Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Met deze 5 stappen maak je heldere doelen voor jouw onderneming

Met heldere bedrijfsdoelen haal je meer resultaat met je medewerkers. MT/Sprout-expert Esther Mallant legt uit hoe je in 5 stappen je jouw doelen duidelijk krijgt.

doelen stellen

‘Deel je bedrijfsplannen met je medewerkers, zorg dat ze enthousiast raken en groei zal het resultaat zijn’. Dat is de mantra uit diverse onderzoeken waarin de succesfactoren van snelgroeiende bedrijven zijn blootgelegd.

Een groeiwens of niet, om meer resultaat uit je medewerkers te halen, is het stellen van bedrijfsdoelen een vereiste. Geen doelen = geen resultaat. Zo zwart-wit is het te stellen.

Bij het realiseren van projecten vinden we het logisch dat er een goed projectplan komt, alle projectleden weten wat hun rol is en binnen welke financiële en tijdskaders ze kunnen manoeuvreren. En we houden gedurende het project het einddoel scherp in zicht en sturen direct bij als we uit de (financiële) planning raken. Waarom? Omdat we dan het beste resultaat bereiken met een minimale inspanning. Iedereen weet waar naartoe moet worden gewerkt en is gefocust op het resultaat.

Uitdagen

Zie je bedrijf vanaf nu als een groot project. Je bedrijfsplannen en de doelen die je daarbij stelt, geven richting. En zorgen dan je medewerkers in beweging komen, uitgedaagd worden. ‘Stilstand’ is tegenwoordig geen ‘achteruitgang’ meer, maar steeds vaker de ‘neergang’ van je bedrijf.

Overigens kan het best een tijdje goed gaan, als je geen bedrijfsdoelen stelt. Maar als de markt waarin je actief bent verandert, de klantwensen wijzigen, technologie vernieuwt, etc. dan kun je het beste meebewegen en opnieuw een richting kiezen.

Als er een duidelijke richting is waar je met elkaar naartoe wilt werken, wordt duidelijker welke activiteiten aan het bereiken van de doelen bijdragen, en welke niet. En dat laatste is zeker zo belangrijk. Met die activiteiten kun je best direct stoppen!

Meedenken

Je medewerkers weten door het aanbrengen van focus veel beter wat er van hen wordt verwacht. Ze voeren niet alleen de dagelijkse activiteiten uit, maar kunnen nu ook meedenken en meewerken richting de gestelde doelen. Bovendien wordt het stellen van prioriteiten en het nemen van beslissingen een stuk eenvoudiger als je weet waar je naartoe werkt.

Doelen geven kaders en kunnen zorgen voor:
– Inspiratie en motivatie om het doel te bereiken – waar doe ik het voor?
– Prioriteitstelling – waar kan ik op dit moment het beste mijn tijd aan besteden?
– Gemakkelijker beslissingen nemen – draagt deze keuze bij aan het doel?
– Keuzes in samenwerking – met wie is samenwerking belangrijk om het doel te bereiken?
– Kwaliteitsverbetering – hoe kan ik het doel zo goed én snel mogelijk bereiken?
– Keuzes in werkzaamheden – welke activiteiten dragen bij aan het doel en welke niet?
– Opname van relevantie informatie – welke informatie heb ik nodig om de doelen te bereiken?
– Goed gebruik van schaarse middelen – welke middelen heb ik tot mijn beschikking en hoe kan ik deze het beste inzetten?

Al met al zorgt focus op heldere doelen ervoor dat jullie met elkaar minder tijd, geld en energie verliezen aan activiteiten die niet naar de gestelde doelstellingen leiden.

Met de volgende 5 stappen krijg je jouw doelen duidelijk:

1. Begin with the end in mind

Om jouw doel met je bedrijf helder te krijgen, kun je nadenken over de volgende vragen

– Waar droom ik van met mijn bedrijf?
– Wanneer is mijn bedrijf succesvol?
– Welke resultaten horen daarbij?
– Wat leveren die resultaten mijn bedrijf (inclusief mijn medewerkers) op?
– Wat leveren die resultaten mij persoonlijk op?

