Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Wees eens heel gauw jezelf (er kleven namelijk heel veel voordelen aan)

Authentiek voelen, authentiek handelen en authentiek overkomen zijn verschillende dingen, maar even belangrijk.

Wees eens heel gauw jezelf (er kleven namelijk heel veel voordelen aan)
Getty Images
Je leest nu: Wees eens heel gauw jezelf (er kleven namelijk heel veel voordelen aan)

De drang naar authenticiteit is groot. Organisaties willen zichzelf als authentiek profileren en staan ook onder druk om medewerkers de ruimte te geven zichzelf te kunnen zijn. Maar wat houdt het precies in om authentiek te zijn? Authenticiteit is de mate waarin iemand trouw is aan zijn eigen persoonlijkheid, geest, of karakter, ondanks externe krachten en invloeden.

Tijdens onze vormende jaren leren we verschillende versies van onszelf creëren die we in verschillende situaties toepassen. Deze aangepaste versies van onszelf zijn misschien het meest duidelijk in onze onderwijs- of werkomgeving. Authentiek zijn, aan de andere kant, is om deze verschillende versies van onszelf te integreren en te handelen zoals wijzelf, in overeenstemming met onze kernwaarden, overtuigingen en motivaties, ongeacht de situatie.

Authentiek handelen bevordert persoonlijk welzijn en voldoening en leidt tot sterkere interpersoonlijke relaties. Op de werkvloer verbetert authenticiteit de betrokkenheid van medewerkers en dat zorgt voor meer motivatie en werkplezier. Dus, wees gewoon jezelf. Het is je vast meer dan eens ingefluisterd, maar het laat ons nog steeds met veel vragen achter.

Averechts

De auteurs van de paper To be or not to be your authentic self onderzochten of je voordeel trekt uit authentiek gedrag tijdens persoonlijke eerste ontmoetingen, zoals sollicitatiegesprekken, in plaats van tegemoet te komen aan de verwachtingen en interesses van anderen. Als we een goede eerste indruk willen maken, concentreren we ons sterk op wat we denken dat anderen willen of nodig hebben. We proberen te anticiperen op deze verwachtingen en deze te vervullen door de indruk die we willen overbrengen zelf te corrigeren en aan te passen. En dat werkt averechts, concluderen de onderzoekers. Het kost veel mentale energie, verhoogt angst en uiteindelijk brengt het onze prestaties in gevaar.

Tegemoet komen aan andersmans kost veel mentale energie

Mensen maken zich vaak zorgen dat hun werkelijke zelf ontoereikend of onaanvaardbaar is en imiteren bewust of onbewust de mensen om hen heen om erbij te horen. In de context van werk zijn veel mensen sterk afhankelijk van hun werkpersonages om in de gevestigde cultuur van hun organisatie te passen. Niet doen, is het dringende advies. Tegen je ware zelf ingaan door jezelf te dwingen je aan te passen, is uitputtend en belemmert je vermogen om goed te presteren en je potentieel te vervullen. Daarentegen maakt authentiek handelen mentale energie vrij, zodat we ons beter kunnen focussen op onze sterke punten.

Onethisch gedrag

Individuen voelen zich authentieker wanneer hun meerdere identiteiten elkaar overlappen, blijkt uit ander onderzoek. Hierdoor kunnen hun echte zelf en werkpersonage een geïntegreerde persoonlijkheid vormen. Er is organisaties veel aan gelegen medewerkers zichzelf te laten zijn want uiteindelijk kan een lage identiteitsintegratie resulteren in onethisch gedrag, zoals interpersoonlijke en organisatorische overschrijdend gedrag.

Hoe groter de kloof tussen onze ‘werkpersoon’ en onze ‘thuispersoon’, hoe meer we ons vervreemd voelen van wat we persoonlijk waarderen als waardevol en belangrijk. Deze zelfvervreemding verhoogt de druk en angst die we voelen om te presteren en maakt het moeilijk om beslissingen te nemen die aansluiten bij onze waarden. Bijgevolg is de kans groter dat we ons inlaten met onethisch of egoïstisch gedrag, zoals het ondermijnen van onze collega’s om onze eigen zwakheden te verdoezelen, of het manipuleren van omstandigheden om te krijgen wat we willen.

Authenticiteit is besmettelijk

De kracht van een authentieke leider is vaak beschreven en onderzocht. In deze paper wijzen onderzoekers op de cruciale rol van de sociale context speelt bij het bepalen of individuen zich authentiek voelen. Hun conclusie: authenticiteit kan sociaal besmettelijk zijn. Werknemers voelen zich authentieker op het werk wanneer ze hun leiders als authentiek en nederig beschouwen.

De authentieke leider inspireert medewerkers om ook authentiek te handelen

Wanneer leiders op authentieke wijze bereid zijn tot zelfreflectie, fouten toe te geven en ruimdenkend genoeg te zijn om anderen te waarderen en van anderen te leren, wekken ze vertrouwen op. De authentieke leider inspireert medewerkers ook om zich veilig genoeg te voelen om verbinding te maken met de mensen om hen heen en authentiek te handelen. Kortom, de perceptie van authenticiteit bij een leider die zich nederig opstelt, kweekt loyaliteit en betrokkenheid en wekt een gevoel van authenticiteit bij anderen op.

Meer status

Wanneer zien anderen ons als authentiek en maakt het uit? Dit onderzoek stelt dat de perceptie van authenticiteit een hogere status verleent. Met andere woorden, als we streven naar authentiek gedrag en de perceptie van ons authentieke zelf bij anderen verstevigen, is de kans groter dat we onze sociale status op het werk verbeteren.

We beschouwen iemand als authentieker als we geloven dat hun genereuze daden niet worden gemotiveerd door het verwerven van status

Volgens de onderzoekers hebben we de neiging om individuen als authentieker te beschouwen als we geloven dat hun altruïstische of genereuze daden niet worden gemotiveerd door het verwerven van status, zoals het zoeken naar aandacht of zelfpromotie. En dat komt overeen met het idee dat mensen geloven dat het authentieke zelf moreel goed is. In wezen weten we als sociale wezens van nature, zelfs al is het maar op een onbewust niveau, wanneer iemand oprecht tegen ons is of probeert ons te manipuleren. Authenticiteit wekt respect en vertrouwen op en het is waarschijnlijker dat we status verlenen aan personen die we kunnen vertrouwen.

Geen toverformule

Er is geen eenvoudige formule om een ​​authentieke organisatie te creëren, want authentiek zijn vergt moed en vertrouwen en is iets waar iedere individu zelf mee aan de slag moet. Bovendien blijven er zoveel vragen bestaan, zoals hoe we authenticiteit op de werkplek kunnen stimuleren en tegelijkertijd de unieke identiteit van een bedrijf kunnen promoten. Of hoe er een evenwicht blijft tussen authenticiteit en professionaliteit.

De verschillende onderzoeken, met verschillende invalshoeken, benadrukken allemaal de voordelen voor organisaties om authenticiteit op het werk aan te moedigen. Ze tonen aan hoe niet-authentiek gedrag zowel werknemers als organisaties tekort doen.