te redden.

Betalen

Er zijn verschillende betalingsvormen in het internationale handelsverkeer:
rembours: u betaalt op het moment dat u de goederen in handen krijgt;

  • Blanco betalingen: deze wordt door de bank verricht na uw betalingsopdracht. Er komen geen documenten aan te pas;
  • Cheque: vrijwel uitgestorven in het Nederlandse handelsverkeer, maar in het buitenland nog de normaalste zaak van de wereld. Het is een onvoorwaardelijke opdracht aan de bank om een bepaald bedrag te betalen;
  • Wisselbrief: vergelijkbaar met een cheque. Voordeel is dat hierin ook een bepaald tijdstip wordt aangegeven. Zo kunt u gezamenlijk afspreken dat u bijvoorbeeld automatisch betaald op de datum waarop de goederen bij u zouden moeten worden geleverd.


Documentair incasso: hierbij krijgt u de goederen wanneer u heeft betaald. Uw leverancier krijgt zijn geld op het moment dat hij de benodigde exportdocumenten heeft overhandigd.
Door schommelingen in de wisselkoers kunt u duurder uitkomen dan verwacht. Met uw bank kunt u dit risico beperken door bijvoorbeeld een valutatermijncontract af te sluiten. Ook kunt u een vreemde-valutarekening openen.

Transport

Wanneer uw leverancier het vervoer betaalt, bepaalt deze op welke manier de verkochte goederen worden getransporteerd. Als u zelf betaalt, kunt u kiezen uit verschillende vervoermiddelen en combinaties daarvan. U kunt zelf vergelijkingen maken, maar ook een expediteur inhuren. Deze reserveert vrachtruimte voor u en adviseert over de beste prijs. Daarnaast staat hij borg voor vrachtpenningen en invoerrechten, verzekert goederen en organiseert het vervoer van deur tot deur en de opslag. Expediteurs – ook wel integrators genoemd – bieden ook groupagediensten aan. Groupagediensten combineren kleinere zendingen van verschillende ondernemers met elkaar tot grote ladingen, waardoor de prijs omlaag kan.


Om de wederzijdse verantwoordelijkheden duidelijk te krijgen wordt vaak gebruik gemaakt van de ‘Incoterms 2000’ van de International Chamber of Commerce. Dit zijn wereldwijd aanvaarde afspraken over leveringsvoorwaarden. Er zijn dertien Incoterms. Informatie hierover kunt u bestellen op www.icc.nl.

Douane en belastingen

U moet uw te importeren goederen van buiten de EU aangeven bij de douane via elektronische aangifte of het formulier Enig Document. Meer informatie vindt u bij de Nationale Helpdesk Douane.

Soms krijgt u te maken met invoerregelingen. Voor sommige producten heeft u een invoervergunning nodig. Deze wordt verstrekt door de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer van de Belastingdienst/Douane.

De Douane heft  invoerrechten over producten die worden geïmporteerd van buiten de Europese Unie. Deze worden berekend over de douanewaarde, de som van de aankoopwaarde plus de vracht- en verzekeringskosten tot de EU-grenzen. De hoogte van het invoertarief is afhankelijk van het soort product en het land van herkomst. Voor landen waar de Europese Unie een handelsakkoord mee heeft, geldt een vrijstelling of verlaging. Ook voor bewerking van Europese goederen in een land buiten de Unie komt u vaak in aanmerking voor een vrijstelling of verlaging. Op internationaalondernemen.nl kunt u per land bekijken welke regelingen van toepassing zijn.

BTW

Bij import uit EU-landen rekent de leverancier geen btw aan u door. De btw-heffing wordt naar u verlegd en u voert deze op in uw periodieke aangifte bij de Belastingdienst. Heeft uw leverancier toch btw gefactureerd, dan kunt u het betaalde bedrag in het betreffende land terugvragen via het formulier ‘Verzoek om teruggaaf omzetbelasting’. Bij import van buiten de EU berekent de Douane uw btw over de douanewaarde. U kunt de btw dan direct betalen of later in uw periodieke aangifte bij de Belastingdienst. Voor dit laatste heeft u een verleggingsvergunning nodig.
Vanaf 28 december 2009 gaat bovendien ook het principe ‘vrij verkeer van diensten’ gelden met het in werking treden van de dienstenrichtlijn.

Problemen

Ragbag heeft weinig met de verschillende voorwaarden en bijzondere omstandigheden rond import te maken. Het is net alsof hij zaken doet met een Nederlandse leverancier, zo lijkt het. Maar zo gemakkelijk is het nu ook weer niet. “Alles wat mis kan gaan, gaat een keer mis. Slechte kwaliteit is het grootste probleem. Terugsturen naar de producent is duurder dan een nieuwe levering bestellen en je geld terugkrijgen is zo goed als onmogelijk. Ook komt bijna iedere levering maanden te laat. Daar moet je rekening mee houden. Afspraak is niet altijd afspraak in India. Controlfreaks kunnen beter zaken doen met bijvoorbeeld China.”
Ragbag probeert die problemen onder andere op te vangen door met meerdere producenten uit verschillende landen samen te werken. Momenteel experimenteert de onderneming in Ghana, Kenia en Brazilië. Landen die ook zo hun nadelen hebben: “In Afrika ontbreekt een goede infrastructuur. Niet alleen wat betreft transport, maar het is ook lastig om lokaal bijvoorbeeld een goede ritsenproducent te vinden. Brazilië kent die problemen niet, maar de levensstandaard is daar wel een stuk hoger, waardoor de arbeid duurder is.” Een reden om dan maar niet uit Brazilië te importeren is dat echter niet. “Het is ook een heel fijn land om naar toe te gaan. Dat speelt ook wel een rol.”