2. Te nemen stappen

Als je weet wat jouw doel met je bedrijf is, kun je nadenken over welke stappen je moet zetten om dit doel te bereiken

– Wat betekent dit voor mijn huidige klanten, leveranciers, product of dienstverlening, medewerkers, processen, concurrenten. Wat moet ik daarin aanpassen om mijn doel te bereiken? (Houd daarbij voor ogen dat geld voornamelijk een middel is om je doel te bereiken, en alleen een doel op zich)
– Welke stappen gaan we nemen om naar het doel toe te werken? Maak de stappen om je doel te bereiken concreet en SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden).

3. Doelen voor het komende jaar

Vertaal nu deze stappen naar je doelen voor het komende jaar (of een andere periode die jij liever hanteert voor doelstellingen):

– Waar willen we nog beter in worden?
– Wat gaan we aanpassen of veranderen?
– Wat heb ik/hebben we daarvoor nodig?
– Wanneer zijn de doelen behaald?
– Wat leveren deze behaalde doelen ons op?
– Is er draagvlak bij mijn medewerkers om deze doelen te bereiken?

Beter één helder doel, dan verschillende 15 doelen. Knip vervolgens je doelen op in kleinere, haalbare doelen en plan die in voor het komende jaar. Maak het niet te ingewikkeld en plan het niet minutieus in. In deze fase gaat het om een grove planning van je plannen.

4. Van bedrijfsdoel naar resultaatafspraak

Om de gevolgen van je doelen voor je bedrijf te bepalen én de plannen door te vertalen naar je medewerkers, is het slim te werken via de lijn bedrijfdoel – afdelingsdoel – functiedoel – resultaatafspraak:

– Elk bedrijfsdoel is bepalend voor de doelen van de afdelingen in je bedrijf
– Elk afdelingsdoel is bepalend voor doelen voor specifieke functies. Zo kan een afdelingsdoel voor elke functie op die afdeling iets anders betekenen
– Elk functiedoel bepaalt de resultaten die een medewerker in die functie moet kunnen halen.
– Daarover maak je met elke individuele medewerker resultaatafspraken

Uiteindelijk moet de optelsom van alle behaalde resultaten door je medewerkers, het behalen van je bedrijfsdoel zijn.

5. Keuzes in personeel

Een laatste stap is nadenken over de consequenties van jouw doelen voor de medewerkers met wie je nu werkt. Je vertaalt daarvoor niet alleen je doelen naar resultaatafspraken met je medewerkers, maar je bedenkt ook welk type medewerker je nodig hebt om (op termijn) je doelen te bereiken. ‘Heb ik op dit moment de medewerkers in huis met wie ik deze doelen kan halen?’

Verstandig om hierover na te denken zodat je daarin tijdig kunt bijsturen, bijv. door het aantrekken van nieuwe medewerkers, bij het bepalen van je opleidingsinvesteringen en tijdens de functioneringsgesprekken met je medewerkers.

Schrijf ze op

Als je de doelen voor je bedrijf helder hebt, schrijf ze dan op. Hiermee vergroot je de kans dat je ze haalt:

– Je kunt ze eenvoudiger delen met je medewerkers en met andere betrokkenen rond je bedrijf;
– Je checkt gemakkelijker of ze duidelijk genoeg zijn voor iedereen die ze leest;
– Je kunt nagaan of ze SMART genoeg zijn;
– Bij twijfel over een keuze kunnen jij en je medewerkers de opgeschreven doelen raadplegen om te maken keuze te toetsen.

Dus, bepaal welke doelstellingen jij met je bedrijf nastreeft. Neem vervolgens je medewerkers hierin mee en vertel waarom deze doelen belangrijk zijn voor je bedrijf. Maak je medewerkers enthousiast en houd vervolgens met elkaar de focus vast. Meer resultaat én groei zal je beloning zijn.