Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Leven met risico

"Het is druk en we kunnen geen mensen vinden”, roept de general manager tijdens het mt-ontbijt.

 

De hr-manager meldt dat een productiemanager ziek is. Vanwege een gescheurde pees door zaalvoetbal. “Ook dat nog, dit is de vierde keer in deze maand!”, briest de GM. “Heeft iemand hem verteld dat zaalvoetbal een risicovolle sport is? “ Ja, dat had men hem verteld.

Een herkenbare dialoog. Ziekte door risicovolle sporten of zeer ongezond leven (alcohol, cocaïne) geven veel frustratie bij de werkgever. De werkgever mag immers zelden het loon tijdens ziekte als gevolg van sport, alcoholmisbruik en drugsmisbruik stoppen. Terwijl de wet toch stelt dat de werknemer geen recht op loon heeft als hij de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt. Het opzet-begrip wordt door de rechtspraak echter zeer strikt uitgelegd. Ook door het gerechtshof te Arnhem, kort geleden. Toch mocht de werkgever van het gerechtshof het loon boven het wettelijk minimum van 70 procent van het loon inhouden omdat de werknemer schuld had aan zijn ziekte. Het schuldbegrip was in deze zaak niet op de wet gebaseerd, maar op de CAO.

De werkgever kan ook in de arbeidsovereenkomst afspraken maken over het loon tijdens ziekte. De werkgever spreekt dan af dat de werknemer bij bepaald, nader omschreven risicovol gedrag slechts 70 procent van het loon krijgt in plaats van een hoger percentage. In de praktijk komen dit soort afspraken nauwelijks voor mede omdat de werkgever bang is zich te mengen in de privésfeer van de werknemer. Toch lijkt de tijd wel rijp voor dit soort afspraken.

Marcus Draaisma is advocaat arbeidsrecht en partner bij Palthe Oberman, arbeidsrechtspecialisten

[email protected]